Az ókori görög építészet

Report
Kialakulása, fejlődése és megnyilvánulásai
AZ ÓKORI GÖRÖG ÉPÍTÉSZET
MIRŐL FOGOK BESZÉLNI?
MIRŐL FOGOK BESZÉLNI?
Milyen kultúrák voltak rá hatással?
A dór, az ión és a korinthoszi oszloprend legfőbb
jellemzői
A görög lakóház tulajdonságai
A görög templom alaptípusa
A görög építészet korszakokra bontása és az egyes
korszakok jelentős épületei
4 fontos, korszakalkotó épület részletes
bemutatása
A GÖRÖG ÉPÍTÉSZET ALAPJAI
A GÖRÖG ÉPÍTÉSZET ALAPJAI
Milyen kultúrák voltak rá hatással?
A krétai kultúra:
minószi palota
krétai palota
A mükénéi kultúra
trójai várdomb
mükénéi Akropolisz
A dór, az ión és a korinthoszi oszloprend jellemzői
A GÖRÖG ÉPÍTÉSZET ALAPELEMEI
ARCHAIKUS DÓR OSZLOPREND
JELLEMZŐI 1.
A legősibb típus
A legegyszerűbb is
Fejlődése 3 szakaszra bontható
Korai (vékony oszlop, széles
oszlopfő)
Archaikus (vaskos oszlop,
ehhez képest is széles
oszlopfő)
Klasszikus (közepesen
széles oszlop, kicsivel
szélesebb oszlopfő)
A DÓR OSZLOPREND 1.
JELLEMZŐI 2.
Leegyszerűsített
vonalvezetés
Talapzat nincs
Fríze általában geometrikus
mintákat hordoz, bár
előfordulhat dombormű is
(ez csak a hellenizmus
során)
Kanellúrái mélyek
Az oszlopfőn nem láthatóak
díszítmények
BAL OLDALSÓ: DÓR OSZLOPREND
A DÓR OSZLOPREND 2.
IÓN OSZLOP A PARTHENÓNON
JELLEMZŐI 1.
Jellegzetes, csiga alakú
voluta
Bonyolultan kiképzett
talapzat
Fríze nincs, koronázó
párkányán is csak
geometrikus minták
láthatóak
AZ IÓN OSZLOPREND 1.
JELLEMZŐI 2.
OSZLOPOK AZ ATHÉNI NIKÉTEMPLOMBAN
Korszakos fejlődése:
Korai (hasáb alakú
talapzat, nagy,
hangsúlyos voluta)
Archaikus (vékony
oszloptörzs, kiemelkedő
voluta)
Klasszikus (a többihez
képest vastag oszloptörzs,
kevésbé kiálló voluta)
AZ IÓN OSZLOPREND 2.
JELLEMZŐI
KORINTHOSZI OSZLOPOK EGY
TEMPLOM SARKÁN
Nincs meghatározott típus
Területi felosztása lehetséges:
Athén (dárda alakú levelek az
oszlopfőn, mély kanellúrák)
Didüma (gazdag növényi
díszítés, díszes koronázó
párkány)
Basszai (kis, levél alakú
díszek az oszlopfő alján,
sarkain, csigába csavarodó,
hosszúkás levelek)
Eleuszisz (nincs kanellúra,
állatalakos díszítés, növényi
motívumok)
A KORINTHOSZI OSZLOPREND
A görög lakóházak és a görög templomtípus általános jellemzői
ÓKORI GÖRÖG ÉPÜLETTÍPUSOK
GÖRÖG LAKÓHÁZ MAKETTJE
JELLEMZŐK
A görög lakóház, a többi
mediterrán házhoz
hasonlóan egy központi
udvar köré épül
Részei: udvar, oszlopsorok,
átlagosan 4 lakóhelyiség,
kb. 7-8 melléktér (gazdasági
terek, konyha, fürdő)
Priénében tömbökben áltak
A GÖRÖG LAKÓHÁZ
A GÖRÖG TEMPLOM RÉSZEI
AZ OLÜMPIAI ZEUSZ-TEMPLOM
ALAPRAJZA
A külső oszlopfolyosón, a
perisztasziszon áthaladva a
pronaoszba, az előcsarnokba
jutunk
Ha belépünk a kapun, akkor a
cellába jutunk, ahol az isten
kultuszszobra áll
Nyugatról közelítve az
opiszthodomoszba léphetünk a
papok engedélyével, mivel ők itt
tárolják az áldozati kellékeket,
ruhákat, s itt pihennek meg
A GÖRÖG TEMPLOM RÉSZEI
AZ ARTEMISZION
A GÖRÖG TEMPLOM
TEMPLOM, KORAI DÓR
OSZLOPOKKAL
Korszakokra osztása és az egyes korszakok jellemzői és korszakalkotó
épületei
A GÖRÖG ÉPÍTÉSZET KORSZAKAI
A GÖRÖG ŐSKOR
