Gyermekvédelmi szemlélet az edzői munkában

Report
Gyermekvédelmi szemlélet az
edzői munkában
Biró Dániel
Kaszó
2013.10.11.
A gyermekvédelem célja
• segítse a gyermekek jogainak védelmét,
érdekeinek érvényesítését,
• elősegítse a szülői kötelezettségek
teljesítését – ha ez nem lehetséges – a
hiányzó szülői gondoskodás pótlását,
• gondoskodjon a gyermekek
veszélyeztetettségének megelőzéséről
illetve annak megszüntetéséről
A gyermekvédelem szereplői
• Szűken értelmezve kizárólag azok
szakemberek akik a gyermekvédelem
nevesített rendszerében tevékenykednek (pl.:
gyermekjóléti szolgálat szakembere)
• Tágan értelmezve azonban mindenki aki
valamilyen formában a gyermekkel kapcsolatba
kerül
• Természetesen a kompetenciák és felelősségi
körök nem azonosak minden szereplő esetében
A gyermekvédelmi szemlélet
• A gyermekvédelmi szemlélet valójában egy
attitűd, melyet minden gyermekkel foglalkozó
elsajátíthat
• A gyermek testi-lelki egészsége kihat a
teljesítményére, legyen az iskolai, sport vagy
egyéb
• A gyermekkel való gyermekvédelmi szemléletű
foglalkozás, hosszú távon számos problémát
megelőzhet
• Megismerni, megérteni, nem beskatulyázni
(„rossz gyerek”)
A „rossz gyermek”
•
•
-
A problémás gyermek hátterét ismerjük meg
A családban:
Szegénység-mélyszegénység
Bántalmazás
Hibás nevelési attitűd
Generációs-szocializációs problémák
Munkanélküliség
Egyéb (alkohol, bűnözés, stb.)
A gyermek tipikusan csak a tünethordozó
Szegénység-mélyszegénység
• Olyan élethelyzet, amelyben az emberek a
legalapvetőbb létszükségleteiket sem
képesek kielégíteni a rendelkezésre álló
források igénybevételével
• A szegénységnek is vannak szintje
• Komoly problémákat okozhat a
hagyományos társadalmi tevékenységekben
• Iskolai gondok, teljesítmény-problémák, stb.
Szegénység és deviancia
• Szegénységben is lehet tisztességesen gyereket
nevelni?
• A szegénység kultúrája olyan stratégiákat és
életstílus jegyeket alakít ki, amelyek, lehetővé
teszi a szélsőséges helyzetekben való túlélést,
de lehetetlenné teszik a többségi életforma
átvételét
• Szegénységi kockázatok: alacsony iskolai
végzettség, munkanélküliség, területi
szegregáció, szociális deficitek
• Tartós állapot: GENERÁCIÓRÓL-GENERÁCIÓRA
Bántalmazás
• Hatalmas és élő probléma
• Típusai:
- Elhanyagolás
- Lelki bántalmazás
- Fizikai bántalmazás
- Szexuális bántalmazás
A gyermeken lehet a legkönnyebben
észrevenni a családban élő erőszak jeleit
Hibás nevelési attitűd
Hideg-engedékeny
Meleg-engedékeny
Hideg-korlátozó
Meleg-korlátozó
A két hideg nevelési attitűd tipikusan
agresszív gyereket eredményez
• Auto-agresszív vagy agresszív
•
•
•
•
•
Generációs-szocializációs problémák
• A szocializációs problémák köre széles
• A hibás működési modell, életfelfogás, nevelési
attitűd, stb. a szocializáció révén „öröklődik”
• Pl.: Bántalmazás a családban
• Generációról-generációra
• Nagyon nehéz a negatív spirált megszüntetni
• Fontos szerepe lehet egy segítő attitűdű
szakembernek a változásban
• Bármely szakember aki gyermekekkel
foglalkozik lehet ilyen segítő
Munkanélküliség
• A munkanélküliség a családban a gyermeket nagyon
sok szinten érinti, rövid és hosszú távon is
• A rövid távú hatások tipikusan a szegénységhez
köthető problémákat eredményez
• A hosszú távú hatások sokkal rombolóbbak
• Olyan káros szocializációs minták rögzülnek a
gyermekben, amelyek erősen kihatnak:
- Motivációjára
- Teljesítményére
- Önbizalmára
- Élet-terveire
Egyéb családi gondok
•
•
•
•
•
•
Szenvedélybeteg a családban
Pszichiátriai beteg a családban
Bűnelkövetés
Erkölcsi problémák
Stb.
A családi élet bármely problémájáról
beszélünk hatást gyakorol a gyermekre
Kortárs és média hatás
• A gyermekek szocializációjában döntő
jelentőségű a család szerepe, de nem egyedüli
• Erős hatást gyakorolnak a kortárs csoportok
• A negatív kortárs csoport hatások tökéletesen
nem küszöbölhetőek ki
• A média mára a negyedik szocializációs
színtérré vált
• Erős hatása van a gyermekek világfelfogására
• Pozitív és negatív hatások is (több negatív)
• Negatív következményei nehezen
kiküszöbölhetőek
Motiváció és teljesítmény
• A teljesítményorientált nevelés eredményezi a belső
motivációt
• Hátrányos helyzetű gyermekek esetében ez nagyon
ritka
• A belső motiváció hiányában külső motiválás
szükséges
• A problémás gyermekek esetében szükséges a külső
negatív motiválás is. (büntetés, kényszerítés)
• A külső pozitív motiválás hosszú távon nagyobb
eredményt hoz, de nem lehet kizárólagosan
alkalmazni
• Negatív motiváció esetében az emberi méltóság és a
gyermek jogai nem sérthetőek
Gyermekvédelmi szemlélet
• Ismerjük meg a gyermeket
• Ismerjük meg a érdeklődési körét, életformáját,
problémáit
• Tartsunk kapcsolatot a szülőkkel
• Teremtsünk pozitív légkört
• Érzelmi biztonság – számíthat ránk nem csak a
sikerben
• Agresszió kerülése
• Követendő példák, példaképek megmutatása
• Működjünk együtt más szakemberekkel a
gyermekvédelem területén is
15
„Az edző a változás szakembere, aki segít
másoknak felelősséget vállalni és cselekedni
képességei teljességével. Az edzés személyes
kapcsolaton alapszik, ahol az edző segít
megtenni a tanítvány által kiválasztott
lépéseket. Az edző segít felismerni a sportoló
fontos értékeit, céljait, a fontossági sorrendet
és a legmegfelelőbb stratégiát az akadályok
leküzdésére.„
/J.Weider/

similar documents