CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, MUA SẮM, CẤP PHÁT, SỬ DỤNG TRANG

Report
TỔNG
CÔNG
TYTY
LẮP
MÁY
VIỆT
NAM
TỔNG
CÔNG
LẮP
MÁY
VIỆT
NAM
CÔNG
TY CỔ
LILAMA
69-1 69-1
CÔNG
TYPHẦN
CỔ PHẦN
LILAMA
BẮC NINH, NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 2012
QUY ĐỊNH
CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, MUA SẮM, CẤP PHÁT, SỬ
DỤNG TRANG THIẾT BỊ BẢO HỘ LAO ĐỘNG .
CHẾ
QUẢN
MUA
SẮM,
CẤP
PHÁT,
DỤNG
TRANGTHIẾT
THIẾTBỊ
BỊBẢO
BẢOHỘ
HỘLAO
LAOĐỘNG
ĐỘNG
CHẾ
ĐỘĐỘ
QUẢN
LÝ,LÝ,
MUA
SẮM,
CẤP
PHÁT,
SỬSỬ
DỤNG
TRANG
1- Định nghĩa.
Trang thiết bị bảo hộ lao động (BHLĐ) là những dụng cụ,
phương tiện cần thiết mà người lao động phải được trang bị để
sử dụng trong khi làm việc hoặc thực hiện nhiệm vụ trong điều
kiện có các yếu tố nguy hiểm, độc hại nhằm bảo vệ người lao
động, gồm: quần áo, giày/ủng, mũ, kính, khẩu trang, mặt nạ,
găng tay, bịt tai chống ồn, dây an toàn, phao an toàn; lưới an
toàn, dây cứu sinh, bộ đàm, thiết bị đo nồng độ khí độc, thiết
bị thông gió, thiết bị hỗ trợ hô hấp, bình chữa cháy, biển hiệu
an toàn, ...
CHẾ
QUẢN
LÝ,
MUA
SẮM,
CẤP
PHÁT,
DỤNG
TRANG
THIẾT
BẢO
HỘ
LAO
ĐỘNG
CHẾ
ĐỘĐỘ
QUẢN
LÝ,
MUA
SẮM,
CẤP
PHÁT,
SỬSỬ
DỤNG
TRANG
THIẾT
BỊBỊ
BẢO
HỘ
LAO
ĐỘNG
2- Chính sách an toàn.
-
Thiết lập môi trường làm việc an toàn để bảo vệ nguồn lực là lương tâm
và trách nhiệm của tất cả mọi người trong Công ty cổ phần LILAMA 69-1.
Trong đó, trách nhiệm cao nhất thuộc về một lãnh đạo cao cấp được giao
nhiệm vụ đặc trách về công tác an toàn lao động.
- Để thực hiện chính sách trên, Công ty cổ phần LILAMA 69-1:
+ Xây dựng, vận hành Hệ thống quản lý an toàn và Mạng lưới an toàn
viên đạt chuẩn Quốc gia và hướng đến chuẩn Quốc tế.
+ Nhận biết và kiểm soát chặt chẽ mọi nguy cơ gây mất an toàn lao
động là mục tiêu hàng đầu.
+ Mọi hành động quản lý rủi ro và xử lý rủi ro đều hướng đến mục đích
tạo sự yên tâm và tăng cường sự thoả mãn cho Người lao động khi làm
việc tại Công ty cổ phần LILAMA 69-1.
+ Kiểm tra và cung ứng tài chính để duy trì Hiệu lực và Hiệu quả của
Chính sách an toàn là việc làm thường xuyên, liên tục.
- Chính sách an toàn được quán triệt đến mọi người lao động trong Công
ty để mỗi người lao động trở thành một An toàn viên.
CHẾ
QUẢN
LÝ,
MUA
SẮM,
CẤP
PHÁT,
DỤNG
TRANG
THIẾT
BẢO
HỘ
LAO
ĐỘNG
CHẾ
ĐỘĐỘ
QUẢN
LÝ,
MUA
SẮM,
CẤP
PHÁT,
SỬSỬ
DỤNG
TRANG
THIẾT
BỊBỊ
BẢO
HỘ
LAO
ĐỘNG
3- Đối tượng và phạm vi áp dụng.
