- Språk- og kulturkompetanse i kontakt med Japan * *Men klarer vi

Report
- Norge og Japan –
”Men klarer vi oss ikke
med engelsk, da?”
Internasjonaliseringskonferansen 2012 (SIU)
Førstelektor Benedicte Mosby Irgens, Institutt for fremmedspråk, UiB
”Opplæring i lokalt språk er
selvfølgelig et pluss, men ikke et must
i vårt Asia-samarbeid. Vi bygger dette
samarbeidet og relasjonen over en
felles engelskspråklig plattform”, sier
prorektor for utdanning, Berit
Kjeldstad (NTNU).
• http://www.universitetsavisa.no/politikk/article11815.ece
Japansk språk i verden
De mest talte morsmål i verden
1. Mandarin
2. Hindi
3. Spansk
4. Engelsk
5. Bengali
6. Arabisk
7. Russisk
8. Portugisisk
9. Japansk
10. Tysk
836 mill
333 mill
332 mill
322 mill
189 mill
186 mill
170 mill
170 mill
127 mill
98 mill
Bernard Comrie (1998)
http://www2.ignatius.edu/faculty/turner/languages.htm
Mest brukte språk på internett
(målt i brukerantall)
1. Engelsk
2. Kinesisk
3. Spansk
4. Japansk
5. Portugisisk
6. Tysk
7. Arabisk
8. Fransk
9. Russisk
10. Koreansk
26.8%
24.2%
7.8 %
4.7 %
3.9 %
3.6 %
3.3 %
3.0 %
3.0 %
2.0 %
Internet World Stats (2011)
http://www.internetworldstats.com/stats7.htm
Japanskstudier i Norge
•
•
•
•
UiO (IKOS) - til PhD-nivå
UiB (IF) - bachelorgrad
NHH - valgfag
NTNU - begynnerkurs
• Over 20 videregående skoler i Oslo og Bergen, én
ungdomsskole i Oslo
• Ingen egen lærerutdanning for språklærere i japansk/kinesisk
• Sterk økning i studentantall siden 2000 på alle læresteder
Engelsk i Japan
• en stor mengde engelske lånord (eks. パーソナルコンピューター)
• undervises fra rundt 5. klasse, fokus på grammatikk og
vokabular, ikke bruk og kommunikasjon
• mange lærere har ikke kommunikativ kompetanse i engelsk
• blir generelt ikke forstått i butikker, off. kontorer etc.
• sterk bevissthet rundt engelsk/internasjonalisering
• velutdannete japanere: brukbar leseforståelse, ofte avansert
vokabular, svake kommunikative ferdigheter
• de dyktigste har enten bodd utenfor Japan eller oppholdt seg i
engelsktalende miljøer over tid
Landsomfattende undersøkelse om engelskfaget i
japanske ungdomsskoler
Hvordan liker du faget?
•
•
•
•
Svært godt
Litt
Dårlig
Svært dårlig
Hva finner du mest krevende?
8.0 %
29.5 %
32.5 %
29.3 %
(Benesse Educational Research and
Development Center, 2008-2009)
•
•
•
•
•
Vanskelig grammatikk
Vanskelig å skrive setninger
Klarer ikke å oppfatte lydene
Er ikke interessert i utlandet
Sliter med å lese høyt fra tekst
78.6 %
72.0 %
65.8 %
44.8 %
44.7 %
TOEFL, TOEIC (språktester)
• Test of English as a Foreign Language (universiteter)
•
2010: Japan på 104. plass av 113 land
• Test of English for International Communication (næringsliv)
•
Mest brukt i Japan, Korea og Taiwan
•
Testen har ingen muntlig komponent
Engrish, Japlish
喫煙されますお客様へ
館内は禁煙になっております
外の喫煙コーナーでお願いします
Building asked a smoked visitor
in the outside smoking section
that you cannot smoke in
トイレは後ろの石段を降りて、
左の広場の奥にあります
A toilet gets down from back stone
steps, and is in the inner part of a left
open space.
足元が悪い場合がありますので
ご注意ください。
Because there is the situation when
a step is bad, please be careful
山ノ内町 Yamanouchi town
【お願い】
イルカにかまれる恐れがありますので、プー
ルの内側へは、手を差し出さないでください。
【Warning!】
Because there is danger that it involves a dolphin,
Please do not grow a hand in a fence.
販売商品の為、ベットの上に
靴のママ登らないで下さい。
Plese must be not shose on bed
Språkferdigheter på 50-, 60- og 70-tallet
• Skipsbyggingsnæringen, startet på 50-tallet:
•
•
•
•
•
•
ikke vanlig for vestlige forretningsfolk å lære japansk
japanerne visste at engelskkompetanse var nødvendig
selgeren tilpasser seg kunden - kunden er ”konge”
svært internasjonalt orientert næring også idag
velfungerende engelskspråklig plattform
faglig soliditet, gjensidig tillit og langsiktig
relasjonsbygging
Antall japanskstuderende verden over
fra 1979-2006
Japan Foundation, Overseas Survey
Japanese as a foreign language (JFL)
• Sterk faglig utvikling fra 80-årene
• Stor vekst i læremidler (typer, antall, kvalitet)
• Største studentgrupper: Kina og Korea
• Australia og New Zealand:
• japansk er første fremmedspråk foran fransk, tysk, spansk,
kinesisk og indonesisk
Innovasjon Norge i Tokyos råd til etablerere
• viktig med gode kommunikasjonsevner - mer kommunikasjon
enn man ville gjort hjemme
• skap gode, tillitsfulle relasjoner
• ha grunnleggende kunnskap om lokal kultur
• ikke ta for gitt at forretningsmodellen din implisitt blir forstått
• språk- og kulturkyndige nordmenn er gode verktøy i
forhandlinger…
• … men kulturforståelse og kunnskap må være solid og
erfaringsforankret
IKEA Japan
• etablert seg først på 70-tallet, la ned i 1986
• foretok nitide undersøkelser om japanske boformer,
møbelpreferanser- og behov, tilpasset markedsføring m.m.
• åpnet forretning i Chiba i 2002, med stor suksess
• har nå 6 større utsalgssteder over hele Japan
Rakuten, Uniqlo
•
•
•
•
•
•
netthandel, klesprodusent
implementere engelsk som arbeidsspråk innen 2012
ønsker å bli ledende globale selskaper
alle ansatte oppfordres til å gå på engelskkurs
svært kontroversielt og oppsiktsvekkende
Direktøren for Honda, Takanobu Ito:
”Idiotisk å kreve bruk av engelsk inni Japan”
”Galapagos-syndromet”
• brukt om japanske hyperavanserte mobiltelefoner
• = innovasjon som går for fort, kommer i utakt
• mulig resultat av for sterk innadvendthet innen et marked
Samtidig:
• fall i antall unge japanere som ønsker å studere utenlands
• flere store japanske selskap har begynt å rekruttere
utenlandske ansatte (en selvfølge å kunne japansk)
Humaniora i krise
• japansk er blitt språk svært populært…
• …men langt fra alle studentene skal bli forskere!

