Slajd 1 - Banka.hr

Report
Republika Hrvatska
Ministarstvo zdravlja
Upravljanje tržištem lijekova
Luka Vončina
Pomoćnik ministra zdravlja
Pregled prezentacije
• Upravljanje tržištem lijekova :
– Promjene koje su u regulaciju tržišta uveli pravilnici iz prosinca 2009.
godine
– Glavni problemi u provedbi
– Rad PzaL MIZ
– Akcijski plan
– Vruće teme
Pravilnici iz prosinca 2009. godine
•
•
•
•
•
Bez liste čekanja za inovativne lijekove
Vrijednost za novac
Transparentnost
Etičko propisivanje lijekova
Kvalitetno donošenje odluka
Broj novih inovativnih lijekova na listama
3 godine 2009. – 2011.
7 godina 2002. – 2008.
>70 45
lijekovi na Rp
Linear (lijekovi na Rp)
lipanj 11.
svibanj 11.
travanj 11.
ožujak 11.
veljača 11.
siječanj 11.
lipanj 10.
svibanj 10.
travanj 10.
ožujak 10.
veljača 10.
siječanj 10.
lipanj 09.
svibanj 09.
travanj 09.
ožujak 09.
veljača 09.
siječanj 09.
Vrijednost za novac: prosječna cijena pakiranja
050
049
048
047
046
045
044
043
042
041
040
NO X: prodaja od 2008. do 2011. godine
Vrijednost za novac: Pay back ugovori
• Svi lijekovi s Popisa skupih lijekova
• Svi novi lijekovi sa značajnim potencijalom potrošnje
• Ugovori za 1 lijek
• Ugovori za terapijske indikacije
•
•
•
•
•
3 godišnji ugovori
Definiraju maksimalnu financijsku potrošnju
Mjesečni monitoring potrošnje
Potrošnja preko „limita” se vraća HZZO-u
Stroge kazne za namjerne defekture
Vrijednost za novac: Cross product ugovori
• Uvrštenje lijeka na listu uvjetuje se smanjenjem cijene drugog lijeka
• Ukupan utjecaj na budžet 0 ili negativan
• Novi lijekovi dostupni pacijentima, potrošnja pod kontrolom
• Najpopularniji među inovativcima
• Smanjuju cijene starih lijekova i uvrštavaju nove
• Class effect
• Jednom kada padne cijena originatora, padaju i cijene generika
Transparentnost
Transparentnost
Transparentnost
Transparentnost
Ugovor o etičkom oglašavanju
• Dobrovoljan, uvjet za uvrštavanje novih lijekova na liste
• Stroge kazne za neetično ponašanje (brisanje zamjenjivih lijekova s listi,
financijske kazne, javna očitovanja)
• Obveza prijavljivanja svih troškova na liječnike zaposlene u javnom
zdravstvu
• Financijski revolving deposit model kako bi se osigurala implementacija
(glasovitih 3%)
• De facto – poticaj industriji da se samoregulira kao i u zapadnim zemljama
Etičko oglašavanje lijekova
Etičko oglašavanje lijekova
Kvaliteta donošenja odluka
•
•
•
•
•
Znanstveni dokazi – meta analize, sustavni pregled, RCT, itd.
Terapijske smjernice hrvatskih i stranih udruga liječnika
Jasni i definirani kriteriji za prosudbu lijekova
Metodologija analiza utjecaja na proračun (ISPOR)
Jasni kriteriji za popis posebno skupih lijekova
Glavni problemi u provedbi
• Cijene lijekova
– Francuska, Slovenija i Italija (Španjolska i Češka)
– Patent x 0,9; generici x 0,65
• Referentne cijene
– ATK 3-5
Povjerenstvo za lijekove MIZ-a
Ministar zdravlja imenovao je 7. ožujka 2012. članove Povjerenstva
za lijekove MIZ-a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
prof.dr.sc. Vera Vlahović-Palčevski, dr.med., predsjednica
doc.dr.sc. Zdravka Poljaković, dr.med., član
prof.dr.sc. Martina Lovrić-Benčić, dr.med., član
prim.dr.sc. Tomislav Brkić, dr.med., član
prof.dr.sc. Dražen Begić, dr.med., član
dr.sc. Borislav Belev, dr.med., član
mr.sc. Mirjana Huić, dr.med., član
dr.sc. Dario Sambunjak, dr.med., član
Romana Katalinić, dr.med., član
Marija Pećanac, dipl.iur, član
dr.sc. Ozren Polašek, dr.med., član
doc.dr.sc. Robert Likić, dr.med., član
dr.sc. Viktorija Erdeljić, dr.med., član
Tea Strbad, dr.med., član
Ljiljana Sović-Brkičić, mr.pharm., član
Mario Malnar, dr.med., član
Rad Povjerenstva za lijekove MIZ-a
• Javne pisane konzultacije održane su prije početka rada
povjerenstva
• Od 7. ožujka do 13. travnja 2012. godine održano je 8
sastanaka
• Na sastancima su u jednom djelu sudjelovali predstavnici
Hrvatske udruge inovativnih proizvođača lijekova, Hrvatske
udruge poslodavaca i Udruge proizvođača generičkih lijekova
– u svrhu prezentacije prijedloga za izmjenu pravilnika
Akcijski plan
•
•
•
•
Dodatne prezentacije HUPa i CARPCa
Nacrti pravilnika predstavit će se ministru 27. travnja 2012.
Ministar donosi prijedlog pravilnika do 1. svibnja 2012.
Javne konzultacije održat će se od 2. do 14. svibnja 2012.
• Odobrenje Europske komisije (transparency directive)
• Narodne novine
O čemu najžustrije raspravlja povjerenstvo?
• Referentne zemlje i faktori umnoška
– Pristupanje EU
– Transparentnost cijena
– Ravnopravnost patentiranih lijekova i generika
•
•
•
•
Zahtjevi za povećanjem cijena
Mjerila za stavljanje lijekova na liste
Pojednostavljenje JKF-mišljenja
ATK 3 – ATK 5 razinama referiranja
– Metodološka ispravnost
– Utjecaj na sniženje cijena

similar documents