Természettudományi és műszaki tájékoztatás_órára

Report
PTE FEEK
Egervári Dóra
Természettudományi
és műszaki
tájékoztatás
Tematika/órák beosztása
• 02.06. Tudományelméleti bevezető (Gábriel Róbert)
• 02.13. Tematika/feladatok/gyakorlat/órabeosztás
Tudományfelosztás – természettudomány
Tájékoztatás sajátosságai
Intézmények: kutatóintézetek, egyetemek, könyvtárak
• 02.20. Nyomtatott források/ elektronikus források
• 02.27. Gyakorlás
• 03.05. Tudományelméleti bevezető (Lükő István) – tervezett!
• 03.12. Tudományfelosztás – műszaki tudományok
Tájékoztatás sajátosságai
Intézmények: kutatóintézetek, egyetemek, könyvtárak
• 03.19. Nyomtatott források/ elektronikus források
• 04.26. Gyakorlás
• 04.16. vizsgaelőkészítő
• 04.23. vizsga
Természettudomány
Tudományfelosztás
A reáliák fejlődésének üteme
• Start: orvostudomány
• Példák:
– Matematika
– Fizika
– Kémia
– Informatika
– Környezettudomány,
környezetvédelem
– Építőipar
Nagy igény a
természettudománnyal foglalkozó
szakemberekre
Statisztikai adatok az EU-ból
Természettudományos diplomával
rendelkező FÉRFIAK Európában (20-29)
1,7-4,8
4,8-6,8
6,8-9
9-11,4
11,4-16,5
Természettudományos diplomával
rendelkező NŐK Európában (20-29)
1,7-4,8
4,8-6,8
6,8-9
9-11,4
11,4-16,5
Nemek közötti (nagy arányú)eltérés
(a férfiak javára)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Skandináv országok
Anglia
Izland
Franciaország
Svájc
Benelux államok
Ausztria
Románia
Csehország
Magyarország:
természettudományos diplomával
rendelkezők száma (20-29)
• 2008:
• Férfiak: 8800
• Nők: 3200
Férfiszakma?
Dr. Sándor Katalin, PTE Farmakológiai és
Farmakoterápiai Intézetének tudományos munkatársa
Dr. Papp Mária, DE belgyógyász, gasztroenterológus
Dr. Kutasi Kinga, MTA fizikus
Marie Curie, fizikus, kémikus
A Párizsi egyetem első női professzora
1903, 1911 Nobel-díj
Tájékoztatás
A természettudományi tájékoztatás
sajátosságai
• Reáliák
• Interdiszciplinák
• Multidiszciplinák
• Gyors ütemű fejlődés
A természettudományi tájékoztatás
sajátosságai
• Források:
– Nyomtatott (könyv, periodika)
– Elektronikus (kereső, adatbázis)
– Audiovizuális (videoportál)
Intézmények, könyvtárak,
kutatóintézetek, egyetemek
Előzmények
A műszaki és természettudományos
képzés magyarországi századai
• 1485.
– A természettudományok magyarországi
művelésének korabeli nyomai két területen
figyelhetők meg:
• Matematika
• Csillagászat
Az első magyarországi könyvek
természettudományi területen
• 11. század: Gellért püspök: Deliberatio
(matematikai problémák)
• 12. század: Szent Benedek rend tagjai: Praykódex (naptárszámítás)
• 1577. Debreceni Aritmetika: első
számtankönyv
Nagyszombat
• Négy egyetemi kar
• Szervezett matematika tanár képzés
Út az egyetemig
•
•
•
•
•
•
•
1735-ben III. Károly király (1711-1740) Selmecbányán
bányatisztképző iskolát alapított
1763-tól már több tanszék működött
1770-ben megkapta az akadémiai rangot.
1777. A természettudományos tanárképzés megalapozása
(Nagyszombat  Budapest)
1782-ben az Institum Geometrico Hydrotechnicum (Mérnöki
Intézet), a mai Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
jogelődje
1871. önálló Műegyetem (mérnöki - ez megfelelt a mai
építőmérnöki karnak, gépészmérnöki, építészmérnöki,
vegyészmérnöki és egyetemes szakosztály.)
1901. doktori cím adományázásának lehetősége
Egyetemek
• Természettudományi karok
• Informatikai kar
Kutatóintézetek
Magyar Tudományos Akadémia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Atommagkutató Intézet
Balatoni Limnológiai Kutatóintézet
Duna-kutató Intézet
Geokémiai Kutatóintézet
Izotópkutató Intézet
Kémiai Kutatóközpont
– Anyag- és Környezetkémiai
Intézet
– Biomolekuláris Kémiai Intézet
– Nanokémiai és Katalízis Intézet
– Szerkezeti Kémiai Intézet
Atomenergiakutató Intézet
Részecske- és Magfizikai
Kutatóintézet
Konkoly Thege Miklós Csillagászati
Kutatóintézet
Műszaki Fizikai és Anyagtudományi
Kutatóintézet
•
•
•
•
•
•
•
•
Növényvédelmi Kutatóintézet
Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet
Rényi Alfréd Matematikai
Kutatóintézet
Számítástechnikai és Automatizálási
Kutatóintézet
Szegedi Biológiai Kutatóközpont
– Biofizikai Intézet
– Biokémiai Intézet
– Genetikai Intézet
– Növénybiológiai Intézet
Szegedi Biológiai Kutatóközpont
Enzimológiai Intézet
Szilárdtestfizikai és Optikai
Kutatóintézet
Talajtani és Agrokémiai
Kutatóintézet
MTA SZTAKI
• Az ország legnagyobb és legsikeresebb informatikai kutatóintézete
• A tágan értelmezett informatika tudományának műhelye
• Elsősorban az informatika műszaki-tudományos és matematikai kérdéseivel
foglalkozik
• Kutatási területek:
– Informatika: CNN - celluláris hullámszámítások és érzékelős számítási
rendszerek, Elosztott és Grid-rendszerek, World Wide Web informatika és
technológiák, Hálózatbiztonsági rendszerek, Virtuális ember-interface, Virtuális
rekonstrukció, E-learning, Könyvtári informatika, E-government
– Automatizált irányítási rendszerek: Rendszer és irányításelmélet, Gépjármű
irányítási és navigációs rendszerek, Atomerőművi irányítási és biztonsági
rendszerek, Mérnöki és üzleti intelligencia, Digitális vállalatok, Termelési
hálózatok, Számítógépes látás műszaki alkalmazásai
– Matematika és számítástudomány: Kombinatorikus számítástudomány és
gráfelmélet, Operációkutatás, Algebra, Hálózatelmélet, Adatbányászat,
Univerzális adattömörítés, Sztochasztikus rendszerek, Pénzügyi matematika,
Gépi tanulás
SZTAKI szolgáltatásai
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SZTAKI Szótár
SZTAKI Rövidítés Kereső
SZTAKI Webkereső
KOPI Online Plágiumkereső Portál
SZTAKI Szavazási Rendszer
SZTAKI Desktop GRID
SZTAKI P-GRADE Portal
radio.sztaki.hu
[email protected] A szerver a Nemzeti Digitális Adattár (NDA)
alternatív szolgáltatása.
