Békés György előadása

Report
A villamos hálózatra való csatlakozás
új rendje és díjai
Békés György
főosztályvezető
Villamosenergia Árszabályozási Főosztály
Hódmezővásárhely, 2014. október 14.
Tartalom
A) Miért van szükség csatlakozási díjakra?
B) Miért volt szükség az új MEKH rendeletre?
C) Hogyan kell (lehet) a díjakat meghatározni?
D) Milyen az európai szabályozás?
E) Milyen az új MEKH rendelet szerkezete?
F) Mely területeken vannak tartalmi változások?
G) Mit mutatnak az előző évi adatok?
2
A) Miért van szükség csatlakozási díjakra?
1.
2.
3.
4.
Mert fizetni kell mindenért?
Mert az ingyenesség nem vezet jóra?
Hogy legyen pénze a hálózat tulajdonosának?
Hogy ne járjanak jobban az újonnan
csatlakozók?
5. Hogy ne mások fizessenek az én
csatlakozásomért?
6. Mert eddig is kellett?
7. Nincs is rájuk szükség???
3
B) Miért volt szükség az új MEKH
rendeletre?
1. Változások a VET-ben
 új felhatalmazás (2014. október 1-től)
 kábelesítéssel kapcsolatos változások
2. Az eddigi rendszer tapasztalatai
3. Új szabályozási szándékok
4. Az eddigi megfogalmazások pontosítása
 7/2014. (IX. 12.) MEKH rendelet (+ 9/2014.)
a 76/2011. (XII. 21.) NFM rendelet és
a 868/2011. MEKH határozat helyett
4
C) Hogyan kell (lehet) a díjakat meghatározni?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Az indokolatlan igények korlátozása (VET)
Költség alapúság (VET)
A legkisebb költség elve (VET)
Egyszerűség vs. pontosság
Egyedi (projekt alapú) vs. normatív alapú díjak
Jelenre vs. jövőre irányultság (v.ö. még RHD)
A fogyasztók teherviselő képessége (MEKH r.)
Sekély vs. mély költségelismerés (ld. még 2., 6.)
Az „alapvető jog” (ingyenesség) határa (ld. még 7.)
Meddig tartson a szolidaritás? (ld. még 1., 2., 5., 6.)
Arányosság, differenciáltság (ld. még 4., 5.)
A potyautas szindróma (ld. még 4., 6.)
5
D) Milyen az európai szabályozás? (1)
Az iparág szerkezetétől is függő megközelítések
Általában eltérő a szabályozás az erőművekre és
a felhasználókra
Eltérő szabályozási formák és kompetenciák
A rendszerhasználati díjakkal együtt alkotnak
rendszert
Nincs egységes szabály!
a részletekben van
6
D) Milyen az európai szabályozás? (2)
„Sekély” vs. „mély” költségelismerés
„sekély”: az új csatlakozás költségeit veszi
figyelembe
„mély”: az új csatlakozás által a rendszerre
gyakorolt externális költségeket is
figyelembe veszi
7
D) Milyen az európai szabályozás? (3)
1. példa (egy erőművi díjakra vonatkozó 2013.
évi ACER felmérés alapján):
 26 országból 17 válaszolt
 17-ből 11 sekély, 6 mély (E, F, I, R, Li, Est)
 a „mély” megközelítést elsősorban az
elosztó hálózatra vonatkoztatják
8
D) Milyen az európai szabályozás? (4)
2. példa (egy 24 országra vonatkozó, 2012. évi
ACER/CEER felmérés alapján):
 10 sekély
 3-3 „félsekély” és „félmély”
 8 mély
csak 2 országban (E, Est) van „átfedés”
 Magyarország „félsekély”
9
E) Milyen az új MEKH rendelet szerkezete? (1)
1. A rendelet hatálya (1. §)
2. Értelmező rendelkezések (2. §)
3. A csatlakozási díjak meghatározásának szempontjai (3.
§)
4. Általános rendelkezések (4-5. §)
5. Az erőmű – kivéve a háztartási méretű kiserőművet – és
a nagyfeszültségű hálózatra csatlakozást igénylő
felhasználó csatlakozási díja és a díj alkalmazásának
szabályai (6-8. §)
6. A háztartási méretű kiserőmű csatlakozására
vonatkozó szabályok (9. §)
10
E) Milyen az új MEKH rendelet szerkezete? (2)
7. Az ideiglenes csatlakozást kérő csatlakozási díja és a díj
alkalmazásának szabályai (10. §)
8. A közép- és a kisfeszültségű közcélú hálózatra csatlakozó
felhasználók által fizetendő csatlakozási díjak elemei (11.
