POS Mediu Proiecte Deseuri Reg SE 24 aug 2011

Report
Programul Operaţional Sectorial Mediu
Managementul Integrat al Deşeurilor
la nivelul Regiunii 2 Sud-Est judeţele Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi,
Vrancea şi Tulcea)
Nicoleta Doina RADU
Şef Birou Programare
Organismul Intermediar POS Mediu Galaţi
Regiunea 2 Sud-Est
Galaţi, 24 august 2011
POS Mediu Axa Prioritară 2 – sector deşeuri
Strategia de Finanţare
 Alocare financiară – aprox. 1 mld. Euro ( FEDR + cofinanţare naţională)
 Proiecte de management integrat al deşeurilor (SMID)- vor acoperi zonele urbane şi rurale,
la nivel judeţean.
 dezvoltarea sistemelor noi de management integrat al deşeurilor, în judeţele care nu au
beneficiat de investiţii majore în infrastructura de deşeuri prin programele anterioare
 extinderea sistemelor de management al deşeurilor în judeţele care au realizat o parte din
infrastructura prin programe anterioare de investiţii (ISPA, Phare, PPP, etc).
Activităţile eligibile








Achiziţionarea şi instalarea sistemelor de colectare selectivă;
Construcţia facilităţilor de sortare, compostare şi reciclare;
Achiziţionarea vehiculelor de transport al deşeurilor;
Construcţia staţiilor de transfer şi a facilităţilor de eliminare a deşeurilor municipale;
Recuperarea gazului provenit din depozite, unde este cazul;
Construirea unor facilităţi adecvate pentru deşeurile periculoase;
Închiderea depozitelor neconforme;
Asistenţă tehnică pentru pregătire de proiecte, management şi supervizare, publicitate şi
campanii de conştientizare a publicului .
Galaţi, 24 august 2011
POS Mediu Axa Prioritară 2 – sector deşeuri
Cerinţe instituţionale
 Abordarea regională (proiecte de management integrat al deşeurilor la nivel judeţean) –
corelarea cu PNGD, PRGD, PJGD şi investiţiile realizate deja prin intermediul altor proiecte
 Asocierea tuturor unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ (ADI) este o condiţie
preliminară pentru aprobarea proiectelor regionale.
 Beneficiarul finanţării este Consiliul Judeţean ( membru şi exponent al ADI)
 Facilităţile construite prin intermediul POS Mediu vor fi administrate de operatori selectaţi în
urma unor licitaţii deschise .
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (ADI)
Membrii ADI vor mandata Asociaţia, prin Statutul şi Actul Constitutiv ale acesteia, conform
Legii nr. 51/2006, modificată şi completată prin OUG nr. 13/2008, şi HG nr. 855/2008,
pentru a exercita în numele şi pe seama lor, atribuţiile, drepturile şi obligaţiile ce le revin în
legătură cu activităţile privind managementul deşeurilor, componente ale serviciilor lor de
salubrizare.
In cadrul ADI se va stabili politica de management a deşeurilor, strategia şi politica tarifară
la nivelul judeţului, se va monitoriza implementarea Proiectului (etapa 1), precum şi modul
de executare de către operatori a contractelor de delegare a gestiunii acestor activităţi
legate de managementul deşeurilor.
Galaţi, 24 august 2011
Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară (ADI)
pentru proiectele de deşeuri POS Mediu Regiunea 2 Sud-Est
proiect în implementare
ADI “ Vrancea curată”- Judeţul Vrancea
 65 membri (CJ + 64 UAT-uri)
 9 UAT-uri nu au intrat în ADI
proiecte în pregătire
ADI “Eco Dunărea” - Judeţul Brăila
 44 membri (CJ + 43 UAT-uri)
 1 UAT nu a intrat în ADI
ADI “Eco Buzău 2009” - Judeţul Buzău
 88 membri (CJ + 87 UAT-uri) - INTEGRAL
ADI “Dobrogea” - Judeţul Constanţa
 62 membri (CJ + 61 UAT-uri)
 9 UAT-uri nu au intrat în ADI
ADI “Ecoserv” - Judeţul Galaţi
 63 membri (CJ + 62 UAT-uri)
 2 UAT-uri nu au intrat in ADI
Asociţia de dezvoltare Intercomunitară a Infrastructurii de deşeuri menajere - Judeţul
Tulcea
 52 membri (CJ + 51 UAT-uri) INTEGRAL
Galaţi, 24 august 2011
PROIECTE APROBATE (1)
Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Vrancea, cu o valoare
totală de 36,51 milioane Euro fără TVA, din care contribuţie UE 27,18 milioane Euro.
Proiectul include urmatoarele investitii:
 Facilităţi pentru colectarea deşeurilor (platforme şi puncte de colectare,
echipamente pentru colectarea deşeurilor)
 3 staţii de transfer (Focşani, Adjud, Vidra)
 Centru de management integrat al deşeurilor Haret (linie de sortare 15.000 t/an şi
staţie de compostare de 15.000 t/an) şi depozit zonal (Haret 1.8 mil. m3)