Áp dụng đối với tất cả nhân sự làm việc tại các đơn vị sản
xuất trực thuộc Công ty, bao gồm cả các đối tượng là người
lao động hợp đồng thời vụ, sinh viên thực tập, giáo viên hướng
dẫn thực tập, học sinh thực tập, học sinh học nghề, người thử
việc, cán bộ các phòng ban Công ty đến làm việc, kiểm tra tại
các đơn vị sản xuất.
CHẾ
QUẢN
LÝ,
MUA
SẮM,
CẤP
PHÁT,
DỤNG
TRANG
THIẾT
BẢO
HỘ
LAO
ĐỘNG
CHẾ
ĐỘĐỘ
QUẢN
LÝ,
MUA
SẮM,
CẤP
PHÁT,
SỬSỬ
DỤNG
TRANG
THIẾT
BỊBỊ
BẢO
HỘ
LAO
ĐỘNG
4- Yêu cầu bắt buộc về trang thiết bị bảo hộ lao động.
4.1- Trang bị bảo hộ cá nhân.
Tất cả các nhân sự làm việc tại các đơn vị sản xuất bắt buộc phải
được trang bị 6 (sáu) thiết bị bảo hộ cá nhân sau, trước khi làm việc:
- Giầy bảo hộ lao động có lót tôn phần mũi giầy, đế chống trơn trượt.
- Quần áo bảo hộ lao động theo mẫu của Công ty, có gắn biểu tượng
(logo) của Công ty.
- Kính trắng bảo hộ lao động.
- Găng tay (đối với thợ hàn sử dụng găng tay thợ hàn).
- Khẩu trang.
- Mũ nhựa cứng bảo hộ lao động có logo của Công ty và màu mũ được
quy định như sau:
Màu Trắng: Lãnh đạo đơn vị, cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, đội
trưởng trở lên, khách thăm quan.
Màu Vàng: Công nhân.
Màu Đỏ: Cán bộ an toàn.
CHẾ
QUẢN
LÝ,
MUA
SẮM,
CẤP
PHÁT,
DỤNG
TRANG
THIẾT
BẢO
HỘ
LAO
ĐỘNG
CHẾ
ĐỘĐỘ
QUẢN
LÝ,
MUA
SẮM,
CẤP
PHÁT,
SỬSỬ
DỤNG
TRANG
THIẾT
BỊBỊ
BẢO
HỘ
LAO
ĐỘNG
4- Yêu cầu bắt buộc về trang thiết bị bảo hộ lao động.
4.2- Yêu cầu bắt buộc đối với người lao động khi làm các
công việc cụ thể.
Ngoài các phương tiện bảo vệ cá nhân như mục 4.1, người lao động
phải sử dụng các trang thiết bị bảo hộ lao động theo đặc thù của từng
công việc như dưới đây:
TT
1
2
3
4
Tên công việc
Làm việc trên cao
Loại phương tiện bảo
hộ lao động
Ghi chú
Dây an toàn.
Cao trên 2m
Dây cứu sinh.
Trang bị chung
Lưới an toàn.
Trang bị chung
Tiếp xúc với thiết bị Tiếp đất an toàn chống điện
Trang bị chung.
chạy điện.
áp bước.
Bộ đàm.
Trang bị chung
Cẩu chuyển
Dây cảnh báo AT
Trang bị chung
Mài/cắt
Mạng mài.
Gắn trên mũ BHLĐ
CHẾ
QUẢN
LÝ,
MUA
SẮM,
CẤP
PHÁT,
DỤNG
TRANG
THIẾT
BẢO
HỘ
LAO
ĐỘNG
CHẾ
ĐỘĐỘ
QUẢN
LÝ,
MUA
SẮM,
CẤP
PHÁT,
SỬSỬ
DỤNG
TRANG
THIẾT
BỊBỊ
BẢO
HỘ
LAO
ĐỘNG
4- Yêu cầu bắt buộc về trang thiết bị bảo hộ lao động.