§)
9. A csatlakozási alapdíj (12. §)
10. A csatlakozó vezeték díja (13. §)
11. A közcélú vezeték díja (14. §)
12. A csatlakozási díjak alkalmazásának egyéb szabályai (15.
§)
13. Záró rendelkezések (15-18. §)
11
F) Mely területeken vannak tartalmi
változások? (1)
a) a rendelkezésre álló teljesítmény csökkentése és a hozzá
kapcsolódó visszafizetés [5. § (1)]
b) a teljesítménnyel való rendelkezés jogának átszállása
[5. § (3)]
c) 5 évnél nem régebbi hálózati beruházások
figyelembevételének módja [6. § (2)]
d) erőművek csatlakozási díjkedvezményének rendszere
[7. § (2)-(8)]
e) háztartási méretű kiserőművekre vonatkozó szabályok
egységesítése [9. §]
12
F) Mely területeken vannak tartalmi
változások? (2)
f) ideiglenes csatlakozást kérők által fizetendő díj
[10. § (1)]
g) a VET-ben előírt kábelesítési kötelezettség külön
kezelése [13. § (2) és 14. § (1)]
h) a közcélú vezeték díjának több felhasználó közötti
megosztására és visszatérítésére vonatkozó szabályok
[14. § (4)-(7)]
i) magasabb költségű változatok esetén alkalmazott
díjfizetés [15. § (1)]
13
G) Mit mutatnak az előző évi adatok? (1)
Elosztók összesen
1.
Az adott hatósági díj és a kimutatott
fajlagos beruházási költség aránya
(százalékban)
2012
2013
Kisfeszültségű csatlakozóvezeték létesítés
1.1.
szabadvezeték
68
69
1.2.
földkábel
30
28
2.
Közcélú kisfeszültségű vezeték létesítés
2.1.
szabadvezeték
35
32
2.2.
földkábel
41
45
3.
Közcélú középfeszültségű vezeték létesítés
3.1.
szabadvezeték
38
31
3.2.
földkábel
45
47
14
G) Mit mutatnak az előző évi adatok? (2)
Elosztók összesen
1.
1.1.
1.2.
A.
A1.1.
A1.2.
A2.1.
A2.2.
B.
Felhasználók összesen
középfeszültségre csatlakozó felhasználók (összesen)
kisfeszültségre csatlakozó felhasználók (összesen)
Közcélúvezeték-létesítési díj (összesen)
KÖF szabadvezeték
KÖF kábel
KIF szabadvezeték
KIF kábel
Csatlakozóvezeték-létesítési díj (összesen)
Az adott sorhoz kapcsolódóan
kapott csatlakozási díj (elem)
összege / az adott sorhoz
kapcsolódóan végrehajtott
beruházások aktivált értéke
(százalékban)
2012
2013
41 (31-47)
40 (35-47)
83
33
57
36
33
27
51
32
24
31
25
32
14
30
5
6
15
G) Mit mutatnak az előző évi adatok? (3)
A 2013-ban fizetett csatlakozási díjak összege (millió Ft)
ELOSZTÓK ÖSSZESEN
alapdíj
közcélúvezetéklétesítési díj
csatlakozóvezetéklétesítési díj
KIF
KÖF/KIF
2 765
728
301
KÖF NAF/KÖF Erőművek ÖSSZESEN
1 477
767
467
179
179
egyéb
ÖSSZESEN
5 154
184
3 245
728
1 944
184
17
17
17
6 117
16
G) Mit mutatnak az előző évi adatok? (4)
A 2013-ban fizetett csatlakozási díjak megoszlása
ELOSZTÓK ÖSSZESEN
KIF
KÖF/KIF
KÖF
NAF/KÖF
alapdíj
45%
12%
24%
3%
közcélúvezetéklétesítési díj
5%
csatlakozóvezetéklétesítési díj
3%
53%
84%
13%
8%
3%
egyéb
ÖSSZESEN
Erőművek ÖSSZESEN
12%
32%
3%
0,3%
0,3%
0,3%
100%
17
Köszönöm a figyelmüket!
[email protected]
Honlap: www.mekh.hu
18

similar documents