• Metaadatséma-nyilvántartás
• SELECT: kollaboratív értékelés és szűrés
SZTAKI könyvtár
• országos gyűjtőkörű tudományos
szakkönyvtár
• több, mint 16000 kötet könyv és
több, mint 200 féle szakfolyóirat
• az állomány nagyobb része angol,
kisebb része magyar, orosz és
német nyelvű
• gyűjtőkör:
– elméleti és alkalmazott
matematika
– mesterséges intelligencia
– döntési rendszerek
– irányításelmélet
– duális és neurális rendszerek
–
–
–
–
–
–
informatika
elektronika
robot és alakfelismerés
gyártórendszerek irányítása
geometriai modellezés
folyamatirányítás stb.
Könyvtárak
• MTA kutató intézetek – szakkönyvtárak
• Természettudományi Múzeum
• OMIKK (másik diasor)
A természettudományi elektronikus
források
A web
A web mint a tudományos információ
egyik forrása
• Tudományos haladás – kutatók közötti
kommunikáció
– közvetlen: a szakemberek közötti személyes
kommunikáció (konferenciák, találkozók,
személyes kapcsolatok);
– közvetett: a szakirodalomhoz való hozzáférés
(intézmények bibliográfiai adatbázisa,
folyóiratai)
A web adta új lehetőségek
• A kutatóintézetek, egyetemek a weben teszik
közzé kutatási jelentéseiket
• A weben keresztül érhetők el a könyvtári
katalógusok
• A különböző szervezetek itt helyezik el a
tevékenységükről szóló jelentéseket, konferenciák
dokumentumait
• A kiadók hozzáférhetővé teszik folyóirataik
archívumát
• Ingyenes adatbázisok kereshetők a weben
Web hátrányai
• Hozzáférés
• Információ megbízhatósága
Web = Google?
Google Scholar
Scirus
• For scientific information only
• 410.000.000 tudomány-specifikus weboldalon
keres
– Tudományos, műszaki és orvosi adatok a
weben
– A legfrissebb jelentések, lektorált cikkek,
szabadalmak, nyomatok és folyóiratokat
– Speciális funkciók
Keresési feladat
• Magyarországról milyen intézményeket tart
nyilván?
• Magyar könyvtárak
• Magyar folyóiratok
Scirus
• Szűrők: nem tartalmazza a nem tudományos
területek találatait
• Megkeresi: a lektorált cikkeket, mint a PDF és
PostScript fájlokat, amelyek gyakran láthatatlanok
más keresőmotorok számára.
• Keresések: a legátfogóbb kombinációja a webes
információk, preprint szerverek, digitális
archívumok, adattárak és a szabadalmi, illetve
folyóirat adatbázisokban. Scirus megy mélyebbre,
mint az első két szint egy webhely, ezáltal feltárva
sokkal több releváns információ
Scirus
Google Scholar vs. Scirus
+
-
Az adatbázisok
A természettudományi adatbázisokról
• A fejlődés ütemének gyorsasága
• Igény: gyorsan, releváns információhoz jutni
• Több adatbázis létrehozása (egy területen belül is
több) – ezek különállóak
• Különböző adatbázisoknál ugyanazt a keresést
elvégezni!!! Összehasonlítana! Kiegészítik
egymást… NEM CSAK EGYBEN KERESÜNK!!!
• Nincs közös keresőfelület
A különböző adatbázisok jellemzői
• Speciálisan egy
szakterületre fókuszál
+
-
• Tudományok összességét
számba vevő
+
-
Nyomtatott források
ACM Digital Library
Az Association for Computing Machinery adatbázisa
az ACM kiadásában megjelenő folyóiratok és
konferenciaanyagok bibliográfiai adatait és teljes
szövegű elektronikus változatát tartalmazza 1985től.
Közreadó: Association for Computing Machinery
Tárgyszó: informatika, számítástechnika
Típus: bibliográfiai és teljes szövegű
Időszak: 1985Nyelv: angol
MathSciNet (Mathematical
Reviews on the Web)
A MathSciNet a Mathematical Reviews és a Current
Mathematical Publications anyagát teszi hozzáférhetővé
online eléréssel. A Mathemaical Reviews a matematikai
szakirodalmi termés legátfogóbb bibliográfiai
feldolgozását nyújtja 1940 óta. A Current Mathematical
Reviews a jelenben és a közeljövőben megjelenő
matematikai publikációk bibliográfiai adatainak tárgyi
indexe.