4.2- Yêu cầu bắt buộc đối với người lao động khi làm các
công việc cụ thể.
TT
5
6
7
8
Tên công việc
Hàn
Thợ điện
Loại phương tiện bảo
hộ lao động
Ghi chú
Mặt nạ hàn.
Gắn trên mũ BHLĐ
Bình chữa cháy.
Găng tay cao su
Trang bị chung
Ủng cách điện.
Bút thử điện.
Trang bị chung
Đồng hồ vạn năng.
Phun cát làm sạch bề Bộ đồ chùm đầu đặc chủng
mặt
có cấp khí thở.
Bán mặt nạ.
Sơn phủ
Bình chữa cháy.
Trang bị chung
CHẾ
QUẢN
LÝ,
MUA
SẮM,
CẤP
PHÁT,
DỤNG
TRANG
THIẾT
BẢO
HỘ
LAO
ĐỘNG
CHẾ
ĐỘĐỘ
QUẢN
LÝ,
MUA
SẮM,
CẤP
PHÁT,
SỬSỬ
DỤNG
TRANG
THIẾT
BỊBỊ
BẢO
HỘ
LAO
ĐỘNG
4- Yêu cầu bắt buộc về trang thiết bị bảo hộ lao động.
4.2- Yêu cầu bắt buộc đối với người lao động khi làm các
công việc cụ thể.
TT
Tên công việc
Loại phương tiện bảo
hộ lao động
Găng tay cao su.
9
Sử dụng hoá chất
Bán mặt nạ.
Bình chữa cháy.
Ghi chú
Tham khảo thêm trong
bảng dữ liệu an toàn hoá
chất (MSDS) của nhà SX
nếu có yêu cầu trang bị
khác.
Trang bị chung.
Bán mặt nạ/mặt nạ
10
Làm việc trong
không gian hạn chế
11
Khoan bằng máy
công cụ
Quạt thông gió.
Trang bị chung.
Thiết bị đo nồng độ khí độc
Trang bị chung.
hại.
Gắn trên mũ BHLĐ.
Mạng mài.
Cấm sử dụng găng tay
CHẾ
QUẢN
LÝ,
MUA
SẮM,
CẤP
PHÁT,
DỤNG
TRANG
THIẾT
BẢO
HỘ
LAO
ĐỘNG
CHẾ
ĐỘĐỘ
QUẢN
LÝ,
MUA
SẮM,
CẤP
PHÁT,
SỬSỬ
DỤNG
TRANG
THIẾT
BỊBỊ
BẢO
HỘ
LAO
ĐỘNG
4- Yêu cầu bắt buộc về trang thiết bị bảo hộ lao động.
4.2- Yêu cầu bắt buộc đối với người lao động khi làm các
công việc cụ thể.
TT
Tên công việc
Loại phương tiện bảo
hộ lao động
12
Gò, tiện, phay bào
Như mục 4.1
Găng tay.
13
Sửa chữa cơ khí
Kính BHLĐ.
14
Nề/bêtông/đào đất
Khẩu trang.
Như mục 4.1
15
Thử áp lực
Dây cảnh báo AT.
Sử dụng dụng cụ khí
Như mục 4.1
nén
16
Ghi chú
Trang bị chung
CHẾ
QUẢN
LÝ,
MUA
SẮM,
CẤP
PHÁT,
DỤNG
TRANG
THIẾT
BẢO
HỘ
LAO
ĐỘNG
CHẾ
ĐỘĐỘ
QUẢN
LÝ,
MUA
SẮM,
CẤP
PHÁT,
SỬSỬ
DỤNG
TRANG
THIẾT
BỊBỊ
BẢO
HỘ
LAO
ĐỘNG
4- Yêu cầu bắt buộc về trang thiết bị bảo hộ lao động.
4.2- Yêu cầu bắt buộc đối với người lao động khi làm các
công việc cụ thể.
TT
Tên công việc
Loại phương tiện bảo
hộ lao động
18
Kiểm tra NDT(kiểm
Như mục 4.1
tra không phá hủy)
Bốc xếp thủ công
Như mục 4.1
19
Bán xăng dầu
17
20
21
Bình chữa cháy.
