PowerPoint Sunusu

Report
UN Global Compact
(BM Küresel İlkeler Sözleşmesi)
UN Global Compact Nedir?
– UN Global Compact kendisini isteğe bağlı kurumsal
sürdürülebilirlik alanında dünyanın en kapsamlı girişimi
olarak tanımlamaktadır.
– İlkelerin temelleri 1999’da Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomik
Forumu sırasında, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi
Annan’ın
konuşması
sırasında
iş
dünyası
liderlerine
küreselleşmeye insani bir boyut kazandırmada BM’ye yardımcı
olmaları doğrultusunda yapmış olduğu çağrıya dayanmaktadır.
2
UN Global Compact Nedir?
– İnsan Hakları, Çalışma Standartları, Çevre ve
Yolsuzluk konularında 10 ilke mevcuttur.
– Dünyanın farklı bölgelerinde yer alan 145 ülkede
faaliyet gösteren 8.000 şirket ve 12.000’den fazla
katılımcı vardır.
UN Global Compact’ın 10 İlkesi
İnsan Hakları
•
•
Etki alanı içerisinde bulunan ve uluslararası düzeyde kabul edilmiş olan insan haklarının
korunmasına destek olmak ve saygı göstermek
İnsan hakları konusunda herhangi bir ihlale iştirak edilmemesini sağlamak.
Çalışma Standartları
•
•
•
•
Çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünün desteklenmesi,
Zorla ve zorunlu işçi çalıştırmaya ilişkin her türlü uygulamaya son verilmesinin teşvik
edilmesi,
Çocuk işçi çalıştırılmasına ilişkin her türlü uygulamanın etkili şekilde ortadan kaldırılması,
İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmesi.
Çevre
•
•
•
Çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımların desteklenmesi,
Çevresel sorumluluğu arttıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek verilmesi,
Çevre dostu teknolojilerin gelişmesinin ve yaygınlaşmasının desteklenmesi.
Yolsuzlukla Mücadele
•
İş dünyasının, rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla mücadele etmesi.
4
UN Global Compact Ne Değildir?
• UN Global Compact yasal bir belge ya da iş ahlakıyla ilgili bir
metin değildir.
• UN Global Compact, şirketlerin faaliyetlerinin dışarıdan
izlenmesi veya mali denetime tabi tutulmasıyla ilgili kural
koyan bir belge de değildir.
• UN Global Compact’ın asıl amacı, on ilkenin
yaygınlaştırılması konusunda bilgi edinme ve tecrübe
paylaşımında bulunma olanağı sağlamaktır.
5
UN Global Compact’ı İmzalayan Şirketler Neyi Taahhüt Eder?
• On ilkeyi iş stratejilerinin ve günlük faaliyetlerinin bir parçası
haline getirmek;
• On ilkenin uygulanmasında ve BM kalkınma hedeflerinin
desteklenmesinde kaydedilen ilerlemeye ilişkin bir İlerleme
Bildirisi (COP) yayınlamak ve paydaşlara (yatırımcılar,
tüketiciler, sivil toplum kuruluşları, hükümetler, vs.) yönelik bir
kamuoyu açıklaması yapmak;
• UN Global Compact faaliyetlerini destekleyici aktiviteler
yürütmek.
• İmzacı şirketlerden UN Global Compact Ofisi’nin yanı sıra
bölgesel ve yerel ağ oluşturma faaliyetlerine finansman
desteğinde bulunmaları da beklenmektedir.
6
UN Global Compact Üyelerinin taahhütlerini yerine
getirmemeleri halinde ne olur?
• Üyelerden biri ilerleme bildirisini belirlenen tarihe kadar
iletmediği takdirde, ismi UN Global Compact internet sitesinde
"Bildirimde Bulunmayan Üyeler" listesinde yayınlanır. İlerleme
Bildirimi’nin bir yıl daha iletilmemesi halinde, şirket üyelikten
çıkarılır.
• UN Global Compact, ilerleme bildirisi yapmadıkları için üyelikten
çıkarılan şirketlerin isimlerini yayınlama hakkını saklı tutar.
 Bu nedenle, Bildiri’yi imzalamadan önce, şirketlerin
üstlenecekleri uzun vadeli taahhütlerin bilincinde olmaları
gerekmektedir.
7
UN Global Compact İş Dünyası için Neden Önemlidir?
• UN Global Compact, sağduyulu bir çalışma şekline rehberlik
eden pek çok faydalı araç ve çerçeveden biridir.
• Şirketlerin UN Global Compact’ı benimsemesine yönelik olarak
Paydaşlar arasındaki beklenti giderek artmaktadır. 2011 yılında,
AB Komisyonu KSS konusunda bir Tebliğ yayınlayarak 2014
yılına kadar Avrupa merkezli büyük şirketleri, KSS’ye ilişkin
yaklaşım geliştirme süreçlerinde UN Global Compact’ı dikkate
almaya davet etmiştir.
• UN Global Compact, çok sayıdaki çalışma grubu ile bölgesel ve
yerel ağları sayesinde, eş konumdaki şirketlerin bilgi
alışverişinde bulunmasına yönelik geniş bir yapı tesis etmiştir.
8
Global Compact Türkiye Yerel Ağı
80
80
73
66
70
60
50
40
28
30
18
te for20Agriculture (Sekerbank) and Harnessing Financial Awareness Among
Visa Europe). As such, I have a thorough understanding of the UN initiation,
tion and management approach in addition to advanced project drafting and
10
4
4
4
ment skills.
ortantly,0 during my supervisor’s mission abroad, I was responsible for the
İş
Belediye
Büyük Şirket
Vakıf
rivate sectorEğitim
portfolioUluslararası
for which Ulusal
I successfully
maintained
our existing
Kurumu
İş
Derneği
Derneği
nsured proper project monitoring. I was also actively involved in advising the
s Bureau in organizing the first ever global UNDP Private Sector Community
was of strategic support in liaising with local counterparts prior and during this
In June 2009, I helped your office organize the UNGC VII Annual Local
ALNF) which despite the economic and financial crisis the Turkish Network
hanks to the generous support of local signatory sponsors. Here, I presented to
9
1
Mikro
İşletme
1
Uluslararası
STK
Ulusal STK
Kamu
Kuruluşu
KOBİ
* 30 Nisan2014 itibariyle
Global Compact Türkiye 2013 – 2016 Yönetim Kurulu
*TİSK ve TÜSİAD Sekretarya’yı Üstlenmektedirler
İletişim
Dr. Yılmaz Argüden
UN Global Compact Yönetim Kurulu
Üyesi
Ulusal Ağlar (LNAG) Danışma Kurulu
Başkanı
Global Compact Türkiye Yönetim
Kurulu Başkanı
Melda Cele
Ulusal Ağ İletişim Kişisi
Global Compact Türkiye
Yönetim Kurulu Üyesi
TÜSİAD Genel Sekreter
Yardımcısı
Ferhat İlter
Global Compact Türkiye
Yönetim Kurulu Üyesi
TİSK Genel Sekreter Yardımcısı
Deniz Öztürk
Global Compact Türkiye
Yönetim Kurulu Danışmanı
Derin Şenerdem
Global Compact Türkiye
İstanbul Ofisi Koordinatörü
Sevgi Ceyda Şairoğlu
Global Compact Türkiye
Ankara Ofisi Koordinatörü
[email protected]

similar documents