Közreadó: American Mathematical Society
Tárgyszó: matematika
Típus: bibliográfiai
Időszak: 1940Nyelv: angol
Zentralblatt MATH adatbázis
A Zentralblatt MATH az elméleti és az alkalmazott matematika
legrégebbi - 1868 óta épülő -, és egyik legteljesebb naponta frissülő
adatbázisa; a FIZ Karlsruhe, a European Mathematical Society és a
Springer-Verlag fejlesztése. Bibliográfiai adatok, absztraktok,
ismertetők tárháza: a Zentralblatt oldalán olvasható tájékoztatás
szerint több mint 3500 folyóirat és 1100 sorozat publikációit
figyelemmel kísérve mintegy 2,8 millió bibliográfiai adatot
tartalmaz. A Zentralblatt MATH hivatkozás-keresést is lehetővé tesz.
Az adatbázis az egyetem IP-cím tartományából érhető el.
Közreadó: Springer-Verlag
Tárgyszó: matematika
Típus: bibliográfiai, teljes szövegű
Időszak: 1868Frissítés: naponta
Nyelv: angol, német
A csillagászat magyar nyelvű
bibliográfiája
A folyamatos bővülő bibliográfiához az anyaggyűjtést 2003.
április 5-én kezdte meg a szakemberekből álló népes csapat
(pl. Almár Iván, Ambrus Attila József, Gazda István, a
főszerkesztő Sragner Márta). A kronologikusan rendezett,
magyar nyelven nyomtatásban megjelent kiadványok, cikkek,
közlemények, tanulmányok, könyvrészletek stb. bibliográfiai
adatait tartalmazó adatbázisban évre, vagy szavakra lehet
keresni.
Közreadó: Magyar Csillagászati Egyesület, Budapest
Tárgyszó: csillagászat, űrhajózás, űrkutatás
Típus: bibliográfiai
Időszak: 1538Frissítés: folyamatos
Nyelv: magyar
Agris
Az adatbázis a mezőgazdaság (halászat, erdőgazdálkodás,
takarmányozás), állatorvos-tudomány területéről dolgoz fel
kiadványokat (75%-ban folyóiratot, 25%-ban pedig számos
egyéb dokumentumot). Ennek köszönhetően a rekordok
száma több mint 1 millió, az éves gyarapodás pedig kb.
168000. Az adatbázist havonta frissítik.
Közreadó: FAO (Food and Agriculture Organization)
Tárgyszó: állatorvos-tudomány, élelmezés, erdészet,
halászat,mezőgazdaság
Típus: bibliográfiai
Időszak: 1975Rekordszám: 1 millió
Frissítés: havonta
Nyelv: angol
Magyar Tudományos Művek Tára
Az adatbázis létrehozását a Magyar Tudományos Akadémián kívül négy
szervezet - a Magyar Akkreditációs Bizottság, az Országos
Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA), a Rektori Konferencia,
valamint az Országos Doktori Tanács határozta el, amelyhez 19
további intézmény is törzstagként csatlakozott. A programot az MTA
Kutatásszervezési Intézete működteti. Az adatbázis építésében
résztvevő intézmények valamennyi kutatója tudományos
munkásságát, tudományos teljesítményét jellemző adat ellenőrzött
módon bekerül az adatbázisba.
Közreadó: MTA Kutatászervezési Intézet, Budapest
Tárgyszó: multudiszciplináris adatbázis
Típus: bibliográfiai
Időszak: 1950-es évekFrissítés: folyamatos
Nyelv: angol, magyar
Meteor: A Magyar Csillagászati
Egyesület folyóirata
Az 1971-2007. közötti évfolyamok bibliográfiája
A Meteor című folyóirat honapján található, a kiadvány
anyagából Sragner Márta által készített bibliográfia, az
1971 és 2007 között megjelent számok anyagát tárja fel.
Az összeállításban szerzőre, címre, évfolyamra, lapszámra
és tetszőleges kifejezésre lehet keresni.
Közreadó: Meteor. A Magyar Csillagászati Egyesület lapja,
Budapest
Tárgyszó: csillagászat, Meteor [folyóirat], világegyetem
Típus: bibliográfiai
Időszak: 1971-2007
Nyelv: magyar
Toxnet (Toxicology Data Network)
A kb. 3 millió rekordot tartalmazó toxikológiai adatbázisban további
adatbázisok gyűjtőhelye: HSBD (Hazardous Substances Data
Bank), TOXLINE , ChemDplus , IRIS(Integrated Risk Information
System), TRI (Toxic Chemical Release Inventory), CCRIS(Chemical
Carcinogenesis Research Information System), GENETOX , DART/ETIC(Developmental and Reproductive
Toxicology/Environmental Teratology Information Center).
Tárgyszó: toxikológia
Közreadó: National Library of Medicine Specialized Information
Services (NLM SIS)
Típus: adattár, teljes szövegű
Időszak:1965Rekordszám: kb. 3000000
Frissítés: folyamatos
Nyelv: angol
Biological abstracts
Az adatbázis az élettudományok területén az egész világon megjelent
valamennyi, számottevő folyóirat cikkeinek, konferencia kiadványoknak,
könyveknek kivonatát, teljes bibliográfiai leírását tartalmazza. Áttekintést
nyújt a világban megjelentetett biológiai és orvosbiológiai kutatási
eredményekről. A hagyományos biológiai tudományterületeken
(botanika, zoológia, mikrobiológia) kívül magában foglalja az alkalmazott
tudományokat (klinikai orvostudomány, állatorvos-tudomány,
biotechnológia, környezettudományok, mezőgazdaság) is. Az
interdiszciplináris tudományterületek (pl. biokémia, biofizika, biomérnöki
tudományok) szintén részei az adatbázisnak. Visszamenőleg 5 évig
kereshetők vissza a rövid összefoglalók, bibliográfiai adatatok.
Közreadó: BIOSIS, Philadelphia
Tárgyszó: élettudomány
Típus: bibliográfiai
Időszak: 1805-
Nature Science Journal
A világ egyik vezető természettudományos
folyóiratának on-line változata sokirányú keresést
tesz lehetővé, így nemcsak az aktuális szám,
hanem a régebbi folyóiratszámok tartalmáról is
lehet tájékozódni.
Tárgyszó: orvostudomány, természettudomány
Közreadó: Nature Publishing Group
Időszak: 1986Frissítés: havonta
Nyelv: angol
Magyar Földtani Adatbázis???
