En længe ventet lille ny

Report
Red Barnets frivillignet
Præsentation ved
næstformand Michala Andersson
og
kommunikationsmedarbejder
Sofie Maegaard Astrup
En længe ventet lille ny
Frivilligstrategien 2010
”Vi skal udvikle en webportal under Red Barnets hjemmeside, som understøtter
kommunikationen mellem frivillige og mellem frivillige og sekretariatet”
Jan 2011. Det nye frivilligudvalg identificerer på første møde kommunikation
som et højt prioriteret område
Ved landsmødet i 2011 sagde vi: Vi vil styrke kommunikation med og udvikling
af kommunikationsredskaber til de frivillige og arbejder videre med at skabe
indhold og finansiering til frivillignettet
Ved landsmødet i 2012 sagde vi: Vi forventer vi til næste år ved denne tid at
kunne præsentere en velfungerende og moderne hjemmeside for lokalforeninger
og frivillige, en hjemmeside, der gør det muligt at dele viden og kommunikere på
tværs af organisationens niveauer.
I dag kan vi vise de første scanningbilleder af den lille ny . Terminsdatoen er sat til
den 13. januar 2014.
Hvad skal vi med frivillignettet
Hvorfor skal vi have en lille ny?
• Erfaringsudveksling
• Kommunikation med andre frivillige
• Vidensdeling
• Fildeling
• At gemme en lokalforenings historik
• At få let adgang til diverse materialer og vejledninger
…Og det får vi nu!
Hvor har vi så valgt at lægge kræfterne?
2 steder….
1. Forbedre af redbarnet.dk vedr. det frivillige arbejde,
Redbarnet.dk’s informationer om frivillighed skal:
– Være let at finde og forstå
– Det skal være nemt at se, hvordan og hvor man kan blive frivillig
– Det skal være nemt at finde den relevante lokalforening
2. oprettelse af en helt ny digital platform til frivillige frivillignettet.
– For os der er frivillige skal det være nemmer at dele erfaringer, snakke sammen , finde
relevante dokumenter, følge organisationen og skabe nye samarbejdsrelationer. Derfor
får vi vores egen lukkede side som kan tilgås med login af alle der er frivillige i Red
Barnet.
Frivillignettet bygges op om jeres behov
• Egen profil
• Lokalforeningernes egen side
• Adgang til tværgående projekter: Landsindsamling,
nødhjælpsagent, udvalg, hovedbestyrelse
• Overskuelig menu og navigation
• Din personlige profil definerer hvilket indhold du har bag dit
login, så det altid er tilpasset dig, dit frivillige arbejde og dit
behov
De frivilliges net bygges op om brugernes behov
De frivilliges net bygges op om brugernes behov
De frivilliges net bygges op om brugernes behov
Hvornår kommer det?
Fra nu af og frem til d. 13. januar vil vi:
• Bygge færdig
• Teste
• Undervise frivilligkonsulenter, så de kan undervise jer
• …og lancere d. 13. januar og vi glæder os!
I løbet af vinter/forår 2014 vil vi:
• Stå til rådighed med support
• Deltage på uddannelsesdage
• Rejse ud i landet og hjælpe jer i gang

similar documents