Samtrans powerpoint (pptx 9 MB)

Report
Organisation
Huvudkontor inkl. beställningscentral i Solna.
Samtrans är privatägt, av transportörer.
800 medarbetare, varav 70 på huvudkontoret.
175 åkerier.
600 fordon, varav ca 450 specialfordon.
Årsomsättning 2013: 484,5 Mkr.
Utför ca 7 000 personresor/dag, (främst inom Stockholms län).
Samtrans uppdragsgivare
Kommuner:
• Danderyd
• Huddinge
• Nacka
• Salem
• Solna
• Stockholm
• Sundbyberg
• Södertälje
• Upplands Väsby
• Vallentuna
• Vaxholm
• Österåker
• Göteborg,
färdtjänst utomläns, specialfordon
SL/Färdtjänsten, Stockholms län:
• Rullstolstaxi (kundval, färdtjänstbuss)
• Bår
• Närtrafik
Privata vårdgivare, urval:
• Attendo Care
• HSB Omsorg
• S:t Görans sjukhus
Övriga:
• Amerikanska ambassaden
• SOS International
• Specialpedagogiska skolmyndigheten
(SPSM, Åsbackaskolan och Manillaskolan)
Våra förare
Våra förare
Grundkrav
• Körkort + taxiförarlegitimation, (TFL)
• Utdrag ur belastningsregistret
• Drogtest
• Tystnadspliktsförbindelse
Inträdesprov
• Lokalkännedom, Stockholms län
Ex. Gator, kommuner/stadsdelar, vägbeskrivningar, körtider.
•
Tal- och hörförståelse, svenska
Våra förare
Grundutbildning/certifiering:
• Samtransskolan och Färdtjänstens grundkurs.
• Bemötande, hjärt- och lungräddning för barn och vuxna,
genomgång av olika typer av funktionsnedsättningar.
• Trafiksäkerhetsutbildning, ”Hjälp på väg”.
SLUTPROV
Kompletterande utbildningar, ex.:
• Taxameter
• Teckenspråk
• Trappklättrare
Våra förare
Vidareutbildning
Alla förare
vidareutbildas
(minst) var 14:e månad,
för förnyad Samtranslegitimation.
Aktuell vidareutbildning
är ”Vi räddar liv”,
innehållande bland
annat hjärt- och
lungräddning.
Samtrans förarutbildning på Gillinge:
”Halkkörning med riskmedvetenhet”.
Samtrans policys
Trafiksäkerhet och miljö
Samtrans transporter ska alltid
genomföras på ett trafiksäkert
och miljöanpassat sätt.
Kontroller av behörighetsbevis,
bältesanvändning, kör- och vilotider
samt hastigheter genomförs
kontinuerligt.
Samtransmönstringen våren 2013, Bromma.
Samtrans policys
Alkohol och droger
På Samtrans accepterar vi inte alkohol och droger. Samtliga av våra fordon
är utrustade med alkolås. Slumpvisa drogkontroller av all personal
genomförs kontinuerligt av auktoriserade utförare.
IQ-projekt nr 68:
IQ utmanade alla som kör skolskjuts att installera
alkolås. Samtrans är en av hjältarna!
www.iq.se
Åkeri/transportör
Åkeri/transportör
Fullvärdig transportör
Tecknar transportörsavtal med Samtrans, kraven i uppdragsgivarens avtal efterföljs.
Arbetsgivare till förare.
Krav på kollektivavtal, alt. kollektivavtalsliknande villkor.
•
•
•
•
Utdrag ur belastningsregister.
God ekonomi och gott företagande, (ex. minst 3 i UC-rating).
Samtliga förare utbildas, bär Samtrans uniform samt legitimation i tjänst.
Samtliga fordon i Samtrans profil.
Extern transportör
Tecknar transportörsavtal med Samtrans, kraven i uppdragsgivarens avtal efterföljs.
Arbetsgivare till förare.
Krav på kollektivavtal, alt. kollektivavtalsliknande villkor.
•
•
•
•
Utdrag ur belastningsregister.
God ekonomi och gott företagande, (ex. minst 3 i UC-rating).
Samtliga förare utbildas samt bär Samtranslegitimation i tjänst.
Samtliga fordon har synlig skylt ”Kör för Samtrans” under köruppdrag.
