Presentasjon om Nettbuss, Kjell Arne Engeskaug

Report
side 1
Samferdselskomiteén Oppland
Presentasjon av Nettbuss – tanker rundt kollektivtrafikk
Kjell Arne Engeskaug
30.8.2012
Hvem er vi – hvordan tenker vi og hva vil vi?
●Nettbuss AS
●Nettbuss Øst AS
●Visjon, verdier, ansatt – og kundeløfte
●Anbud Gjøvik
side 2
Selskaper i konsernet
Nettbuss AS
SVERIGE
DANMARK
NORGE
Nettbuss AB
Team Verkstadscenter AB
Nettbuss Drammen AS
Nettbuss Travel Drammen AS
Nettbuss Transfer AB
Nettbuss Øst AS
Nettbuss Express AB
Nettbuss Møre AS
Nettbuss Travel AS
Stadsbussarna Sverige AB
Nettbuss Sør AS
Team Verksted AS
Nettbuss Ekspress AS
Nettbuss Trøndelag AS
Nettbuss Østfold AS
Borg Buss AS (50%)
Nettbuss A/S
Adm. dir
Øivind Leet
Kvalitets og personalsjef
Nettbuss Øst AS
Birger Ljunggren
Økonomisjef
Opplæringsleder
Lars Løfaldli
Arne Kristian Smith
Opplæring og rekruttering
Eli Grindeland
Markedssjef
Trafikksjef
Nina Nitteberg
Tor Brenna
Gardermoen OSL
Regionsjef Oppland
Regionsjef Hedmark
Regionsjef Oslo og Akershus
Tom Berge
Kjell Arne Engeskaug
Arild Nylend
Per Nilsen
Gjøvik
Elverum
Lommedalen
Kjell Arne Engeskaug
Johs Meljordshagen
Hans Petter Lommerud
Jaren
Pål Arne Sangnæs
Kongsvinger
Arild Nylend’
Tur
Torbjørn Sundby
Teknisk sjef
Dagfinn Bernhus
Verksted Bjørkelangen
Ingvar Lund
Verksted Kongsvinger
Jan Korsmo
Nittedal
Bjørn Erik Berntsberg
Verksted Eidsvoll
Anker Bunes
Årnes
Henning Berg
Verksted Elverum
Terje Storsveen
Eidsvoll
Hans-Kristian Arntsen
Karosseri verksted Jaren
Rolf Gjefsen
Bjørkelangen
Mekanisk verksted Jaren
Trond Synvis
Ole Johan Nybakke
Gardermoen
Wiktor Lensebakken
Driftssentral Akershus
Verksted Lommedalen
Geir Tilje
Vår visjon
Nettbuss skal være det
ledende og mest nyskapende
busselskapet i Norden
merkevareløftet 2011
nettbuss
Våre verdier
Respekt og tillit
I Nettbuss vil vi hverandre vel
Modig
I Nettbuss skal vi ha åpenhet og mot til å si ifra
Ansvarlig
I Nettbuss skal vi være til å stole på
Markedsorientert
I Nettbuss skal vi tenke butikk
Vårt kundeløfte
Ditt møte med Nettbuss skal være en
positiv opplevelse – både før, under
og etter reisen.
Vi strekker oss langt for å innfri dine
ønsker om en effektiv og god reise.
Derfor skal vi være blant de beste på
trafikksikkerhet, brukervennlighet og
miljø.
Du møter dyktige, i møte-kommende
og hjelpsomme medarbeidere som
har som motto: ”Ditt behov – vårt
oppdrag”
merkevareløftet 2011
nettbuss
Vårt kundeløfte
For våre offentlige oppdragsgivere betyr dette
at vi, med vår brede erfaring fra alle sider ved
bussdrift, sørger for en problemfri, trygg og
miljøvennlig leveranse - uansett hvilke ruter vi
kjører.
Våre oppdragsgivere kan være trygge på at vi
leverer som forventet av en profesjonell og
engasjert leverandør, hele tiden med våre
oppdragsgiveres og reisendes beste for øye
Vårt ansatteløfte
En jobb hos oss er en trygg,
meningsfull og ansvarsfull jobb.
Vi tilbyr ordnede arbeidsforhold
og konkurransedyktige
betingelser.
Du jobber i et av Nordens
største busselskap som har
påtatt seg et betydelig miljø- og
samfunnsansvar.
Hos oss møter du folk som vet at
det er kundene vi lever av, og
som motiveres av og trives med
kundekontakt. Du har en
selvstendig jobb – og et stort
ansvar.
ANBUD GJØVIK
●Omfang av anbud
● Pakke 1: Skoleruter, bybuss, servicebuss og ringrute
1 944 903 km, 46 busser og 64 årsverk
● Pakke 1 Opsjon: (bybuss + styrket Ringruta Gjøvik – Raufoss)
150000 km, 5 busser og 5 årsverk
● Pakke 2: Langrute Lillehammer – Gjøvik
698000 km, 10 busser og 13 årsverk
● Pakke 3: Langrute Lillehammer – Hønefoss
172000 km, 2 busser og 4 årsverk
Totalt: 2966.000 km, 68 busser og 86 årsverk.
side 10
Viktig for Nettbuss
● Kunde
● Først og fremst holde det vi lover i ”kundeløftet”
● Service & kundebehandling, ta kunden på alvor – vise respekt – skape tillitt
● Informasjon om produkter, rutetider, korrespondanser, destinasjoner osv.
● Presisjon, opptreden, imøtekommenhet. Skape et godt førsteinntrykk.
● Materiell
● Vedlikehold
● Renhold
● Flåtestyring
● Rutetilbud / produkt
● Infrastruktur som trasé, holdeplasser (Kallerud – E6 Biri) og antall avganger
● Ambisjoner og tiltak egnet til passasjervekst – kontra rutekutt
● Sjåfør: Viktigste brikken i Nettbuss!
side 11
Viktig for Nettbuss
● Miljø
● ISO – sertifisert 14001 (Aktiv miljøpolitikk og tydelige miljømål)
● Miljøriktige busser og drivstoff
● Hver avdeling har egne miljømål og lokal fokus
● Samarbeid med oppdragsgiver og kundegrupper
● Felles forståelse for utfordringer gir bedre løsninger og resultater for alle
● Bedre infrastruktur gir flere reiser
● Bedre produkter gir flere reiser
● Gjøre markedet kjent med eksisterende og nye produkter gir flere reiser
● Insitamentavtaler – Motivasjon til økt innsats - kan skape rom for økt innsats.
●Dialog og samarbeid skaper flere reiser og bedre resultater –
grunnlag for satsning til glede for kunder, oppdragsgiver,
busselskapene og samfunnet = offensiv samferdselspolitikk!
side 12

similar documents