reklam och marknadsföring - HK

Report
REKLAM OCH
MARKNADSFÖRING
Marknadsföring
• Marknadsföring är de åtgärder en säljare gör för att
sälja en vara eller en tjänst
• T.ex. reklam, förpackningarnas utseende,
uppmärkning i butiker, placering
Reklam
• Ett sätt att marknadsföra sin vara eller tjänst
• Ordet reklam härrör från två latinska ord: "re", som
betyder 'på nytt' och "clamare", som betyder ''ropa
högt'. Ordet reklam betyder alltså att ropa högt
gång på gång.
• Reklam finns t.ex. i tidningar, på tv, i radio, i affärer,
på internet, i samhället på t.ex. bussar/tåg eller
stolpar, reklamblad,
Vad vill reklamen?
• Reklam är skapande och spridande av information
• Vill få oss att ändra åsikter, värderingar eller
handlingar främst vid konsumtionsbeteende
Syftet med reklam
• Locka oss till att köpa saker
• Skapa ”nya” köpbehov hos oss konsumenter
• Få oss att köpa sådant vi inte ”planerat”
• Påverka oss till att köpa
KONSUMTION PÅ GOTT …
”Want to get happier? Let’s go
shopping again. I’m ready.”
”Glöm drömmen om en vit jul.
Shoppa istället!”
”Nu måste vi shoppa oss ur
krisen.”
”I buy you anything, I buy you
any ring.”
… OCH ONT
”Vi spenderar pengar vi inte har på saker vi inte behöver för att
göra intryck som inte består, på människor vi inte bryr oss om.”
Hur många jordklot skulle behövas om alla konsumerade
som vi gör i Sverige?
Problem att kontrollera den egna konsumtionen –
Shopaholics och överskuldsättning
Vad är skillnaden på
reklam och information?
• Information innebär att man får kännedom om
någonting t.ex. när affären stänger eller hur det
fungerar att vaccinera sig
• Ger oss mer fakta eller mer kunskap om någonting
• Reklam är information som har som syfte att
övertala eller påverka oss människor
Reklam riktar sig ofta mot
olika målgrupper
• Reklam inriktar sig mot en viss ”typ” av människor
eller organisationer  målgrupper uppstår
•
-
Exempel på målgrupp kan t.ex. vara
Pensionärer
Studenter
Föräldrar
Ungdomar
Killar
Tjejer
Vilken målgrupp har
respektive film?
•
•
•
•
•
Bregott
Kavli-bebis
Apoteket - värk
OLW- partaj
Kavli - tanter
• http://www.multimedia.skolutveckling.se/Tema/Me
diekunskap/Reklamfilmens_varld/Reklamfilmer/Malg
rupp/
Hur tänker man när man
skapar en reklamfilm?
• Vid skapande av en reklamfilm utgår man från
följande
E (emotion) – skapa känsla för varan/tjänsten
A (attention) – väcker uppmärksamhet
I (interest) – skapar intresse
D (desire) – föder en längtan
A (action) – får dig att handla
S (satisfaction) – förhoppningsvis är du nu tillfredsställd
ICA – reklamfilmer
• http://www.ica.se/ica-kort-bank/icas-reklamfilmer/
ALLT HANDLAR OM VARUMÄRKEN
• ”Big fan of varumärken”
• Varumärken pratar med mervärden
• Vi shoppar attityder och identitet
• Kan man shoppa sig till respekt och
lycka?
GÅR VI PÅ REKLAM?
• 70 miljarder säger att så är fallet
• Unga vuxna är den primära målgruppen
• Har branschen drabbats av en
reklaminfarkt?
• Marknadsförarna söker nya vägar
Produktplaceringar
• Det innebär att populära skådespelare bär något
nytt och häftigt. T.ex. att man i en serie eller i en film
dricker coca cola.
• http://www.youtube.com/watch?v=hbXll_MiATw
Marknadsföringslagen
s.127 i boken
• En lag för att reglera de åtgärder (marknadsföring)
som olika företag använder sig av.
• Gäller marknadsföring som t.ex. reklam
• Exempelvis när man gör reklam för varor och
tjänster.
Marknadsföringslagen
säger bl.a.
• Det ska synas tydligt att det är reklam
• Det ska även synas tydligt vem som är avsändaren
av reklamen
• Reklam ska inte vara vilseledande t.ex. får man inte
ha en dubbelt så stor förpackning runt
tandkrämstuben bara för att den ska se större ut.
• Reklam får inte vara hot, trakasserier eller våld.
Reklam till personer
under 18 år
• Ord som ”köp nu!”, ”beställ idag” etc. är inte tillåtna
till personer under 18 år
 Man får alltså inte göra köpuppmaningar
• Reklam till personer under 18 år ska heller inte göra
så att barn och ungdomar börjar tjata/övertala
föräldrar
Reklam på tv
• Reklam på tv får inte rikas till barn under 12 år
• Tv-program som är riktade till barn under 12 år, får
inte ha reklam precis före eller precis efter
programmet.
• Dessa program får heller inte innehålla
produktplacering eller reklampaus.
I butiker
Låtar till reklam
• I många fall räcker det med att vi hör låten, så kan
vi påminnas om vilket företag den är kopplad till.
• Vi testar!

similar documents