• mer tverrfaglighet og yrkesrelevans i språkutdanningen?
• Prosjektstyreleder i SAMKUL, Petter Aaslestad:
”humanistene må ta hensyn til hva samfunnet faktisk trenger av
kunnskap og kompetanse”
”å jobbe tverrfaglig revitaliserer fagdisiplinene”
Kildemateriale
TOEFL (resultater)
• http://www.ets.org/research/policy_research_reports/toefl-sum-10
TOEIC
• http://www.toeic.or.jp/toeic_en/
Benesse (undersøkelser)
• http://benesse.jp/berd/center/open/report/chu_eigo/hon/index.html
• http://benesse.jp/berd/center/open/report/chu_eigo/hon/pdf/data_06.pdf
Survey of Japanese-Language Education (Japan Foundation)
• http://www.jpf.go.jp/e/japanese/survey/result/index.html
SAMKUL
• http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c=Nyhet&pagename=samkul%2
FHovedsidemal&cid=1253973292345&p=1253964329637
Galapagos-syndromet
• http://www.timeshighereducation.co.uk/story.asp?storycode=414933
• http://www.nytimes.com/2009/07/20/technology/20cell.html
• http://www.nytimes.com/2011/02/21/world/asia/21ihteducLede21.html?_r=1&pagewanted=all

similar documents