Tájékoztató letöltése

Report
DUMASZÍNHÁZ
TÁMOGATÁSI AJÁNLAT
Mi a Dumaszínház?
•
•
•
•
•
•
•
•
A legnagyobb stand-up és kabaré klub Közép-Európában
2013-ban 139 513 fizető nézője volt előadásainknak, 694 előadást szerveztünk
220.000 Facebook rajongó követ minket
Színpadunkon rendszeresen a hazai humor legnépszerűbb alakjai (Bödőcs, Hadházi,
Kőhalmi, Kovács András Péter, Aranyosi Péter)
Nyári fesztiválunkon, a DumaFüreden 9.000 látogató fordult meg
Tehetségkutatók, nemzetközi fellépők és folyamatosan frissülő programpaletta
Előadásaink számos fesztivál meghívással büszkélkedhetnek és három fesztivál győztes
előadásunk is van
Saját színháztermet (240 fő) és egy kamaratermet üzemeltetünk (50 fő), vidéken és
külföldön összesen 120 településen szervezünk előadásokat rendszeresen (Londontól
Kölcséig)
Mennyi támogatást tudunk befogadni?
Idén a Nemzeti Kulturális Alap Előadóművészeti Irodájának határozata
alapján a befogadható támogatás összege 225.471.618,- forint.
Mire fordítjuk a támogatást?
•
•
•
•
•
A Dumaszínház új előadásainak létrehozatalára
Független humoros színházi előadások támogatására és létrehozására
Újító, a stand-up és a kabaré műfaján belüli kísérletező projektek támogatására
Új tehetségek felkutatására és fejlesztésére
A Dumaszínház Kabaré projektünk (új kabaré előadások létrehozása havi 100 perc
hosszban) finanszírozására
Az adókedvezmény érvényesítésének feltételei
• Adókedvezmény érvényesítéséhez egyrészt a szükséges tartalmi elemekkel
rendelkező támogatási szerződés megkötésére, másrészt a támogatás éven belüli
rendelkezésre bocsátására, harmadrészt pedig a Nemzeti kulturális Alap
(továbbiakban „NKA”) által kibocsátott támogatási igazolásra van szükség.
• Társasági adókedvezmény igénybevételére jogosító támogatásnak minősül
• a véglegesen átadott pénzeszköz,
• a térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, valamint
• a térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke is.
Az előadó-művészeti szervezetek támogatásával
realizálható adókedvezmény
• Az előadó-művészeti szervezetek támogatásának egyik előnye, hogy a
támogatással összefüggésben elszámolt költség, ráfordítás az NKA által
kibocsátott támogatási igazoláson feltüntetett összeg erejéig elismert költségnek
minősül a társasági adó számítása során, annak összegével az adózás előtti
eredményt sem növelni, sem csökkenteni nem kell.
• Fontosnak tarjuk felhívni a figyelmet arra, hogy a támogatás összegének
meghatározása során figyelemmel kell lenni arra, hogy az NKA támogatási
igazolását legfeljebb a támogatott által színházi előadás, táncelőadás,
hangverseny, illetve bábszínházi előadás általános forgalmi adóval csökkentett
előző évi tényleges jegy- és bérletbevételének 80%-ig bocsáthat ki. A
támogatásból a támogatási igazoláson feltüntetett összeget meghaladó rész nem
a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak minősül,
így annak összege nem csökkenti a társasági adó alapját.
• Az előadó-művészeti szervezetek támogatásának másik nagy előnye,
hogy a támogatási szerződésben feltüntetett összeg
adókedvezményként tetszés szerinti megosztásban levonásba
helyezhető a támogatás évében, illetve az azt követő hat adóévben
legfeljebb a számított társasági adó 70%-ig.
• 2014 január 1-je után nyújtott támogatás esetén kiegészítő támogatást kell
nyújtani a jogosult minisztérium, vagy a támogatott előadó-művészeti
szervezet részére a támogatás juttatásának adóévében. A kiegészítő
támogatás összege a támogatás alapján érvényesíthető adókedvezmény
10%-ának, illetve amennyiben az adóalap az 500 millió forintot meghaladja,
abban az esetben 19%-ának minimum 75%-a.
• A kiegészítő támogatással, valamint az igazgatási szolgáltatási díjjal
csökkentve 500 millió forintos adóalapig körülbelül 2,5%, 500 millió forint
felett 535 millió forintig terjedően fokozatosan növekedve 11,5%, majd 535
millió forintot meghaladó társasági adóalap esetén 4,75% mértékű
megtakarítás realizálható a nyújtott támogatáshoz viszonyítva. Az így
realizált adómegtakarítás növeli az adózott eredményt, mely akár
osztalék formájában ki is fizethető a tulajdonosok számára.
