Free Route Airspace Prague

Report
Free Route Airspace Prague
H24 Direct Routing
Jeneč
21. října 2014
Ing. Václav Voráček
OPS Expert, ATC - ACC
Free Route Airspace Prague
Obsah
•
•
•
•
•
•
•
Koncept
Implementace
Současný stav, statistika využití
Zaváděné H24 DCTs
Studie Eurocontrol
Úprava systému
NMOC – vyhodnocení FPL
2
Free Route Airspace Prague
Koncept
Free Route Airspace Prague vychází z
•
•
•
•
ATM Master Plan (SESAR)
Netwotk Strategic Plan (Evropská Komise)
Network Operations Plan (Eurocontrol)
FAB CE Airspace Plan
3
Free Route Airspace Prague
Implementace
Implementace
Krok I – Časově omezené DCTs v definovaném prostoru
• 2.5.2013 Noční DCTs (0000-0600 LMT)
Krok II – DCTs v definovaném prostoru H24
• 5.2.2015 První etapa – Taktické a vybrané
noční DCTs
• Dále doplňovány jednotlivé DCT segmenty
Krok III – Implemetace Businness trajektorie
• Comprehensive DCTs / Full FRA
• s podporou výstupů ze SESAR
4
Free Route Airspace Prague
Současný stav
• V současnosti provoz nočních DCTs
• Pozvolný nástup využití dopravci
• Statistika květen – srpen 2014
• Celkem 3721 letů (5-8/2013 = 2550 letů)
• Omezené noční hodiny zabraňují flexibilnímu
plánování
• Bezproblémový provoz
5
Free Route Airspace Prague
Statistika využití
Zdroj: OBK, ŘLP ČR
6
Free Route Airspace Prague
Zaváděné H24 DCTs
•
•
•
•
•
První balík H24 DCTs bude zaveden 5.2.2015
Publikace v AIP RAD Appendix 4
Dostupnost FL245A
Vybrány byly taktické DCTs a některé noční DCTs
Krok důležitý pro ATC a FDO
• Zvyknout si na nové plánování letů
• Zvyknout si na nové funkce systémů
• Provedena studie bezpečnosti
• Bude vydán letecký oběžník
7
Free Route Airspace Prague
Mapa H24 DCTs
Zdroj: OPLNS, ŘLP ČR
8
Free Route Airspace Prague
Studie Eurocontrol
LKAA Load:
 REF SC: 2329 flights (GND-FL660);
 SC1: 2345 flights (GND-FL660);
 492 flights impacted with the DCTs to be Implemented (re-routed);
-
With DCTs H24 implementation will be 16 flights more within FIR;
No impact on capacity;
No impact on complexity;
No impact on revenue.
Zdroj: Denis Odic, Eurocontrol, SAAM Study, 27. June 2014
9
Free Route Airspace Prague
Systémy
• Byly provedeny významné úpravy systémů
• Virtuální body pro správné zobrazení trajektorie a definici
profilu letu (stoupání/klesání)
• Upozornění ATCO na konflikt DCT letu s aktivním
prostorem (TRA,TSA,ad-hoc)
• Real-time vyhodnocení
10
Free Route Airspace Prague
Vyhodnocení FPL
• Network Manager Operations Centre - Eurocontrol
• Vyhodnocení FPL v závislosti na aktivaci prostorů (Flight
plan Buffer Zone) v AUP
• V případě konfliktu DCT letu s plánovaným prostorem
bude FPL upraven nebo zamítnut
• Účinné na většinu letů s výjimkou některých letů
podaných ze zemí mimo IFPZ
11
DĚKUJI ZA POZORNOST
www.rlp.cz
12

similar documents