Áo phao cứu sinh.
Ghi chú
Trang bị chung
Làm việc trên sông
Lưới an toàn.
Trang bị chung
nước
Phao cứu sinh.
Trang bị chung
Làm công việc phải Quần áo chất liệu sợi giấy
tiếp xúc với vật liệu tổng hợp chống bụi xâm
Trang bị chung.
bảo ôn có chứa sợi nhập(mặc quần áo bảo hộ
amiang
lao động)
CHẾ
QUẢN
LÝ,
MUA
SẮM,
CẤP
PHÁT,
DỤNG
TRANG
THIẾT
BẢO
HỘ
LAO
ĐỘNG
CHẾ
ĐỘĐỘ
QUẢN
LÝ,
MUA
SẮM,
CẤP
PHÁT,
SỬSỬ
DỤNG
TRANG
THIẾT
BỊBỊ
BẢO
HỘ
LAO
ĐỘNG
5- Chế độ cấp phát.
5.1- Thời gian cấp các phương tiện, dụng cụ bảo hộ lao động cơ bản.
Tên phương tiện dụng cụ bảo hộ lao Số
TT
động
lượng
1
Đơn
vị
Thời
gian
(tháng)
Quần áo BHLĐ
1.1 - Đối với trường hợp ký HĐLĐ 12 tháng
01
Bộ
12
1.2 - Đối với trường hợp ký HĐLĐ 36 tháng
02
Bộ
12
- Đối với trường hợp ký HĐLĐ không
xác định thời hạn
02
Bộ
12
2.1 - Đối với trường hợp ký HĐLĐ 12 tháng
01
Bộ
12
2.2 - Đối với trường hợp ký HĐLĐ 36 tháng
02
Bộ
12
- Đối với trường hợp ký HĐLĐ không
xác định thời hạn
02
Bộ
12
1.3
2
2.3
Ghi chú
Tháng làm
việc
Tháng làm
việc
Tháng làm
việc
Quần áo BHLĐ thợ hàn
Tháng làm
việc
Tháng làm
việc
Tháng làm
việc
CHẾ
QUẢN
LÝ,
MUA
SẮM,
CẤP
PHÁT,
DỤNG
TRANG
THIẾT
BẢO
HỘ
LAO
ĐỘNG
CHẾ
ĐỘĐỘ
QUẢN
LÝ,
MUA
SẮM,
CẤP
PHÁT,
SỬSỬ
DỤNG
TRANG
THIẾT
BỊBỊ
BẢO
HỘ
LAO
ĐỘNG
5- Chế độ cấp phát.
5.1- Thời gian cấp các phương tiện, dụng cụ bảo hộ lao động cơ bản.
Đơn
vị
Thời
gian
(tháng)
01
Cái
12
01
Cái
12
Đối với trường hợp ký HĐLĐ 36 tháng
hoặc không xác định thời hạn
01
Đôi
12
Đối với trường hợp ký HĐLĐ 12 tháng
01
Đôi
12
5.1 - Đối với công việc bình thường
01
Đôi
01
5.2 - Đối với công việc nặng nhọc
02
Đôi
01
01
Đôi
02
Tên phương tiện dụng cụ bảo hộ lao Số
TT
động
lượng
3
Mũ nhựa cứng BHLĐ
- Đối với trường hợp ký HĐLĐ 36 tháng
hoặc không xác định thời hạn
- Đối với trường hợp ký HĐLĐ 12 tháng
4
5
6
Ghi chú
Tháng làm
việc
Tháng làm
việc
Giày da BHLĐ
Tháng làm
việc
Tháng làm
việc
Găng tay bạt/sợi
Găng tay da hàn điện
Tháng làm
việc
Tháng làm
việc
Tháng làm
việc
CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, MUA SẮM, CẤP PHÁT, SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ BẢO HỘ LAO ĐỘNG
5- Chế độ cấp phát.
5.1- Thời gian cấp các phương tiện, dụng cụ bảo hộ lao động cơ bản.
