Kaip žaismingiau išmokti eilėraštį atmintinai.ppsx

Report
Vasario 16 – oji
Lietuvos
valstybės
atkūrimo diena
21 – oji
Tarptautinė
Gimtosios
kalbos diena
24 - oji
Vieversio
diena
kelis kartus pasiklausę įvairiais būdais skaitomo
eilėraščio, pamokos pabaigoje pagal savo
gebėjimus būsite pasiruošę namuose
išmokti eilėraštį atmintinai.
Dirbdami poroje ir grupėje gebėsite teisingai
įvardinti bent vieną ar kelis būdvardžius.
Pabaigus skaityti eilėraštį, jums reikės mokėti paaiškinti pabrauktus žodžius ar
žodžių junginius.
Iš tų kalnelių tolimų,
Purių pusnelių kilimų
Sugrįžta vakaras miglotas
Sustoja tyliai prie namų
Ir aš į kambarį skubu
Krosnelę užkuriu žabu.
- Užeik, miglotas vakarėli,
Skaitysim pasakas abu.
Prisėda vakaras šalia.
Šakelė virsta ugnele.
Ir bėga raidės – juodos avys
Baltąja knygos pievele
Ir klausom žodžių kaip žynių –
Senų, protingų, sumanių.
Ir mylim knygą pabuvoję
Už jūrių marių devynių
Iš tų kalnelių tolimų,
Purių pusnelių kilimų
Sugrįžta vakaras miglotas
Sustoja tyliai prie namų
***
Ir aš į kambarį skubu
Krosnelę užkuriu žabu.
- Užeik, miglotas vakarėli,
Skaitysim pasakas abu.
***
Prisėda vakaras šalia.
Šakelė virsta ugnele.
Ir bėga raidės – juodos avys
Baltąja knygos pievele
***
Ir klausom žodžių kaip žynių –
Senų, protingų, sumanių.
Ir mylim knygą pabuvoję
Už jūrių marių devynių
Iš tų kalnelių tolimų,
Purių pusnelių kilimų
Sugrįžta vakaras miglotas
Sustoja tyliai prie namų
***
Ir aš į kambarį skubu
Krosnelę užkuriu žabu.
-Užeik,
miglotas vakarėli,
Skaitysim pasakas abu.
***
Prisėda vakaras šalia.
Šakelė virsta ugnele.
Ir bėga raidės – juodos avys
Baltąja knygos pievele
***
Ir klausom žodžių kaip žynių –
Senų , protingų, sumanių.
Ir mylim knygą pabuvoję
Už jūrių marių devynių
Jau rytojui – trečiadieniui išmokti eilėraštį
atmintinai. Deklamuoti su intonacija, švelniai ir su
didele meile jaukiam vakarui, kuris sustojo prie
namų
*************************************
Vienai mūsų vaikų grupei – 4 vaikams – išmokti
tiek, kiek galės įsiminti. Jūs patys galite pasirinkti,
kiek tai bus posmelių
Skuodo Bartuvvos progimnazijos mokytoja metodininkė Danutė Vaičekauskienė

similar documents