Diagnose, ontwerp en verandering DOV Prof.Dr. Ir. A(Ton).C.J. de

Report
Diagnose, ontwerp en verandering
DOV
Prof.Dr. Ir. A(Ton).C.J. de Leeuw
Post HBO opleiding
Facilitair Management
© A. de Leeuw
Aanpak problemen:
Het DOV model
Diagnose
Pluriform kijken
Beoordelen
Beschrijven
Analyseren
Ontwerp
Ontwerpen
Veranderen
Veranderen
© A. de Leeuw
Pluriformiteit:
Metaforen Morgan
(met toevoeging)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Machine
Organisme
Brein
Cultuur
Politiek systeem
Mentale gevangenis
Transformatie
Onderdrukking
....
Markt
Onderhandelen
© A. de Leeuw
Drieluik van Haselhoff
• Technisch/economisch systeem
– doelmatigheid
• Open systeem
– overleving
• Sociaal systeem
– zingeving
© A. de Leeuw
"Opschonen"van problemen:
Van instrumentele klachten naar
functionele oordelen
Klachten van
probleemhebbers
“Zeuren” over
structuur en cultuur
Beoordelen van het
functioneren
Waarom is dat erg ?
© A. de Leeuw
Probleemhebber (PH)
• Probleem: subjectief
• Probleem= F(realiteit, doelen, perceptie)
– perceptieproblemen
– doelproblemen
– realiteitsproblemen
• Probleem en probleemstelling
• Probleemkluwen
© A. de Leeuw
Startpunt ontwerpen
na diagnose
• Systeembeschrijving
• Oordeelsmaatstaven
(functioneringscriteria: Programma van
eisen)
• Randvoorwaarden
• Conceptuele ordening (theorieën)
• Structuurprobleem?
© A. de Leeuw
Systeembenadering
beginselen 1
•
•
•
•
•
•
•
Denken in systeem en omgeving
Denken in samenhangen
Denken in soorten relaties
Van buiten naar binnen
Van grof naar fijn
Van beneden naar boven
(primair proces)
© A. de Leeuw
Systeembenadering
beginselen 2
•
•
•
•
Besturingsparadigma
Eerst BS en dan BO
VEB
Decompositie (vgl functioneel
ontwerp!)
• Besturingsvormen
© A. de Leeuw
Besturingstheorie
•
•
•
eenvoudig: "pijlen"
VEB
besturingsvormen
© A. de Leeuw
Klassieke Principes
een selectie
• Bevoegdheid en
verantwoordelijkheid
• Eenheid van bevel
• Eenheid van beleid
• Initiatief
• Scalaire keten
• Staf en lijn
• (de)centralisatie
• Billijkheid
• Respect en vertrouwen
• ......
© A. de Leeuw
De eerste wet van het
organiseren:
De Wet van Fayol
Bevoegd
Verantwoordelijk
laag
hoog
hoog
laag
hoog
hoog
laag
laag
© A. de Leeuw
Bevoegdheid en
verantwoordelijkheid in
netwerken:
horizontalisering
(2)
(1)
P
(3)
© A. de Leeuw
(4)

similar documents