Power-point presentasjon med instruksjoner

Report
Amigosleir 2013
Gruppeopplegg
Fredag, 25. oktober
Gruppeopplegg – fredag
1. Salme
1
Vi er barn av lys og skygge.
Salmenr. 504 i Norsk Salmebok 2013
Gruppeopplegg – fredag
2
Vi er blomster i Guds hage,
(refreng)
Gruppeopplegg – fredag
3
Vers 2 Vi er barn av lys og skygge
Gruppeopplegg – fredag
4
Vi er blomster i Guds hage,
(refreng)
Gruppeopplegg – fredag
2. Bilde
Gruppeopplegg – fredag
3. Fortelling (Mark 9, 33–37)
4. Fordypning
5. Gruppearbeid
Gruppeopplegg – fredag
6. Sang
1
På livets vandring, vi følger deg. Vers 1
(Lyset som gir oss håp – det er Jesus)
Gruppeopplegg – fredag
2
På livets vandring, vi følger deg. Vers 2
(Lyset som gir oss håp – det er Jesus)
Gruppeopplegg – fredag
3
På livets vandring, vi følger deg. Vers 3
(Lyset som gir oss håp – det er Jesus)
Amigosleir 2013
Kveldsavslutning
Fredag, 25. oktober
Kveldsavslutning – fredag
1. Salme
1
Vi er barn av lys og skygge.
Salmenr. 504 i Norsk Salmebok 2013
Kveldsavslutning – fredag
2
Vi er blomster i Guds hage,
(refreng)
Kveldsavslutning – fredag
3
Vers 2 Vi er barn av lys og skygge
Kveldsavslutning – fredag
2
Vi er blomster i Guds hage,
(refreng)
Kveldsavslutning – fredag
2. Inngangsord
3. Kyrie
A
Kyrie eleison, Kriste eleison, Kyrie eleison.
4. Gloria
L
Ære være Gud i det høyeste
A
og fred på jorden blant mennesker som
Gud har glede i.
Kveldsavslutning – fredag
Lovprisning
Kveldsavslutning – fredag
Lovprisning
Kveldsavslutning – fredag
Lovprisning
Kveldsavslutning – fredag
5. Fortelling (Mark 9, 33–37)
6. Bønn
Kveldsavslutning – fredag
7. Fadervår
A
Vår Far i himmelen.
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i
himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld,
Kveldsavslutning – fredag
slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt,
og makten og æren i evighet.
Amen.
8. Velsignelse
Amigosleir 2013
Kveldsavslutning
Lørdag, 26. oktober
Kveldsavslutning – lørdag
1. Salme
1
Vi er barn av lys og skygge.
(vers 1)
Kveldsavslutning – lørdag
2
Vi er blomster i Guds hage,
(refreng)
Kveldsavslutning – lørdag
3
Vi er barn av lys og skyggge, vers 2
Kveldsavslutning – lørdag
4
Vi er blomster i Guds hage,
(refreng)
Kveldsavslutning – lørdag
2. Inngangsord
3. Kyrie
A
Kyrie eleison, Kriste eleison, Kyrie eleison.
4. Gloria
L
Ære være Gud i det høyeste
A
og fred på jorden blant mennesker som
Gud har glede i.
Kveldsavslutning – lørdag
Lovprisning
Kveldsavslutning – lørdag
Lovprisning
Kveldsavslutning – lørdag
Lovprisning
Kveldsavslutning – lørdag
5. Fortelling (Mark 5, 21–24a.35–43)
6. Bønn
Kveldsavslutning – lørdag
7. Fadervår
A
Vår Far i himmelen.
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i
himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld,
Kveldsavslutning – lørdag
slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt,
og makten og æren i evighet.
Amen.
8. Velsignelse
Amigosleir 2013
Gudstjeneste
Søndag, 27. oktober
Gudstjeneste – søndag
1. Salme
1
Vi er barn av lys og skygge.
(vers 1)
Gudstjeneste – søndag
2
Vi er blomster i Guds hage,
(refreng)
Gudstjeneste – søndag
3
Vi er barn av lys og skygge, Vers 2
Gudstjeneste – søndag
4
Vi er blomster i Guds hage,
(refreng)
Gudstjeneste – søndag
2. Inngangsord
3. Kyrie
A
Kyrie eleison, Kriste eleison, Kyrie eleison.
4. Gloria
L
Ære være Gud i det høyeste
A
og fred på jorden blant mennesker som
Gud har glede i.
Gudstjeneste – søndag
Lovprisning
Gudstjeneste – søndag
Lovprisning
Gudstjeneste – søndag
Lovprisning
Gudstjeneste – søndag
5. Fortelling (Mark 10, 13–16)
Gudstjeneste – søndag
6. Sang
1
På livets vandring, vi følger deg.
(Lyset som gir oss håp – det er Jesus)
(Evt kan en annen sang benyttes)
Gudstjeneste – søndag
2
På livets vandring, vi følger deg. (Vers 2)
Gudstjeneste – søndag
3
På livets vandring, vi følger deg (vers 3)
Gudstjeneste – søndag
7. Aksjon/velsignelse
8. Bønn
9. Fadervår
A
Vår Far i himmelen.
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i
himmelen.
Gudstjeneste – søndag
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt,
og makten og æren i evighet.
Amen.
Gudstjeneste – søndag
10. Sang
1
Vi tar hverandres hender
og setter oss i ring.
(vers 1)
Gudstjeneste – søndag
2
Vi tar hverandres hender
og setter oss i ring.
(vers 2)
Gudstjeneste – søndag
11. Velsignelse

similar documents