Az adatbázis tartalmazza a Magyarországon 1995-től
megjelent, és a földtan tárgykörébe 11 folyóirat cikkeit,
valamint monográfiákat, konferencia anyagokat. Az
adatbázisban a keresés igen egyszerű, és a kiadványtípustól
függően szerzőre, címre, ISBN számra, évfolyamra, a
konferencia nevére, és idejére lehet keresni.
Hozzáférhető: internet (http://193.225.4.50/library/)
Közreadó: MÁFI Országos Földtani Szakkönyvtár, Budapest
Tárgyszó: földtan
Típus: bibliográfiai
Időszak: 1995Frissítés: havonta
Analytical Abstracts
Az angol nyelvű, havonta frissülő, 1980 óta kb. 300000 rekordot tartalmazó
Analytical Abstracts a legfontosabb adatbázis az analitikai kémiával foglalkozó
szakemberek számára. Nemzetközi irodalmat ismertetve vizsgálja az analitikai
kémia minden területét, szerves kémiai-, szervetlen kémiai-, gyógyszerészeti-,
környezetvédelmi-, mezőgazdasági-, általános alkalmazás; szükséges műszerek
stb. Az adatbázis hozzávetőlegesen 1300 folyóiratot, könyveket, konferenciai
kiadványokat, műszerkatalógusokat és kutatási jelentéseket dolgoz fel. A
szakirodalomból készített kivonatokat és azok tárgyszavazását az analitikai
kémia szakemberei végzik.
Hozzáférés: BME OMIKK (http://www.omikk.bme.hu/main.php?folderID=1204)
Közreadó: The Royal Society of Chemistry Cambride
Tárgyszó: kémia
Típus: bibliográfiai
Időszak: 1980-2006
Rekordszám: 400.000
Frissítés: havonta
Nyelv: angol
Biotechnology Abstracts
A Derwent Biotechnology Abstracts tudományos, technológiai, ipari és
kereskedelmi szempontokat is figyelembe véve ismerteti a nemzetközi
biotechnológiai irodalmat. Olyan különböző témákat találhatunk benne, mint
génmanipuláció, biokémiai technika, fermentáció, ipari hulladékok eltávolítása.
A Derwent Biotechnology Abstracts 1982 óta, negyedévenkénti frissítésben több
mint 1200 tudományos folyóirat cikkeit, 40 szabadalmi testület által
folyamatosan közreadott szabadalmakat (30%-a a referált szakirodalmi
dokumentumoknak szabadalom), nemzetközi konferenciaanyagokat dolgoz fel.
Hozzáférhető: BME OMIKK
(http://www.omikk.bme.hu/main.php?folderID=1204)
Közreadó: Derwent Publications Ltd
Tárgyszó: biotechnológia
Típus: bibliográfiai
Időszak: 1982Frissítés: negyedévenként
Nyelv: angol
CAB Abstracts
Az adatbázisban az alkalmazott élettudományokról (növénytudomány,
állattudomány, egészség [humán], parazitológia, ökológia, erdészet,
földtudomány, élelmiszertudomány és termékek, mezőgazdasági
közgazdaságtan, biotechnológia, mezőgazdasági mérnöki tudományok,
szabadidő és turizmus stb.) tájékozódhat az érdeklődő. A feldolgozott
kiadványok 80%-a folyóirat, 2%-a könyv, 7%-a szakmai jelentések, belső
kiadványok, 9%-a konferencia anyag.
Hozzáférhető: SZIE Állatorvos-tudományi Könyvtár
(http://library.univet.hu/index.php/hu/ekonyvtar/adatbazism), DEENK
(http://www.lib.unideb.hu/hu/adatbazis?b=c), SZIE Gödöllői Tudományos
Könyvtár (http://dis.gau.hu/node/39), SZTE Mezőgazdasági Kar Könyvtára
(http://kt20.mfk.u-szeged.hu/konyvtar/adatbazisok.html)
Közreadó: CAB International, UK
Tárgyszó: agrártudományok, élettudomány
Típus: bibliográfiai
Rekordszám: 4,5 millió+
Frissítés: havonta
Chemical Abstracts (CA)
A Chemical Abstracts a Chemical Abstracts Service által készített bibliográfiai
adatbázis. Kémia, vegyipar és határterületeik 1987-1996, 2000-2003 évek
közötti irodalmát ismerteti havi frissítéssel, angol nyelven. Főbb témakörök,
melyek megtalálhatók benne: analitikai és fizikai kémia, alkalmazott kémia,
biokémia, vegyészmérnöki irodalom, környezetvédelem, műanyagkémia, szerves
és szervetlen kémia, gyógyszerkémia, radiokémia, toxikológia stb.
Dokumentumtípusok, melyeket feldolgoz: folyóiratok, szabadalmak, kutatási
jelentések, konferencia-kiadványok, disszertációk és könyvek. A rekordok
bibliográfiai információt, kémiai neveket és témaköröket kifejező deszkriptorokat
ill. kulcsszavakat, CAS RN-t és kivonatokat tartalmaznak.
Hozzáférhető: BME OMIKK
(http://www.omikk.bme.hu/main.php?folderID=1204)
Tárgyszó: gyógyszerészet, kémia, környezeti tudomány, műanyag, toxikológia
Közreadó: Chemical Abstracts Service, USA
Típus: bibliográfia
Időszak: 1987-1996, 2000- folyamatos
Frissítés: havonta
Nyelv: angol
CSA Materials Science Collection
Az anyagtudomány tárgykörébe tartozó kiadványok bibliográfiája az alábbi
adatbázisokat tartalmazza: Aluminium Industry, Abstracts Ceramic,
Abstracts / World Ceramics Abstracts, Copper Data Center Database
Corrosion Abstracts, Engineered Materials Abstracts, Materials Business
File, Mechanical Engineering Abstracts, METADEX, MicroPatent, Materials
Patents, WELDASEARCH, Materials Web Resource Database.