Az előadó-művészeti szervezetek
támogatásában rejlő előnyök bemutatása
• Tételezzük fel, hogy egy szervezetnek a 2014. évre várható
társaságiadó-kötelezettsége az alábbiak szerint alakul:
Megnevezés
Összeg
• eredmény alapján számított adóalap:
550 000 000
• várható társaságiadó-kötelezettség:
59 500 000
Amennyiben az adózó 36.760.000 forinttal támogat egy támogatásra
jogosult előadó-művészeti szervezetet, akkor a társaságiadókötelezettsége az alábbiak szerint változik:
• Megnevezés
Összeg
adóalap a támogatás nélkül:
550 000 000
maximálisan érvényesíthető támogatás:
-36 760 000
új adóalap:
513 240 000
számított társasági adó:
52 515 600
adókedvezmény:
-36 760 000
új társaságiadó-kötelezettség:
15 756 000
A támogatónak kiegészítő támogatást is kell fizetnie a támogatás
juttatásának adóévében a jogosult minisztériumnak, vagy a támogatott
előadó-művészeti szervezetnek, amely a társasági adó számítása során
ráfordításként nem érvényesíthető:
Megnevezés
Összeg
támogatás:
36 760 000
kiegészítő támogatás mértéke:
5 238 300
A támogatás által elért megtakarítás a következők szerint alakul:
Megnevezés
Összeg
adócsökkenés:
43 744 400
támogatás miatti ráfordítás
-36 760 000
kiegészítő támogatás mértéke
-5 238 300
realizált megtakarítás:
1 745 700
a megtakarítás mértéke:
4,75 %
Adótervezési lehetőségek az előadóművészeti szervezetek támogatásával
a) Mint ahogyan a fentiekben bemutattuk, az előadó-művészeti
szervezetek támogatása megfelelő tervezés esetében adózott
eredmény növekedést eredményezhet, mely akár osztalék
formájában ki is fizethető a tulajdonosok számára.
b) A havonta, illetve negyedévente fizetendő társasági adó előleg
összegét a korábban bevallott társasági adó kötelezettség egy
tizenkettede, illetve egy negyede alapján kell meghatározni, így az
előadó-művészeti szervezetek támogatásával realizálható
társasági adó csökkentés által mérsékelhető a későbbi időszakok társasági
adóelőleg fizetési kötelezettség is. Amennyiben a támogatás nélküli adóalap
50 és 178 Millió Ft közé esik, abban az esetben színháztámogatással elérhető,
hogy havi társasági adóelőleg fizetés helyett csak negyedévente keletkezzen
adóelőleg fizetési kötelezettség.
c) A jogszabályi előírások alapján lehetőség van a korábbi időszakok
adókötelezettségei alapján előírásra kerülő adóelőlegek mérséklésére,
amennyiben a rendelkezésre álló információk alapján bizonyítható, hogy a
várható adókötelezettség nem éri el az adóelőlegek összegét. Érdemes az
előadó-művészeti szervezetekkel minél korábban támogatási szerződést kötni
és a támogatást célszerű rövid időn belül átadni, mivel a támogatás által
elérhető adócsökkenés, valamint az adóévre tervezett bevételek és
költségek bemutatása mellett kérelmezhető az állami adóhatóságtól a még
esedékessé nem vált társasági adó előlegek mérséklése. Ezáltal a támogató
nem csak adófizetési kötelezettségét csökkenheti, hanem javíthatja likviditási
helyzetét is.
d) Amennyiben az adóelőleg mérséklést követően kiderül, hogy az így
kialakult adóelőleget meghaladja a tényleges adókötelezettség, abban
az esetben az eredetileg előírt és a mérsékelt adóelőleg különbözete
után az állami adóhatóság 20%-ig terjedő összegű mulasztási bírságot
szab ki. Amennyiben az év végéhez közeledve a tényadatok alapján
azt lehet valószínűsíteni, hogy az adóalany az indokoltnál nagyobb
mértékben mérsékeltette adóelőlegét, abban az esetben elkerülheti a
mulasztási bírság összegét, ha adófizetési kötelezettségének
csökkentése céljából támogatási szerződést köt az előírásoknak
megfelelő előadó-művészeti szervezettel és részére a támogatást még
az adóév utolsó napjáig rendelkezésre bocsátja.

similar documents