Tên phương tiện dụng cụ bảo hộ lao Số
TT
động
lượng
Đơn
vị
Thời
gian
(tháng)
7
Găng tay da hàn TIG
01
Đôi
02
8
Khẩu trang
01
Cái
01
9
Kính BHLĐ
01
Cái
04
10 Miếng kính hàn trắng
01
Cái
01
11 Miếng kính hàn đen
01
Cái
01
Ghi chú
Tháng làm
việc
Tháng làm
việc
Tháng làm
việc
Tháng làm
việc
Tháng làm
việc
12 Dây an toàn
13 Mạng mài
14 Bịt tai chống ồn
Sử dụng
chung
CHẾ
QUẢN
LÝ,
MUA
SẮM,
CẤP
PHÁT,
DỤNG
TRANG
THIẾT
BẢO
HỘ
LAO
ĐỘNG
CHẾ
ĐỘĐỘ
QUẢN
LÝ,
MUA
SẮM,
CẤP
PHÁT,
SỬSỬ
DỤNG
TRANG
THIẾT
BỊBỊ
BẢO
HỘ
LAO
ĐỘNG
5- Chế độ cấp phát.
5.1- Thời gian cấp các phương tiện, dụng cụ bảo hộ lao động cơ bản.
Tên phương tiện dụng cụ bảo hộ lao Số
TT
động
lượng
15 Mặt nạ hàn
16 Găng tay cách điện
17 Ủng cách điện
18 Ủng đi mưa
19 Áo mưa
20
Bán mặt nạ
21
Mặt nạ phòng độc
22
Bộ đồ BHLĐ phun cát
Đơn
vị
Thời
gian
(tháng)
Ghi chú
Sử dụng
chung
Sử dụng
chung
Sử dụng
chung
Sử dụng
chung
Sử dụng
chung
Sử dụng
chung
Sử dụng
chung
Sử dụng
chung
CHẾ
QUẢN
LÝ,
MUA
SẮM,
CẤP
PHÁT,
DỤNG
TRANG
THIẾT
BẢO
HỘ
LAO
ĐỘNG
CHẾ
ĐỘĐỘ
QUẢN
LÝ,
MUA
SẮM,
CẤP
PHÁT,
SỬSỬ
DỤNG
TRANG
THIẾT
BỊBỊ
BẢO
HỘ
LAO
ĐỘNG
5- Chế độ cấp phát.
5.1- Thời gian cấp các phương tiện, dụng cụ bảo hộ lao động cơ bản.
Tên phương tiện dụng cụ bảo hộ lao Số
TT
động
lượng
23 Phao/áo phao cứu sinh
24 Lưới an toàn
25 Dây cứu sinh
26 Quạt thông gió
27 Đồng hồ điện vạn năng
28 Thiết bị đo khí độc
29 Biển hiệu an toàn
Đơn
vị
Thời
gian
(tháng)
Ghi chú
Sử dụng
chung
Sử dụng
chung
Sử dụng
chung
Sử dụng
chung
Sử dụng
chung
Sử dụng
chung
Sử dụng
chung
CHẾ
QUẢN
LÝ,
MUA
SẮM,
CẤP
PHÁT,
DỤNG
TRANG
THIẾT
BẢO
HỘ
LAO
ĐỘNG
CHẾ
ĐỘĐỘ
QUẢN
LÝ,
MUA
SẮM,
CẤP
PHÁT,
SỬSỬ
DỤNG
TRANG
THIẾT
BỊBỊ
BẢO
HỘ
LAO
ĐỘNG
5- Chế độ cấp phát.
5.1- Thời gian cấp các phương tiện, dụng cụ bảo hộ lao động cơ bản.
- Thời gian sử dụng được tính là thời gian làm việc liên tục hoặc cộng
dồn trong điều kiện người lao động làm công việc như quy định tại
mục 4.2. Thời điểm xác định thời hạn sử dụng trang thiết bị BHLĐ cá
nhân được tính bắt đầu từ khi hợp đồng lao động có hiệu lực.
