Lederansvar hvad og hvordan forpligter vi hinanden?

Report
Fællesskab
Social kompetence
Initiativrig
Netværksskabende
Samarbejde
Aktivt
medborgerskab
Hvad
er vi
værd?
Åbenhed
Demokratisk
dannelse
Omverdensbevidst
Organisatorisk
 At
skabe bevidsthed om, hvilke værdier foreningen
skaber for omverdenen
 At kunne levere et klart og enkelt budskab om
foreningens værdi
 At opnå anerkendelse fra kommunen og andre
børne-ungdomsorganisationer for de værdier, som
foreningen står for
 At foreningen bruger værdierne aktivt i
lokalsamfundet
 At skabe forståelse for fælles værdier
 Gå
sammen i grupper a max 3 personer!
 Tag udgangspunkt i; Hvilke kompetencer/værdier
kan jeres forening tilbyde mit barn?
 Præsentér dørene for hinanden

similar documents