Varför ska vi behandla intensivt vid typ 2 diabetes? Maria Thunander

Report
Varför ska vi behandla
intensivt vid typ 2
diabetes?
Maria Thunander
Överläkare, Med Dr
2012-03-07
Högprioriterat område
• 2006 deklarerade WHO diabetes som
en av de sjukdomar som
>> bör bekämpas med högsta prioritet i världen
• Diabetes är den första icke infektiösa sjukdomen att
få den statusen
• Endast infektioner som TBC, Smittkoppor, Malaria
och HIV tidigare
Prognos
• Joslin, Canadian Med Ass J
(1924):
– ”death sentence within 5 years,
except for exceptional cases
whose onset was > age 50 yrs
who lived out their
…..expectations of life”
• 1914 – situationen förändrades
då fann : undernutrition + redan
konservatism på alla sätt
– både pat´s lifestyle +
sjukvårdens interventioner
– > ↑livstid från 4,8 > 6 år……
Lunds universitet / Medicinska fakulteten 2011
För att
undvika
amputationer
Bl a Preventiv
Fotterapi
Dödlighet vid typ 2 diabetes
Dödsorsaker:
50
40
% av
dödsfall
30
20
10
0
Kranskärls Annan Diabetes Cancer
sjukdom hjärtsjuk
dom
Stroke
Adapted from Geiss LS et al. In Diabetes in America. 2nd ed. 1995:233-257.
Infektion Annan
2/3 !
i Sverige med
Akut hjärtinfarkt +
Akut stroke har:
33%
33%
• Diabetes 1/3
• Prediabetes1/3
_________________________
• Normal GT 1/3
33%
Lunds universitet / Medicinska fakulteten 2011
Norrhammar A et al; Lancet 2002
Farroukhnia et al; 2005
Kostnader för vård av typ 2
diabetes
Uppland 20002004
3%
2% 3%
1%
Slutenvård
Öppenvård sjukhus
12%
Öppenvård primärvård
22%
57%
Sockersänkande
läkemedel
Hjälpmedel
Ringborg et al, Resource use and costs of type 2 diabetes in Sweden – estimates from population-based register data.
International Journal of Clinical Practice 2008, 62(5), 708-716
Diabetesfoten
• 70-80% av vårddagar vid diabetesavdelningar orsakas av
svårläkta fotsår hos patienter med diabetes.
• > 50% av alla icke traumatiska amputationer (underben och
lårben) görs på människor med diabetes.
•
•
•
En underbensamputation beräknas kosta ½ miljon kr (1996).
90% av alla amputationer börjar med ett sår.
Genom enkla undersökningar kan man göra en klinisk bedömning av
risk för uppkomst av sår.
•
I sjukvårdsområden som saknar struktur för omhändertagande av
diabetiska fotproblem ses en amputationsfrekvens av 6 – 8
amputationer per tusen diabetiker per år.
Med optimal preventiv fotterapi och en multidisciplinär handläggning är
amputationsfrekvensen 2 – 3 per tusen diabetiker per år.
•
Diabetesförekomst i
Södra Sjukvårdsregionen
Landsting
Invån
tusen
Antal
diab pat
(4%)
Typ
1
Blekinge
152
6.100
800
Halland
294 11.800
1.500
Kronoberg
182
Typ
2
5.300
Nya
per år
Kostnad
(3.600€/pat/år
) totalt
500
¼ miljard
10.30
1.000
0
½ miljard
6.400
¼ miljard
7.300
900
600
Skåne
1.215 48.600
6.100
42.50
4.000 2 miljarder
0
Hela region
1.843 73.700
9.200
64.50
6.000 3 miljarder
0
Incidens av Typ 2 diabetes
i Kronoberg / 100 000 och år
1200
1000
Incidens
800
Män
Kvinnor
600
400
200
0
0-9
10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
Åldersgrupp
60-69
70-79
80 +
Förebygga
Diabeteskomplikationer !
Ögonbottenfotografering
Liv med kvalitet
Steno – 2 – 2008
+ (UKPDS –Typ 2; DCCT – Typ 1)
Multifaktoriell intervention vid typ 2
diabetes
Steno 2 studien
Minskning av hjärtkärlhändelser och behandling
mycket gott resultat
NNT = 5
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Konv beh
Intensivbeh
Multifaktoriell intervention vid
typ 2 diabetes = behandla allt
• Fysisk aktivitet + kost
• Patientutbildning
•
•
•
•
•
Sänka blodsockret och HbA1c
Sänka blodtrycket
Blodfettsläkemedel-kärlskydd
Proppförebyggande (billigt)
Regelbunden uppföljning / kontroll
1-5 läkemedel
1-5 läkemedel
1-2 läkemedel
1 läkemedel
• Mycket att vinna!
•
arbetsförmåga, + livskvalitet
•
HIA-vård, strokevård+rehab, dialys, rehab/vård av amputerade
Är behandlingen
kostnadseffektiv?
000 kr
800
Ej kostnadseffektivt
700
600
Kostnadseffektivt?
500
400
300
Sannolikt kostnadseffektivt
200
Definitivt kostnadseffektivt
100
0
4S - Simvastatinbeh Behandla högt bltr
man 60 år
4 S – studien - Scandinavian Simvastatin Survival Study
Trombolys vs
Strepto
Vägverket
Steno 2 studien
Minskning av hjärtkärlhändelser och behandling
mycket gott resultat
NNT = 5
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Konv beh
Intensivbeh
Det som diabetesvården sår får
patienter och många andra skörda
åratal senare…….

similar documents