Undring og spiritualitet i Sprell Levende

Report
Vi ser hverandre og erfarer
at i Guds rike hører vi
sammen
Vi opplever og lærer fortellingen med mange
intelligenser og med hele oss
Vi undrer oss over fortellingen og er åpne for
hva Gud vil vise oss.
Vi lar fortellingen komme ut i hode, hjerte,
hender og føtter
Vi ber om at Gud må fortsette å
velsigne oss hver eneste dag i
livene våre.
Vi undrer oss over fortellingen og er åpne for
hva Gud vil vise oss.
God tid
:/: Du og jeg har god tid
Jesus, du er her og vi har god tid
Vi kan være sammen og ha god tid
Finne skatter nå
Alt du har, det kan jeg få
jeg vil ta imot fra deg
Det du vil fortelle meg :/:
Du og jeg har god tid
Lukker mine øyne
Jeg har god tid
Hendene får hvile
Jeg har god tid
Tenker på ditt ord, for jeg har god tid
Takk at du er nær meg
Jeg har god tid….
- Rom og tid til ro
- Lære på en åndelig måte
- Jesu pedagogikk
Jesus viser seg ved Tiberiassjøen
God tid
:/: Du og jeg har god tid
Jesus, du er her og vi har god tid
Vi kan være sammen og ha god tid
Finne skatter nå
Alt du har, det kan jeg få
jeg vil ta imot fra deg
Det du vil fortelle meg :/:
Du og jeg har god tid
Lukker mine øyne
Jeg har god tid
Hendene får hvile
Jeg har god tid
Tenker på ditt ord, for jeg har god tid
Takk at du er nær meg
Jeg har god tid….

similar documents