Hozzáférhető: Miskolci Egyetem - Könyvtár, levéltár, múzeum
(http://www.lib.uni-miskolc.hu/hun/online/database.php).
Tárgyszó: anyagtudomány
Nyelv: angol
Forest Science Database - Tree CD
A világ erdészeti és elsődleges faipari tudományos szakirodalmának
legnagyobb, professzionális angol nyelvű adatbázisa.
Hozzáférhető: Nyugat-Magyarországi Egyetem Központi Könyvtára
(http://ilex.efe.hu/)
Tárgyszó: erdészet, faipar
Típus: bibliográfia
Időszak: 1939Frissítés: negyedévenként
Nyelv: angol
FSTA (Food Science and
Technology Abstracts)
Az adatbázis az élelmiszerekre vonatkozó nemzetközi szakirodalmat dolgozza fel.
Egyaránt ismerteti az élelmiszerekkel kapcsolatos tudományos irodalmat, az
élelmiszeripari termékeket és folyamatokat.
Hozzáférhető: Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ
(http://www.omgk.hu/), SZIE Állatorvos-tudományi Könyvtár
(http://konyvtar.univet.hu/index.php/hu/ekonyvtar/adatbazism), SZIE Kosáry
Domokos Könyvtár és Levéltár (http://lib.szie.hu/node/39)
Tárgyszó: automatizálás, biotechnológia, csomagolás, élelmiszeripar, fizika,
kémia, mérnöki tudományok, minőségellenőrzés, műszaki tudományok,
raktározás, toxikológia
Közreadó: International Food Information Service, UK.
Típus: bibliográfiai
Időszak: 1969Rekordszám: 500.000
Frissítés: évente
Nyelv: angol
ICONDA (International
CONstruction Database)
ICONDA, nemzetközi építészeti adatbázis, 22 ország megközelítőleg 520.000
hivatkozását tartalmazza, felölelve a tervezés és a kivitelezés valamennyi
ágát. Legfontosabb témakörei: épülettervezés és kivitelezés, lakó-,
kereskedelmi és ipari létesítmények építése, tervezése, anyagszükséglet és
vizsgálat, közművek és nagyobb kivitelezési tervek, helyi és városi tervezés,
műszaki tervezés, pénzügy és menedzsment, alépítmények és geotechnika,
karbantartás, helyreállítás, állagmegóvás, berendezés és CAD.
Hozzáférhető: BME OMIKK
(http://www.omikk.bme.hu/main.php?folderID=1204)
Tárgyszó: CAD, építészet, építőipar, kivitelezés, műszaki tudományok
Közreadó: International Council for Building Research, Studies and
Documentation
Típus: bibliográfiai
Időszak: 1976Rekordszám: 521.340
Frissítés: havonta
Nyelv: angol, német
INIS (International Nuclear
Information System)
A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség kivonatos on-line adatbázisa a békés célú
nukleáris energia felhasználási kutatásokat tartalmazza, mintegy 2 millió
bibliográfiai rekordban. Az angol nyelvű bibliográfiai és teljes szövegű
adatbázis, melyet folyamatosan 1970 óta építenek, illetve negyedévente
frissítenek, elérést biztosít egy nem hagyományos, ún. szürke irodalom
gyűjteményének teljes szövegéhez is. Az adatbázis építése az INIS központok
közreműködésével történik.
Hozzáférhető: BME OMIKK
(http://www.omikk.bme.hu/main.php?folderID=1204), Pannon
Egyetem. Egyetemi Könyvtár és Levéltár (http://konyvtar.vein.hu/news-hu.htm)
Tárgyszó: nukleáris tudomány
Közreadó: International Atomic Energy Agency (IAEA), Bécs
Típus: bibliográfiai és teljes szövegű
Időszak: 1970Rekordszám: 2 millió
Frissítés: negyedévente
Nyelv: angol
NTIS (National Technical
Information Service)
Az NTIS az USA államilag támogatott kutatási jelentéseinek adatbázisa.
Elsősorban az U.S. Department of Energy, a U.S. Department of Defense és
National Aeronautics and Space Administration jelentéseit tartalmazza.
A hozzáférés módja: csak belső hálózatról használható, beiratkozott
olvasóknak ingyenes
Hozzáférhető: BME OMIKK
(http://www.omikk.bme.hu/main.php?folderID=1204)
Tárgyszó: Amerikai Egyesült Államok, biztonságpolitika, energiaügy,
kutatási jelentések, űrkutatás
Közreadó: National Technical Information Service
Típus: bibliográfiai
Időszak: 1980-2004.02
Frissítés: lezárt
Nyelv: angol
Zoological Record
A zoológiával (a Zoological Record valamennyi nyomtatott szériájának anyaga)
és annak határtudományival (magatartás, ökológia, evolúció, élőhelyek,
táplálkozás, parazitológia, szaporodás, taxonómia, állatföldrajz stb.)
kapcsolatos tudományos információk kereshetők az adatbázisban,
amelynek szerkesztői 4500 folyóiratot és számos egyéb dokumentumot
használnak fel az adatbázis építéséhez, amelyben kb. 2 millió tétel
található. A három havonta frissülő adatbázis éves gyarapodása kb. 72.000
rekord.
Hozzáférhető: SZIE Állatorvos-tudományi Könyvtár, Levéltár és Múzeum
(http://library.univet.hu/index.php/hu/ekonyvtar/adatbazism), SZIE Kosáry
Domokos Könyvtár és Levéltár (http://lib.szie.hu/node/39m)
Tárgyszó: zoológia
Rekordszám: kb. 2 millió
Frissítés: három havonta
Nyelv: angol
Chem-Bank
A Chem-Bank az egyik legfontosabb, negyedévenként frissülő, veszélyes
anyagok adatait tartalmazó angol nyelvű információforrás. Nyolc, egymást
kiegészítő adatbázisból áll.
Hozzáférés: BME OMIKK
(http://www.omikk.bme.hu/main.php?folderID=1204)
Közreadó: U.S. Department of Transportation (Coast Guard); U.S.