- Riêng đối với đối tượng là cán bộ kỹ thuật, giám sát, quản lý, cán bộ
văn phòng thuộc các phòng ban Công ty có hợp đồng lao động không
xác định thời hạn và có thời gian làm việc tại các đơn vị sản xuất dưới
6 tháng trong 1 năm thì thời hạn cấp quần áo bảo hộ lao động là 12
tháng/01 bộ.
CHẾ
QUẢN
LÝ,
MUA
SẮM,
CẤP
PHÁT,
DỤNG
TRANG
THIẾT
BẢO
HỘ
LAO
ĐỘNG
CHẾ
ĐỘĐỘ
QUẢN
LÝ,
MUA
SẮM,
CẤP
PHÁT,
SỬSỬ
DỤNG
TRANG
THIẾT
BỊBỊ
BẢO
HỘ
LAO
ĐỘNG
5- Chế độ cấp phát.
5.2- Các quy định khác.
- Sinh viên thực tập, giáo viên hướng dẫn thực tập, học sinh thực tập,
học sinh học nghề, người thử việc phải tự trang bị các phương tiện bảo
vệ cá nhân như: quần áo BHLĐ, mũ nhựa cứng BHLĐ, giày da...
nhưng các phương tiện này phải đảm bảo theo mẫu thống nhất quy định
của Công ty.
- Những người bị mất hoặc cần cấp bảo hộ lao động ngắn hơn thời gian
quy định tại mục 5.1 vẫn được cấp khi có sự đồng ý của cán bộ quản lý
trực tiếp nhưng sẽ bị trừ tiền vào tháng lương gần nhất.
- Trong trường hợp các phương tiện bảo vệ cá nhân bị hỏng (trước thời
hạn quy định tại mục 5.1) mà không do lỗi của người lao động (có xác
nhận của thủ trưởng đơn vị và cán bộ phụ trách an toàn của đơn vị) thì
người lao động được cấp lại.
CHẾ
QUẢN
LÝ,
MUA
SẮM,
CẤP
PHÁT,
DỤNG
TRANG
THIẾT
BẢO
HỘ
LAO
ĐỘNG
CHẾ
ĐỘĐỘ
QUẢN
LÝ,
MUA
SẮM,
CẤP
PHÁT,
SỬSỬ
DỤNG
TRANG
THIẾT
BỊBỊ
BẢO
HỘ
LAO
ĐỘNG
6- Sử dụng và bảo quản tài sản bảo hộ lao động.
- Thủ trưởng các đơn vị trực tiếp sản xuất, thi công thực hiện việc trang bị
phương tiện bảo hộ lao động cho người lao động theo quy định này. Trong
trường hợp các công việc chưa có trong danh mục, mà xét thấy có yếu tố
nguy hiểm, độc hại, không đảm bảo an toàn cho người lao động thì được
phép tạm thời trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho phù hợp với công
việc đó, nhưng phải báo cáo ngay về phòng Quản lý máy - An toàn để bổ
sung vào bản danh mục.
- Thủ trưởng các đơn vị trực tiếp sản xuất, thi công phải tổ chức hướng dẫn
người lao động sử dụng thành thạo các phương tiện bảo vệ cá nhân thích
hợp trước khi cấp phát và phải kiểm tra chặt chẽ việc sử dụng.
-Các phương tiện bảo vệ cá nhân chuyên dùng có yêu cầu kỹ thuật cao như:
dây an toàn, găng tay cách điện, ủng cách điện, mặt nạ phòng độc, phao an
toàn... phải được kiểm tra để đảm bảo chất lượng, cụ thể:
+ Các phương tiện bảo vệ cá nhân chuyên dùng nói trên mới mua phải
được phòng Quản lý máy - An toàn kiểm tra, thử nghiệm để đảm bảo theo
tiêu chuẩn chất lượng, ghi số kiểm soát, ghi sổ theo dõi trước khi cấp cho
các đơn vị sử dụng. Định kỳ 6 tháng/1 lần kiểm tra trong quá trình sử dụng.