Kr.e. 2. évezred végétől Kr.e. VIII. század végéig
kevés lelet, többnyire csak iparművészeti
tárgyakon láthatóak épületek
a thermoni Apollón-szentély
fa oszlopok
égetett agyag díszítés
agyagtéglákból
A THERMONI APOLLÓN-SZENTÉLY
AZ ARCHAIKUS KOR
Kr.e. VII-VI század
a dór stílus kialakulása
fokozatos áttérés a kőépítészetre
kezd kialakulni a „klasszikus” görög
templomtípus
pl.: Olümpia: Altisz
Héra temploma (Héraion), sztoák, tornacsarnokok
(gümnaszion), „birkózóterek”
(palaisztra), stadion,
Zeusz-templom, „kincsesházak”, egyéb szentélyek
OLÜMPIA: ALTISZ
A KLASSZIKUS KOR
Kr.e.V-IV század
kialakult az általános görög templomtípus
tervszerű városépítés
a márvány használata
ión oszloprend használata
korinthoszi oszloprend kialakulása
pl.:
athéni Akropolisz
Propülaia, Parthenon, Erektheion, stb.
Delphoi
Apollón-templom, kincsesházak, színház
Epidaurosz: színház
DELPHOI
A HELLENIZMUS
Kr.e. 323-146
monumentalitásra való törekvés
keleties pompa, keleti hatások érvényesülése
könyvtárak, színházak építése
pl.:
Pergamon: Zeusz-oltár
monumentális fríz-ún. pergamoni fríz
Attalosz sztoája
ókori „pláza”
Az olümpiai Zeusz-szentély, az athéni Attalosz-sztoa, az epidauroszi
színház és a pergamoni Zeusz-oltár részletes bemutatása
NÉHÁNY FONTOS ÉPÜLET
OLÜMPIA: ZEUSZ-TEMPLOM
klasszikus arányok:
6x13 oszlop
Kr.e. 470-456 környékén
épült
dór oszloprend
3 m magas, lépcsős
alépítmény
tengely: kelet-nyugat
geometrikus fríz
nyeregtető
ATTALOSZ SZTOÁJA
116x20 m
Kr.e. 150 körül építették
II. Attalosz pergamoni
király építtette
két szintes
alsó szintjén dór, a felső
pedig ión oszlopok
vannak
az athéni Agorára néz
hátsó felében üzletek, első
felében pedig egy kétsoros
oszlopcsarnok látható
EPIDAUROSZ: SZÍNHÁZ
Kr.e. IV. század második
felében építették
kiváló akusztikával
rendelkezik
34+20 soros
orkhesztrája 10 m
átmérőjű
14000 néző számára van
hely benne
12 szektorra osztódik
szkénéépülete 2 szintes
oldalát támfalak erősítik
PERGAMON: ZEUSZ-OLTÁR
monumentális
36x34 méteres
oldalán egy 120 m hosszú
és 2,30 m magas dombormű
(ún. pergamoni fríz)
található
az oltárt ión oszlopcsarnok
veszi körül, melyhez 28
lépcsőfok fut fel
az oszlopcsarnokból kilépve
át kell vágnunk az áldozati
udvaron, hogy a 9 m magas
talapzaton álló oltárhoz
juthassunk
MIRŐL BESZÉLTEM?-ÖSSZEFOGLALÁS
MIRŐL BESZÉLTEM?-ÖSSZEFOGLALÁS
Az ókori görög építészetre 2 kultúra volt nagy hatással: a krétai és a
mükénéi kultúra
Oszloprendek: dór (a legősibb), ión (csiga alakú voluta) és a korinthoszi
(sok változata van)
A görög ház központi udvar köré épül
A görög templom részei: perisztaszisz (külső oszlopsor), pronaosz
(előcsarnok), cella és opiszthodomosz (mellékhelyiség)
4 korszakra osztható: görög őskor, archaikus kor, klasszikus kor és a
hellenizmus
Az olümpiai Zeusz-templom klasszikus arányokkal (6x13) épült
Az Attalosz-sztoa egy ókori bevásárlóközpont, mivel hátsó felében üzletek
találhatóak
Az epidauroszi színház 34 20 üléssora 14000 nézőt volt képes befogadni
A pergamoni Zeusz-oltár oldalán egy 120x2.30 méter nagyságú
dombormű van
VÉGE

similar documents