Environmental Protection Agency; U.S. National Institute for Occupational
Safety and Health; U.S. National Library of Medicine; Transport Canada;
The Secretariat of Communications and Transportation of Mexico
Tárgyszó: biztonságtechnika, egészségügy, környezetvédelem, toxikológia,
veszélyes anyagok
Típus: faktografikus
Frissítés: negyedévente
Nyelv: angol
Lecture Notes in Computer
Science Online
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által koordinált Elektronikus
Információszolgáltatás a magyar felsőoktatási intézmények számára előfizetett a
Lecture Notes in Computer Science (LNCS) Online szolgáltatásra. A LNCS a
számítástudomány és az információtechnológia legújabb eredményeit publikálja
a tudományos kutatás és az oktatás számára. Az elektronikus változat kb. 1000
kötetet, több mint 100 000 cikket tartalmaz, és folyamatosan bővül.
Monográfiák, tanulmánykötetek, lektorált konferencia kötetek egyaránt
megtalálhatók a digitális könyvtárban. Oktatási anyagok, tankönyvek, doktori
értekezések, egy-egy tudományterület helyzetét áttekintő elemzések bővítik a
kínálatot.
Hozzáférhető: BCE Központi Könyvtára (http://www.lib.unicorvinus.hu/content/view/49/107.html#lncso)
Tárgyszó: információtechnológia, számítástudomány
Közreadó: Springer-Verlag GmbH
Típus: teljes szövegű
Időszak: 1997Frissítés: folyamatos
Nyelv: angol
Feladat
• Keressünk olyan tanulmányokat, amelyek C. Darwin evolúciós elméletét
vették alapul
• Szeretnék Marie Curietől olvasni
• Szeretném megtudni kik kaptak Nobel-díjat az elmúl tíz évben kémiából
• A génmanipulált ételek egészségügyi hatásairól szeretnék olvasni
• Szeretném megtudni, hogy a dubai mesterséges szigetek megépítése volte bármilyen hatással az ökoszisztémára
• Melyik a naprendszerünk legnagyobb holdja, illetve milyen fizikai
jellemzőkkel rendelkezik?
• Szeretnék a megújuló és a nem megújuló energiaforrásokról többet
megtudni
• Mikor írtak Magyarországon először a Halley-üstökösről?
• Az LSD, mint méreganyag
• A dubai Palm Jumeirah megépítése
British Library – Growing knowledge
•
•
•
•
•
•
Ensembl Managing data from the biosciences
http://www.ensembl.org/index.html
Allen Brain Atlas
http://www.brain-map.org/
Nature Network
http://network.nature.com/workbench
(www.nature.com) Nature folyóirat
Videoportálok
• http://videotorium.hu/
• Journal of vizualized experiments
• http://www.jove.com/
Műszaki tudományok
Tudományfelosztás
A műszaki tájékoztatás sajátosságai
• Tájékoztatási tevékenység – elsősorban nem
szakirodalmi
Az információrobbanás kora
• 1960-as évek
• Különböző tudományterületek
Szakemberek információhoz jutása
• Könyv, folyóirat, internet (számuk folyamatosan
nő)
• Időtényező (kevés idő jut mindegyikre)
• Figyelem (egy konkrét problémára fókuszál)
• Egy szakterület széles vagy mély ismerete?
Szakember ~ olvasó
• Maga sem tudja megfogalmazni igényeit
• Az olvasás folyamán változhat a téma
• Szakember – könyvtáros más terület (célok
közlése)
• Túl tömör, túl általános megfogalmazás
• Mennyiségi, tartalmi szempontok
Primer vagy szekunder dokumentum?
• Tömörítvény
• Referátum
• Annotáció
• Idő kérdése
1945 után
• Központi Technológiai Könyvtár
• Magyar Mérnökök és Technikusok Szabad
Szakszervezete
• 1947. Műszaki Dokumentációs Központ
• 1. magyar referáló folyóirat – Külföldi Technika
Szemléje
• A technika teljes területére kiterjedő tartalom
• Számonként 250 referátum, könyvbibliográfia,
szabadalmi szemle
• 19. szám lát napvilágot
A szakirodalmi dokumentáció ügyének
állami kézbevétele
• 1948.
• Államosítás
• Országos Dokumentációs Központ létesítése és
szakmai dokumentációs központok szervezése
• Öt szakmai dokumentációs központ:
– Műszaki
– Mezőgazdasági
– Orvostudományi
– Közgazdaságtudományi
– Könyvtári dokumentációs központ
1948-1949
• Országos Tervhivatal
• Országos Találmányi Hivatal – műszaki
szakirodalmi tájékoztatási munka (dokumentációs
és tájékoztatási osztály)
• Műszaki Dokumentációs Központ (1949.)
Műszaki Dokumentációs Központ
• Operatív munkák
• Műszaki dokumentáció terén országosan folyó
munkák koordinálása
• Feladatköre:
• Az Országos Tervhivatal felügyelete alatt működik
• Hozzá kapcsolja a Központi Technológiai Könyvtárat
 Országos Műszaki Könyvtár (1952.)
Fejlődés a szakkönyvtári hálózatok
területén
• Könyvtári hálózati alközpontok
– Műszaki Tudományos Tájékoztató Intézet
– Dokumentációs és Fordító Iroda
– Építésügyi Tájékoztatási Központ
• Vállalati, intézeti tájékoztatási szervek (K+F)
– Műszaki irodalmi tájékoztatás
1962.
•
•
•
•
•
Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság
Feladata:
Műszaki tájékoztatási tevékenység országos irányítása
Országos Műszaki Könyvtár és Dokumentációs Központ
Dokumentációs Állandó Bizottság (szakirodalmi
tájékoztatást érintő kérdések feldolgozása+tanulmányok,
javaslatok, tervezetek előkészítése)
• Műszaki Irodalmi Tájékoztatás Országos Rendszere és
Szervezete (szakirodalmi tájékoztatás iránti társadalmi és
gazdasági szükségletek felmérése, az igények
kielégítésére irányuló teendők, megállapítása, magyar
műszaki irodalmi tájékoztatásrendszerének és
szervezetének kidolgozása)
1968.