 Închiderea şi reabilitarea a 5 depozite urbane neconforme (Haret, Golesti, Adjud,
Panciu,Odobesti) şi a 200 gropi de gunoi din zona rurală.
PROIECTE APROBATE (2)
Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Vrancea
Proiectul include urmatoarele contracte:
 4 de servicii: asistenţă tehnică pentru gestionarea şi implementarea SMID,
supervizare contracte, verificare proiecte tehnice şi audit financiar,
 3 de lucrări: construcţia CMID, reabilitare şi închidere depozite rurale şi urbane
neconforme şi construcţii staţii de transfer, platforme, puncte de colectare,
 2 achiziţii de echipamente 1 pentru colectare şi 1 pentru CMID.
Stadiul implementării proiectului:
Beneficiarul a semnat 2 contracte de
servicii în valoare totală de ~1,34 mil. Euro
(5% din valoarea eligibilă);
1 contract de servicii în faza de licitaţie.
Gradul de contractare în cadrul
Judeţul Brăila - PROIECT ÎN PREGĂTIRE
proiectelor din Axa 2 –
Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul BRAILA - valoare totală
de 24,58 milioane Euro fără TVA, din care contribuţie UE 17,52 milioane Euro.
Proiectul include urmatoarele investiţii:
 Colectarea selectivă a deşeurilor
 Autovehicule colectare deşeuri
 1 Staţie de transfer (Însurăţei)
 2 Staţii de sortare (Vădeni şi Ianca)
 1 Staţie de tratare mecano-biologică 26.000 tone/an (Vădeni)
 Depozit conform de deşeuri 285.805 tone (Ianca)
 Închiderea depozitului neconform Ianca
Stadiul actual al aplicaţiei: > 80%
Galaţi, 26 iulie 2011
Gradul de contractare în cadrul
judeţul Buzău - PROIECT ÎN PREGĂTIRE
proiectelor din Axa 2 –
Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul BUZĂU - valoare totală
de 33,69 milioane Euro fără TVA.
Proiectul include urmatoarele investiţii:
 Colectarea selectivă a deşeurilor
 Autovehicule de transfer deşeuri
 4 Staţii de transfer (Berca, Pogoanele, Ulmeni, Pătârlagele)
 2 Staţii de sortare (Poşta Câlnău, Gălbinaşi)
 1 Staţie de compostare
 nchiderea depozitelor neconforme
Buzău, Nehoiu
Stadiul actual al aplicatiei: > 60%
Galaţi, 26 iulie 2011
Gradul de contractare în cadrul
Judeţul Constanţa - PROIECT ÎN PREGĂTIRE
proiectelor din Axa 2 –
Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul CONSTANŢA - valoare
totală de 45,72 milioane Euro fără TVA, din care contribuţie UE 31,04 milioane Euro.
Proiectul include urmatoarele investiţii:
 Colectarea selectivă a deşeurilor
 Autovehicule de transfer deşeuri
 2 Staţii de transfer (Hârşova şi Deleni)
 3 Staţii de sortare (Topraisar, Lumina şi Tortoman)
 2 Staţii de tratare mecano-biologică (Lumina şi Tortoman)
 Depozit conform de deşeuri 850.000 mc (Tortoman)
 Închiderea depozitelor neconforme urbane Hârşova, Techirghiol, Cernavodă,
Murfatlar, Medgidia
Stadiul actual al aplicaţiei: > 50%
Galaţi, 26 iulie 2011
Gradul de contractare în cadrul
judeţul Galaţi - PROIECT ÎN PREGĂTIRE
proiectelor din Axa 2 –
Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul GALAŢI - valoare totală
de 37,465 milioane Euro fără TVA.
Proiectul include urmatoarele investiţii:
 Colectarea selectivă a deşeurilor
 Autovehicule de transfer deşeuri
 1 Staţie de transfer (Tg. Bujor)
 Staţie de tratare mecano-biologică (Galaţi)
 Celulă nouă (depozitul conform Tirighina) 650.000 m3
Stadiul actual:
Master Plan în faza de revizuire
Galaţi, 26 iulie 2011
Gradul de contractare în cadrul
Judeţul Tulcea - PROIECT ÎN PREGĂTIRE
proiectelor din Axa 2 –
Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul TULCEA, cu o valoare
totală de 27,33 milioane Euro fără TVA, din care contribuţie UE 15,93 milioane Euro.
Proiectul include urmatoarele investiţii:
 Colectarea selectiva a deseurilor, compostarea în gospodării
 Autovehicule de transfer deşeuri, navă fluvială transfer deşeuri din Delta Dunării
 Staţie de sortare 4.000 to/an (Mihai Bravu)
 Staţie de tratare mecano-biologică 24.000 tone/an (Mihai Bravu)
 Depozit conform de deşeuri 17.000 t/an (Mihai Bravu)
 Închiderea depozitelor urbane de deşeuri neconforme Isaccea, Măcin şi Sulina
Stadiul actual al aplicaţiei: > 65%
Galaţi, 26 iulie 2011
Gradul de contractare în cadrul
proiectelor din Axa 2 –
Vă mulţumesc pentru atenţie!
Date de contact
Organismul Intermediar - POS Mediu
Regiunea Sud-Est
Galaţi – Str. Portului nr.23,
tel: 0236 325325
fax: 0236 325515
web site: www.posmediu.ro/galati
e-mail: [email protected]
Galaţi, 24 august 2011
Galaţi, 26 iulie 2011

similar documents