Az automatikus azonosítás

Report
Egydimenziós vonalkódok
Készítette: Csengeri István, Jámbor Zoltán, Turi Imre, Vétek István



A vonalkód ősének sokan a Morse kódot
tekintik, amiben az angol abc és a
számjegyek szerepelnek különböző
hosszúságú jelek és köztük lévő szünetek
formájában.
Automatikus azonosításról, mint önálló
szakterületről a ’70-es évektől beszélünk,
ezek a megoldások azonban még belső
használatra készültek.
A számítástechnikai fejlődés tette lehetővé a
nagymennyiségű és gyors adatfeldolgozást.


Legelőször az Amerikai Egyesült
Államokban, Troy városban (Ohio állam)
alkalmazták egy szupermarketben, egy
Wrigleys rágógumin lévő kód
leolvasásakor 1974. június 26-án.
A vonalkód használata az 1990-es évek óta
Magyarországon is elterjedt. Legelsőként
a Skála vezette be, 1984-ben.


A vonalkód egy optikailag érzékelhető kód,
ahol fekete és fehér vonalak váltakoznak,
ezzel fejezik ki az információt.
Manapság a legelterjedtebb megoldás, ennek
is köszönhető, hogy a legolcsóbbak egyike is.

Hátrányként említhető, hogy információtároló
kapacitás korlátozott, és mivel optikai elven
történik az olvasása, ezért érzékeny a
sérülésre, koszolódásra, illetve közvetlen
rálátás szükséges a jelre. Olvasási sebessége
1-3 másodperc.

A vonalkódokat többféleképpen lehet
csoportosítani. Például:
◦
◦
◦
◦

kódhosszúság,
karakterkészlet,
kódolás,
és jelkészlet szerint.
A legelterjedtebbek az 1 dimenziós kódok

Az egy dimenziós vonalkód általános
felépítése:
◦
◦
◦
◦
◦
◦
bevezető mező,
startjel,
adathordozó rész,
ellenőrző jel,
stopjel,
lezáró mező.


Egy vonalkód karakterkészlete azt adja meg,
hogy az adott kódrendszer segítségével
milyen karakterek kódolhatók (numerikus,
alfa-numerikus, kis- és nagybetűk, vezérlő
karakterek).
A vonalkód modulmérete (’X’ méret) a
vonalkódot alkotó legkeskenyebb vonal
fizikai szélességét határozza meg, és
általában a hüvelyk ezredrészében adják
meg. (mil)



Az olvasó (szkenner) működése a
visszaverődő fény szóródó sugarainak
érzékelésén alapul.
Fotóérzékelővel érzékeli a visszaverődő
sugarakat, majd a kódot elektromos jellé
alakítja, és méri a relatív szélességet a
vonalaknak és a köztük lévő üres területnek.
Annál biztonságosabb az olvasás, minél több
fény verődik vissza a kódról.


Kézi
Lézer / CCD (a fényt elektronikus jelekké alakító eszköz,
mely egymáshoz csatolt kondenzátorokból álló integrált
áramkört tartalmaz)

rögzített

Android alkalmazás mobilra



Az európai gyártmánykód (European Article
Numbering, EAN) olyan vonalkódrendszer amely
az eredeti 12-jegyű Universal Product Code (UPC)
rendszer kibővítése, amit ÉszakAmerikában fejlesztettek.
Az EAN-13 vonalkódot a GS1 szervezet
határozza meg a szabványok alapján. Az EAN
Japán megfelelője a Japanese Article Number
(JAN).
Az UPC, EAN, és a JAN számokat
együttesen Global Trade Item Numbers-nek
nevezik (GTIN), bár ezeket ki tudják fejezni több
különböző fajta vonalkódban is.



A UPC kód egy vonalkód típust és egy
termékazonosítási rendszert takar
egyidejűleg.
Az adattartalom meghatározása nem
önkényes, meg kell, hogy feleljen az egyedi
termékazonosító kiadásáért felelős szerv
előírásainak.
UPC-A
UPC-E
1
23456
78901
2
0
123456
5


A kód tipikusan kereskedelmi alkalmazásokra
lett kifejlesztve kb. 20 évvel ezelőtt az USAban. Rögzített hosszúságú (12 illetve 6
karakter), numerikus, (7,2) típusú kód.
Önellenőrző, folytonos, moduló 10-es
ellenőrző algoritmust használ.


Az EAN az első világméretű termékazonosító
rendszer és kódtípus.
Az EAN-13 felépítése az alábbi szabályokat
követi: az első 2 vagy 3 karakter az ország
azonosító, Magyarország 599. A rákövetkező
négy-öt karakter a gyártó azonosítója. A
további karakterhelyeken, egészen a 12.
karakterig a termékazonosító karaktert
találjuk, amelynek meghatározása a gyártó
feladata. Az utolsó karakteren szerepel az
ellenőrző szám.

Az EAN-8 az EAN-13 rövidített formája,
egyszerű helytakarékossági okokból.
 EAN-13
EAN-8
5 991234 500013
5991 2347

Rögzített hosszúságú (13 illetve 8 karakter),
numerikus, (7,2) típusú kód. Önellenőrző,
folytonos, ellenőrző jeggyel a végén.
A B C d e f 1 2 3 4



A legszélesebb felhasználási területen
megtalálható e vonalkód. Sikerének oka a nagy
sűrűség melletti nagy megbízhatóság a bőséges
és többféleképpen variálható karakterkészlettel.
Az elnevezése az első 128 ASCII karakter
kódolhatóságából származik. (11,4) típusú,
önellenőrző, folytonos kód.
A kód hossza szabadon választható, moduló 103
algoritmussal számolható az ellenőrző összeg,
melyet a kód biztonságos olvashatósága
érdekében a legtöbb esetben alkalmaznak.

similar documents