• Új gazdasági mechanizmus  gazdálkodó
egységek önálló gazdálkodása (információk
igénybevétele!)
• Megalapozott gazdasági döntés  INFORMÁCIÓ
• Vezetői döntések előkészítése
• DÖNTÉSELŐKÉSZÍTÉS!
Új gazdasági mechanizmus
A gazdaságirányítás információs
követelményei
• Műszaki-gazdasági információk:
– Fontosabb iparágak fejlődési tendenciái
– Alapkutatások eredményei és tendenciái
– Műszaki fejlődés tartós tendenciái
– Új termék/anyag
– Új technológiai eljárás
– Struktúra/teljesítmény/termelés alakulása
A vállalatok információs igénye
• Gyártmány- és gyártásfejlesztés
Az információs szervezetek
• Információ:
– Felkutatása
– Feldolgozása
– Elemzése
– Információ feltárása
– Információ feldolgozása
Az információs rendszer szervezése és
koordinálása
• Információs ügyvitelszervezés
• Koordináció
• Gépesítés
Szakágazati tájékoztatási irodák
• Könnyűipar:
– Textilipari Kutatóintézet
– Divattervező Vállalat
– Bőr-, Cipő- és Szőrmeipari Kutatóintézet
– Papíripari Kutatóintézet
– Faipari Gyártástervező Intézet
– Nyomdaipari Egyesülés
– Helyiipari Kutatóintézet
Az információs szervezet tevékenysége
és szolgáltatásai
• A szakirodalom folyamatos feltárása
• A referált szakirodalmi információk közreadása
• Információs apparátus és irodalomkutatási
szolgálat
• Szelektív információs szolgálat (SDI) (innen indul!)
• Teljes tartalmi tájékoztatás
• Tájékoztatási feladatok gépesítésének
előkészítése
• Szakfordítási és reprográfiai szolgáltatások
• Országos Fordításnyilvántartás
A hagyományos dokumentációs
szolgáltatások fejlődése
Nyilvántartások
• Műszaki Gazdasági Adattár
• Nem Publikált Információk Tára
Dokumentáció
•
•
•
•
•
•
Kutatási jelentés
Tanulmányi jelentés
Disszertáció
Kongresszusi beszámoló
Újítás, találmány
Gyártásismertető, vállalati folyóiratok
Intézmények, könyvtárak,
kutatóintézetek, egyetemek
• IATUL (International Association of Technological
University Libraries) http://www.iatul.org/
• KF GAMF
• ME
OMIKK
• www.omikk.bme.hu
Nyomtatott források
• FOLYÓIRATOK!!!
• Szakterületek:
– Elektronika
– Gépészet
– Közlekedés
– Bányászat/kohászat
– Energetika
IEEE Xplore
Az adatbázisban elérhatők a kivonatok és a teljes szövegű cikkek 1988-tól,
illetve bizonyos esetekben 1893-tól a következő modulokban: IEEE
journals, transactions, and magazines; IEEE conference proceedings; IET
journals; IET conference proceedings; IEEE published standards.
Hozzáférés: csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak
ingyenes
A hozzáférés módja: BME OMIKK
(http://www.omikk.bme.hu/main.php?folderID=1204&articleID=1093&cta
g=articlelist&iid=1)
Tárgyszó: villamosmérnöki tudományok
Típus: bibliográfiai, teljes szövegű
Időszak: 1893Frissítés: folyamatos
Nyelv: angol
Magyar Műszaki és Gazdasági
Repertórium
A BME OMIKK 2002. januárjától építi a Magyar Műszaki és Gazdasági
Repertórium adatbázisát, amely a magyar műszaki és gazdasági időszaki
kiadványok, valamint 2002. évtől kezdődően a Magyarországon
megrendezett műszaki és gazdasági vonatkozású konferenciák,
tanácskozások, szimpóziumok anyagait tartalmazza. Az adatbázisban
található tételekről a másolatot a BME OMIKK Könyvtárában lehet
rendelni. Az adatbázis építése 2007. március 31-én befejeződött.
Hozzáférhető: BME OMIKK
(http://www.omikk.bme.hu/main.php?folderID=1204)
Közreadó: BME OMIKK, Budapest
Tárgyszó: biotechnológia, gazdaság, konferenciák, környezeti
tudományok, műszaki tudományok, minőségellenőrzés, raktározás
Típus: bibliográfiai
Időszak: 2002-2007
Rekordszám: 78.310
Frissítés: lezárt
Nyelv: magyar
Magyar Szabványok Jegyzéke
A szabványjegyzék az érvényben levő magyar nemzeti szabványok (MSZ EN,
MSZ ETS, MSZ ISO, MSZ IEC, MSZ ISO/IEC, MSZ), előszabványok (MSZ ENV,
MSZ I-ETS), CEN-jelentések (MSZ CR, MSZ CR ISO) és szabványtervezetek
tájékoztató adatait tartalmazza. Az adatbázis nyomtatott változata A
Magyar Nemzeti Szabványok Jegyzéke.
A hozzáférés módja: csak belső hálózatról használható, beiratkozott
olvasóknak ingyenes
Hozzáférhető: BME OMIKK
(http://www.omikk.bme.hu/main.php?folderID=1204)
Közreadó: Magyar Szabványügyi Testület, Budapest
Tárgyszó: szabvány
Frissítés: folyamatos
Nyelv: magyar
OMIKK Cikk Adatbázis
Az Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár és további 10 nagy
műszaki és gazdasági intézmény könyvtárába járó magyar és külföldi
szakirodalom (folyóirat, könyv, szabvány, konferencia kiadvány, EU
dokumentumok stb.) feldolgozásával készült.