Åkeri/transportör
Varför externa transportörer?
Till skillnad från traditionella ”taxiväxlar”, som tjänar pengar på att ansluta så
många fordon som möjligt till sin beställningscentral/växel, så tar Samtrans
ansvar för att transportören/åkeriet ska ha möjlighet till ett framgångsrikt
företagande.
Samtrans är specialiserade på samhällsbetalda transporter och har därmed
ingen ”vanlig” taxitrafik. Denna typ av resor är i hög utsträckning
koncentrerade till morgon och eftermiddag, (”klockan 8 och klockan 15”).
För att kunna leverera bra kvalitet till uppdragsgivarna, och till samhället i
stort, tecknar Samtrans avtal med ett fåtal externa transportörer. Vi kan inte
garantera dem en heltidsintäkt på fordonen och vi tillåter dem därför inte att
Samtransprofilera sina fordon.
Vi ställer lika höga krav på vår externa transportörer som på våra fullvärdiga
transportörer. Alla förare som kör våra köruppdrag har genomfört våra
utbildningar och klarat proven.
Våra utmaningar
14 stadsdelar + Utbildningsförvaltningen, ca 3 000-4 400 resenärer totalt.
Uppskattningsvis behöver vi utöka med 180-230 nya fordon och förare.
Specialfordon, (rullstolsbussar), beställs och byggs om – lång leveranstid.
Många resenärer/anhöriga som inte längre få ha kvar sin favoritförare...
Relationer, uppbyggda under lång tid, försvinner.
Planera körscheman utifrån inkomna beställningar.
God framförhållning kommer att gynna oss alla!
Vi förstår att transporterna inte är ert prio 1 - ”det ska bara fungera”.
Samarbete krävs. För oss är transporterna alltid prio 1, men vi behöver
er hjälp och delaktighet för att det ska fungera för resenärerna.
Avvikelser & klagomål
På Samtrans jobbar vi ständigt med att höja säkerheten och
kvalitén på våra resor. Vi arbetar i CANEA Improof, ett
avvikelsehanteringssystem, där vi för in alla ärenden.
Avvikelserna och klagomålen är en uppskattad och direkt feedback
på hur vi uppfattas ute i trafiken och på beställningscentralen.
Det ger oss också faktaunderlag som möjliggör att vi kan förändra
och förbättra oss och våra tjänster.
[email protected]
Samtrans beställningscentral
Beställningscentralens
öppettider:
Måndag – fredag
06:30-19:30
Lördag – söndag
08:00 -19:30.
Avbeställningar kan ske på följande sätt:
Internet
www.samtrans.se
Personlig inloggning, dygnet runt.
Telefon
08-522 500 00
Med PIN-kod kan du avbeställa resor själv, dygnet runt.
App, smartphone minaresor.samtrans.se
Personlig inloggning, dygnet runt.
E-post
[email protected]
Fax
08-720 57 50
Av- och påbokning av resor
Samtrans KundWebb
Samtrans KundWebb
Samtrans KundWebb
Appen ”Mina resor”
För resenär/anhörig:
Se, av- och påboka beställda resor.
Appen laddas ned direkt i din smartphone på
adressen: minaresor.samtrans.se.
Samma inloggning som till Samtrans KundWebb.
www.samtrans.se
Stockholms stad
Beställningsblanketter och
instruktioner.
Ansök om inloggningsuppgifter till Samtrans
KundWebb.
Informationsblad till
föräldrar/anhöriga,
om: Samtrans
om: Skolskjuts
om: Persontransporter
Stockholms stad
Olika språk
Arabiska
Engelska
Finska
Persiska
Somaliska
Spanska
Turkiska
Inloggning till
Samtrans KundWebb, app
och expressavbokning.
Publiceras under vecka 15.
Samtrans Skol- och handikapptransporter Stockholm AB
Korta Gatan 7, 10 tr | Box 6006, 171 06 SOLNA
Skol- och arbetsresor 08-522 500 00
Samtrans Rullstolstaxi 08-1200 1200
Växel 08-522 500 00 | Fax 08-720 57 50
E-post [email protected] | Webb www.samtrans.se
Samtrans är en del av TransportIT Group AB.
Vi är specialiserade på att utföra, administrera och samordna resor för
personer med särskilda behov.

similar documents