Finavian esitysmateriaali

Report
RPAS/UAV(S)-TOIMINTA
ANSP:n KANNALTA
Marko Ihanus, EFIN AMC-päällikkö
RPAS – Remotely Piloted Aircraft Systems -foorumi
6.6.2013
Sisällys
1. Yleistä
2. Operointi RPAS:lla
3. Valvottu ilmatila
4. Valvomaton ilmatila
5. Vaara-alue, prosessit
3
YLEISTÄ
•Regulointi osin puutteellista
•Kansallisesti kahden eri viranomaisen
reguloimaa, ei täysin linjassa keskenään
•Toiminta kasvussa, AIP SUP:t:
•2009
•2010
•2011
•2012
1+5
0+3
1+3
4+3
OPEROINTI RPAS:lla
MIL:
•Vaara-alueella (tilapäinen tai pysyvä)
•Luokka III saatettuna
•Luokka IV itsenäisesti
CIV:
•Tilapäisellä vaara-alueella
•Näköetäisyydellä lennättäjästä?
VALVOTTU ILMATILA
•Vaara-alue (tilapäinen tai pysyvä)
•Porrastuskriteerit
•Lennonjohtajan vastuut, velvollisuudet ja oikeudet
•Tutkanäytöllä riippuen perustamistavasta
•MIL saatettuna
•Porrastuskriteerit
•Lennonjohtajan vastuut, velvollisuudet ja oikeudet
•Tutkanäytöllä
•MIL luokka IV
•?
•Näköetäisyydellä lennättäjästä?
•Toiminta lentopaikan läheisyydessä?
•Yhteydenpito ATC:n ja lennättäjän välillä?
•Lennonjohtajan vastuut, velvollisuudet ja oikeudet?
VALVOMATON ILMATILA
•Vaara-alue (tilapäinen tai pysyvä)
•ATC ei porrastusvelvollisuutta
•OPS M1-28 mukainen toiminta
•Näkyvissä tutkanäytöllä (riippuen perustamistavasta)
•Luokka III saatettuna
•ATC ei porrastusvelvollisuutta
•Näkyvissä tutkanäytöllä mahd. lentotiedotuspalvelua varten
•Luokka IV
•?
•Näköetäisyydellä lennättäjästä?
•Ei vaikutusta
VAARA-ALUE, PROSESSIT
•Pysyvät vain PV tai RVL, aktivointi NOTAM:lla
viim. 7 vrk ennen toimintaa (ICAO)
•Tilapäisen vaara-alueen perustaminen
•Esitys 10 viikkoa ennen TraFi:lle vs. pysyvä D 14 vrk/TSA D-1
•Lausuntopyynnöt (TraFi/Finavia)
•AIP SUP:n julkaiseminen
•Tutkaesitysjärjestelmäpäivitys
•Ilmailulaki 8§ / virka-apu
•NOTAM, reittibulletiini. Ei kartalla.
•Ei lennonjohdon järjestelmissä, porrastaminen valvotussa ilmatilassa?
•Rajoittaa suurella alueella, ei joustavuutta.
•Mahd. TraFi:n poikkeukset OPS M1-28
mukaisesti
•Ilmatilan vapauttaminen kankeaa,
valvottu/valvomaton ilmatila

similar documents