Hozzáférhető: BME OMIKK
(http://www.omikk.bme.hu/main.php?folderID=1204), Miskolci Egyetem Könyvtár, levéltár, múzeum (http://www.lib.unimiskolc.hu/hun/online/database.php)
Tárgyszó: Európai Unió, gazdaság, műszaki tudományok, szabvány
Típus: bibliográfiai
Időszak: 1992-2001
Rekordszám: 450.000
Frissítés: lezárt
Nyelv: magyar
MicroPatent Materials Patents
A mérnöki tudományok területén a szabadalmi irodalomhoz való gyors hozzáférés
nagyon fontos. A Cambridge Scientific Abstracts anyagtudományi adatbázis
gyűjteményéhez kapcsolódik, tematikailag a MicroPatent Materials Patents
adatbázis, mintegy azok bibliográfiai rekordjainak kiegészítőjeként. Az
anyagtudományi adatbázisokban történő keresésekkel párhuzamosan keresés
történik a MicroPatent Materials Patents adatbázisban is, és amennyiben a
keresés találatot eredményez a szabadalmi adatbázisban is, azt a rendszer jelzi,
"MicroPatent Materials Patents", és linkkel elérhető a megfelelő rekord
összefoglalója.
Hozzáférhető: BME OMIKK
(http://www.omikk.bme.hu/main.php?folderID=1204)
Közreadó: MicroPatents USD + Cambridge Scientific Abstracts
Tárgyszavak: alumíniumipar, anyagtudomány, fémek, hegesztés, műanyag,
szabadalom
Időszak: 1996Típus: bibliográfiai, teljes szövegű
Frissítés: havonta
Nyelv: angol
Equist - Acélszabványok
Az EQUIST a szabványos acélok adatbázisa, mely 18 ország, valamint az ISO és
az EN szabványok adatait tartalmazza. A felhasználó kb. 70 különböző
keresési kritérium alapján választhatja ki a megfelelő acélminőséget. A
szolgáltatások bőséges lehetőséget adnak a vegyi összetétel, a mechanikai
tulajdonságok, az acélok alkalmazási területei, a hőkezelés és a fizikai
tulajdonságok alapján történő keresésre.
A hozzáférés módja: csak belső hálózatról használható, beiratkozott
olvasóknak ingyenes
Hozzáférhető: BME OMIKK
(http://www.omikk.bme.hu/main.php?folderID=1204)
Tárgyszó: acélszabványok, szabványok
Nyelv: angol
Műszaki - gazdasági információk
A BME-OMIKK Műszaki-Gazdasági Kiadványok Osztálya külföldi
szakirodalomból válogatott cikkek alapján magyar nyelven műszakigazdasági témakörű folyóiratokat adott ki, egészen 2007 áprilisáig. A
megjelentetett cikkek (referátumok, tanulmányok és kompilációk) az adott
tudományterület világhelyzetét tükrözik a legújabb tudományos
eredményektől a gyakorlati alkalmazásig. 2002-től kezdődően a
kiadványok cikkei adatbázisban is kereshetők. A cikk adatbázis több mint
3000 rekordot tartalmaz az alábbi főbb témakörökben: Biotechnológia,
Környezetvédelem, Energetika, Üzemfenntartás, Minőségirányítás,
Vállalatirányítás, Logisztika, Nemzetközi marketing
Hozzáférhető: BME OMIKK
(http://www.omikk.bme.hu/main.php?folderID=1204)
Tárgyszó: műszaki tudományok
Közreadó: BME OMIKK
Rekordszám: 2907
Időszak: 2002. 01.-2007. 04.
Nyelv: magyar
NORM-DOK
A NORM-DOK sorozat a Magyar Szabványügyi Testület CD-ROM termékeinek
egyike, amely a tervezői gyakorlatban rendszeresen használt szabványok,
valamint az ezekkel kapcsolatos törvények, rendeletek tematikusan
csoportosított feldolgozása. A CD-ROM-ok tartalma megkönnyíti az adott
tématerületen vagy azzal kapcsolatban tevékenykedő cégek, szakértők,
mérnökök, technikusok, anyagbeszerzők, gyártók munkáját. A BME-OMIKK-ban
a következő kiadványok használhatók: Emelőgépek 2.0, Épületvillamosság 2.0,
Geotechnika 2.0, Környezetvédelem 1.0, A Minőségirányítás alapszabványai
1.0, Statika 1.5, Útépítés 2.0, útügyi előírások, Vízellátás - csatornázás 2.0
Hozzáférhető: BME OMIKK
(http://www.omikk.bme.hu/main.php?folderID=1204)
Tárgyszavak: rendeletek, szabványok, törvények
Közreadó: Magyar Szabványügyi Testület
Időszak: a leírás szerint
Típus: teljes szövegű
Nyelv: magyar
Elektronikus források
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Lecture Notes in Computer Science
http://springerlink.com/content/105 •
633/
http://www.zentralblatt•
math.org/zmath/en/
http://informahealthcare.com/
•
(orvosi)
•
http://gateway.ovid.com/
http://csa.com (CSA)
•
http://www.intute.ac.uk/
•
http://www.ams.org/mathscinet/
•
https://scifinder.cas.org/
•
http://www.ulrichsweb.com/ulrichsw
eb/
•
http://www.scitopia.org/scitopia/res •
ultlist/fullRecord:Search+scitopia.org/ •
http://www.kfki.hu/physics/historia/l •
ocalhost/honap.php?ev=2011&ho=1
(természettudósok évfordulói)
http://www.mszt.hu/ (szabványügyi
testület)
http://highwire.stanford.edu/cgi/sea
rch?quick=true
http://portal.acm.org/dl.cfm
http://pubs.acs.org/action/showPubl
ications?display=journals (ACS)
http://scitation.aip.org/
http://www.arcanum.hu/
http://www.acm.org/ (ACM)
http://www.ieee.org/publications_st
andards/index.html
http://iopscience.iop.org/journals
http://pipacsweb.hpo.hu/
http://www.rsc.org/index.asp (RSC)
http://epubs.siam.org/ (SIAM)

similar documents