Prepositiofraasit

Report
Prepositiofraasit
-verbit, substantiivit ja adjektiivit
Vad
TITTAR
hon PÅ?
Katso myös Senja
opettaa sinulle
ruotsia:
prepositiot
Verbi + prepositio 1/2
katsoa jotain
panostaa johonkin
ajatella jotain
luottaa johonkin
odottaa jotain
tarjota (jollekin) (jotain)
kuulua johonkin
kirjoittaa / sanoa jollekin
soittaa jollekin
kaivata jotain
etsiä jotain
titta på
satsa på
tänka på
lita på
vänta på
bjuda (någon) på (någon)
höra till
skriva / säga till
ringa (till)
längta efter
söka / leta efter
Verbi + prepositio 2/2
kiittää jostakin
kertoa jollekin
kertoa jostain
unelmoida jostain
tacka för
berätta för
berätta om
drömma om
puhua / jutella / lukea / kirjoittaa jostain
tala / prata / läsa / skriva om
käsitellä jotain
pitää jostain
sisältyä johonkin
nauraa / hymyillä jollekin
koostua tai muodostua jostain
nauttia jostain
handla om
tycka om
ingå i
skratta / le åt
bestå av
njuta av
Substantiivi + prepositio
esimerkki / merkki jostain
kopio /kuitti jostain
ongelma jossain
jonkin etu
kiinnostusta johonkin
jonkin hinta
alennusta jostain
varaa johonkin
puute/pula jostain
ett exempel / ett tecken på
en kopia / ett kvitto på
ett problem med
fördelen med
intresse för
priset på
rabatt på
råd med
brist på
Adjektiivi + prepositio
tyytyväinen johonkin
kiinnostunut jostain
hämmästynyt jostain
iloinen jostain
pettynyt johonkin
ystävällinen jollekin
väsynyt/kyllästynyt johonkin
surullinen jostain
hyvä jossain
nöjd med
intresserad av
förvånad över
glad över
besviken på
vänlig mot
trött på
ledsen över
bra på
Harjoitellaan…
Tässä palauttelet mieleesi tavallisia verbi + prepositio- fraaseja. Osa tuttuja
esimerkeistä (kaikkia näitä ei esimerkeissä ollutkaan).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Jag tycker ________ att jobba i team. (pitää jstk)
Den här apparaten består _______ två delar.
(koostua, muodostua jstk)
Jag ansvarar ________ det här projektet. (vastata
jstk)
Det här passar _________ mig. (sopia jlkn)
Kan du delta _______ mässan? (osallistua jhk)
Vad ingår _________ priset? (sisältyä, kuulua jhk)
Vi måste först ta reda __________ saken. (ottaa
selvää jstk)
Vad beror det ___________? (johtua jstk)
Vi satsar ___________ bra kundbetjäning.
(panostaa jhk)
Nu ska du njuta ___________ resan! (nauttia
jstk)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Jag tycker OM att jobba i team.
Den här apparaten består AV två delar.
Jag ansvarar FÖR det här projektet.
Det här passar FÖR mig.
Kan du delta I mässan?
Vad ingår I priset?
Vi måste först ta reda PÅ saken.
Vad beror det PÅ?
Vi satsar PÅ bra kundbetjäning.
Nu ska du njuta AV resan!
Harjoitellaan…
Tässä palauttelet mieleesi tavallisia substantiivi + prepositio- fraaseja. Osa tuttuja
esimerkeistä (kaikkia näitä ei esimerkeissä ollutkaan).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Börje Lund är chef __________ hela
avdelningen. (jnk päällikkö, pomo)
Har ni erfarenhet _________ försäljning?
(kokemusta jstk)
Vi har intresse ____________ det här.
(kiinnostusta jtk kohtaan)
Här är lite information _________ saken.
(tietoa jstk)
Det är jämt brist _________pengar. (pulaa
jstk)
Det här är ett exempel __________ en bra
reklam. (esimerkki jstk)
Tyvärr har vi haft problem ___________
beställningarna. (ongelmia jnk kanssa)
Vad är priset ________ produkten? (jnk
hinta)
Har vi råd _______ det här? (varaa jhk)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Börje Lund är chef FÖR hela avdelningen.
Har ni erfarenhet AV / FRÅN försäljning?
Vi har intresse FÖR det här.
Här är lite information OM saken.
Det är jämt brist PÅ pengar.
Det här är ett exempel PÅ en bra reklam.
Tyvärr har vi haft problem MED
beställningarna.
Vad är priset PÅ produkten?
Har vi råd MED det här?
Harjoitellaan…
Tässä palauttelet mieleesi tavallisia adjektiivi + prepositio- fraaseja. Osa tuttuja
esimerkeistä (kaikkia näitä ei esimerkeissä ollutkaan).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Är du intresserad __________ våra
produkter? (kiinnostunut jstk)
Jag är van ____________ hårt
arbete. (tottunut jhk)
Är du säker __________ att du inte
kan följa med? (varma jstk)
Vi är bra __________ att sälja.
(hyvä jskn)
Jag är glad __________ vårt
samarbete. (iloinen jstk)
Är du nöjd ___________
resultatet? (tyytyväinen jhk)
Jag är lite missnöjd __________
tidtabellen. (tyytymätön jhk)
Jag var förvånad __________
priset. (hämmästynyt jstk)
Jag är stolt ___________ våra
tjänster. (ylpeä jstk)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Är du intresserad AV våra
produkter?
Jag är van VID hårt arbete.
Är du säker PÅ att du inte kan följa
med?
Vi är bra PÅ att sälja.
Jag är glad ÖVER vårt samarbete.
Är du nöjd MED resultatet?
Jag är lite missnöjd MED
tidtabellen.
Jag var förvånad ÖVER priset.
Jag är stolt ÖVER våra tjänster.

similar documents