CHẾ
QUẢN
LÝ,
MUA
SẮM,
CẤP
PHÁT,
DỤNG
TRANG
THIẾT
BẢO
HỘ
LAO
ĐỘNG
CHẾ
ĐỘĐỘ
QUẢN
LÝ,
MUA
SẮM,
CẤP
PHÁT,
SỬSỬ
DỤNG
TRANG
THIẾT
BỊBỊ
BẢO
HỘ
LAO
ĐỘNG
6- Sử dụng và bảo quản tài sản bảo hộ lao động.
+ Thủ trưởng các đơn vị trực tiếp sản xuất, thi công phải tổ chức kiểm tra hàng
ngày trước khi cấp cho người lao động sử dụng, đồng thời định kỳ 1 tháng/1 lần
kiểm tra và ghi vào sổ theo dõi.
- Các phương tiện, dụng cụ bảo hộ lao động sử dụng ở những nơi dơ bẩn, dễ gây
nhiễm độc, nhiễm trùng, nhiễm phóng xạ thì sau khi sử dụng phải có các biện
pháp khử độc, khử trùng, tẩy xạ bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh và phải định kỳ
kiểm tra.
- Người lao động khi được trang bị phương tiện bảo hộ lao động thì bắt buộc
phải sử dụng phương tiện đó theo đúng quy định trong khi làm việc, không được
sử dụng vào mục đích riêng.
- Người lao động khi được trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân phải có trách
nhiệm bảo quản, giữ gìn tốt các phương tiện, dụng cụ bảo hộ lao động được cấp
phát. Nếu làm mất, hoặc hư hỏng mà không có lý do chính đáng thì phải bồi
thường theo quy định. Khi hết thời hạn sử dụng hoặc chuyển làm công việc khác
thì người lao động phải trả lại những phương tiện, dụng cụ đã được cấp phát.
- Thủ trưởng các đơn vị trực tiếp sản xuất, thi công phải tổ chức bố trí nơi cất
giữ, bảo quản phương tiện, dụng cụ bảo hộ lao động theo hướng dẫn của phòng
Quản lý máy - An toàn và nhà sản xuất, chế tạo.
CHẾ
QUẢN
LÝ,
MUA
SẮM,
CẤP
PHÁT,
DỤNG
TRANG
THIẾT
BẢO
HỘ
LAO
ĐỘNG
CHẾ
ĐỘĐỘ
QUẢN
LÝ,
MUA
SẮM,
CẤP
PHÁT,
SỬSỬ
DỤNG
TRANG
THIẾT
BỊBỊ
BẢO
HỘ
LAO
ĐỘNG
7- Tổ chức thực hiện.
7.1. Đối với đơn vị sản xuất trực thuộc Công ty.
- Đối với các phương tiện bảo hộ lao động cấp cho cá nhân: Đơn vị lập
danh sách đề nghị cấp phương tiện bảo vệ cá nhân theo mẫu “BM-BHLĐ01” và đối chiếu, xác nhận thông tin cá nhân, loại hợp đồng lao động, cho
người lao động ký nhận (không được ký thay) và gửi về phòng Quản lý
máy - An toàn, phòng Quản lý máy - An toàn có trách nhiệm kiểm tra, đối
chiếu và quyết toán với đơn vị theo mẫu “BM-BHLĐ-03”, đồng thời đề
nghị trừ tiền đối với các trường hợp cấp quá tiêu chuẩn quy định.
- Yêu cầu cung cấp các phương tiện bảo hộ lao động: Trên cơ sở biện
pháp thi công, biện pháp an toàn, đơn vị gửi yêu cầu cung cấp các phương
tiện bảo hộ lao động cần sử dụng đã được phê duyệt về phòng Quản lý
máy - An toàn theo mẫu “BM-BHLĐ-02”.
- Các đơn vị sản xuất phải có cán bộ an toàn (chuyên trách đối với tổ chức
lớn và bán chuyên trách đối với tổ chức nhỏ) để kiểm soát công tác cấp
phát bảo hộ lao động, giúp việc cho thủ trưởng đơn vị báo cáo việc cấp
phát BHLĐ cho phòng Quản lý máy - An toàn.
CHẾ
QUẢN
LÝ,
MUA
SẮM,
CẤP
PHÁT,
DỤNG
TRANG
THIẾT
BẢO
HỘ
LAO
ĐỘNG
CHẾ
ĐỘĐỘ
QUẢN
LÝ,
MUA
SẮM,
CẤP
PHÁT,
SỬSỬ
DỤNG
TRANG
THIẾT
BỊBỊ
BẢO
HỘ
LAO
ĐỘNG
7- Tổ chức thực hiện.
7.2. Đối với phòng Quản lý máy - An toàn.
- Là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc Công ty về việc quản lý
công tác cấp phát, mua sắm và sử dụng thiết bị BHLĐ.
- Tất cả các trang thiết bị BHLĐ mua về (đối với bảo hộ cá nhân được mua
theo lô) hoặc không còn nhu cầu sử dụng nhất thiết phải nhập kho Công ty có
xác nhận của phòng Tài chính Kế toán, phòng Kinh tế - Kỹ thuật.
- Căn cứ vào danh sách đơn vị đề nghị cấp các phương tiện, dụng cụ bảo hộ
lao động đã được xác nhận, tiến hành cấp phát theo đúng chủng loại, đúng
chất lượng, số lượng và thời gian. Trường hợp các phương tiện, dụng cụ nói
trên không có sẵn thì lập đề nghị trình Tổng Giám đốc để mua cấp.
- Phòng Quản lý máy - An toàn lập sổ theo dõi và thống kê các phương tiện,
dụng cụ bảo hộ lao động cấp phát cho các cá nhân và các đơn vị. Hàng tháng
phải quyết toán khối lượng BHLĐ với các đơn vị trực tiếp sản xuất, chuyển số
liệu của các đối tượng phải khấu trừ tiền cho phòng Tài chính Kế toán để trừ
vào lương tháng gần nhất.
- Phòng Quản lý máy - An toàn kiểm tra, giám sát việc sử dụng, cấp phát tài
sản bảo hộ lao động trong toàn Công ty. Đề nghị kỷ luật cá nhân, tập thể thực
hiện không tốt quy định; đề nghị khen thưởng cá nhân, tập thể thực hiện tốt.
CHẾ
QUẢN
LÝ,
MUA
SẮM,
CẤP
PHÁT,
DỤNG
TRANG
THIẾT
BẢO
HỘ
LAO
ĐỘNG
CHẾ
ĐỘĐỘ
QUẢN
LÝ,
MUA
SẮM,
CẤP
PHÁT,
SỬSỬ
DỤNG
TRANG
THIẾT
BỊBỊ
BẢO
HỘ
LAO
ĐỘNG
7- Tổ chức thực hiện.
7.3. Đối với phòng Tổ chức Lao động.
Chuyển cho phòng Quản lý máy - An toàn (thông qua phòng
Thư ký tổng hợp) tình trạng nhân sự của Công ty. Chậm nhất
sau 24 giờ phải chuyển cho phòng Quản lý máy - An toàn
thông tin về đối tượng tuyển dụng, điều động, thôi việc, nghỉ
chế độ, nghỉ tự do...
7.4. Đối với phòng Tài chính Kế toán.
- Cung cấp đầy đủ, kịp thời kinh phí để phục vụ việc mua cấp
các tài sản bảo hộ lao động.
-Thu tiền mua phương tiện, dụng cụ bảo hộ lao động của cá
nhân, đơn vị mua của Công ty.
……………..oOo………………
QUY ĐỊNH NÀY KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH
ĐÃ ĐƯỢC TỔNG GIÁM ĐỐC DUYỆT VÀ GỬI
ĐẾN TẤT CẢ CÁC ĐƠN VỊ TRONG TOÀN
CÔNG TY THỰC HIỆN
MỌI THẮC MẮC XIN LIÊN HỆ:
-Phòng Tổ Chức Lao Động.
- Phòng Quản lý máy – An toàn
Công ty Cổ phần Lilama69-1
SĐT: 0241.3.821.212

similar documents