PowerPoint-presentasjon

Report
August på Rød
August
I august har vi hatt fokus på
vennskap, trygghet og sosiale
ferdigheter. Oppstartsperioden
har gått veldig bra, synes vi
voksne. Barna ser ut til å ha
funnet seg til rette, og alle har en
eller flere venner å leke med.
Dagsrytmen og ukerytmen
begynner å formes ut ifra barnas
behov. Om noen har synspunkter
på noe som kunne vært gjort
annerledes i denne oppstart
perioden, så setter vi pris på at
dere gir oss beskjed om dette. På
den måten kan vi bare bli bedre

Samarbeid og vennskap
Noe av det viktigste for å
kunne være en god venn er
å kunne dele alt fra egne
leker til en rolig pratestund i
gresset. I august har vi øvd
mye på å dele og det krever
mye kunnskap og empati.
Hva føler den andre om jeg
tar alt limet? Hmm.. er
kniven ledig snart, tro?
Gode samtaler og
samarbeidsevner her , ja 
Norsk, tekst og kommunikasjon
Kaninen og Pinnsvinet er to gode
venner vi skal bli kjent med i høst.
Selv om de er gode venner er de
også uenige om forskjellige ting.
Dette er et pedagogisk opplegg
med flere små bøker vi skal lese
og forskjellige bilder som brukes
som utgangspunkt til samtaler.
Barna kjenner seg lett igjen i
historiene og har som regel
mange gode forslag som kan løse
konflikten mellom Kaninen og
Pinnsvinet. Kaninen og pinnsvinet
har allerede nå flyttet inn på
avdeling Rød som dere kan se.
Lesestund i det grønne og piknik i garderoben – tid for gode
samtaler
Natur, miljø og teknikk
Naturen gir rom for opplevelser og
aktiviteter og været har vi utnyttet,
både regn og sol skaper muligheter.
Barna koser seg og bruker alle de
mulighetene utemiljøet byr på.
Gjennom disse opplevelsene får
barna kunnskap om vær og årstider
som igjen gir inspirasjon til estetiske
utrykk. Hver dag vil en voksen
initierer en formingsaktivitet eller en
fysisk aktivitet. Dette for å utvide
etablert lek og gi barn som trenger
litt starthjelp muligheter for å
komme inn i leken og erfare hvordan
teknikk kan brukes i leken.
Noen spiller fotball med full iver mens andre studerer floraen.
Ikt
Hver avdeling har 1 pc, to ipad
og kamera på avdelingen. I
tillegg har vi mulighet for å
bruke tv, skriver, kopimaskin og
en maskin til å laminere. Dette
vil vi bruke for å skaffe oss ny
kunnskap, dokumentere
arbeidet vi gjør, leke med
forskjellige materialer og
utforske teknologien. Målet er
alle barna skal ha en viss
kjennskap til alle apparatene
når de slutter i barnehagen. Vi
gleder oss til å lære nye ting vi
kan bruke dette til.
Barna er fotografer.
Praktisk informasjon
På onsdager er det fint om barna har med seg to
separate matpakker + drikkeflaske som ligger i
sekken. En matpakke til tur og en til
ettermiddagsmaten (+ event frokost). Det gjør
det enklere for barna å forstå hva som er
turmat, og sekken blir lettere om man slipper å
bære på mat til flere måltider. La turmaten ligge
i sekken så er vi sikre på at den er med. Takk for
at dere hjelper oss med dette!
September
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
1
Fysisk uteaktivitet
2
Fotografering fra
kl.9.00
Lesestund ute
3
Kort tur i nærmiljøet, vi
øver på å gå over veien
og holde turvennen i
hånden.
Foreldremøte 18-20
Velkommen!
4
Førskole 10-10.45
Samling i 3 grupper
Formingsaktivitet ute
5
Gul inviterer til
fellessamling
Fysisk uteaktivitet
8
Førskolebarna har
Språksprell kl 13-14
Lesestund ute
9
Samling i 3 grupper.
Formingsaktivitet ute
10
Turdag!
Plukke blader og div. til
pynt på Høstfest
11
Førskole 10-10.45
Samling i 3 grupper
Fysisk uteaktivitet
12
Avdelingssamling –
Kaninen og Pinnsvinet
Fysisk uteaktivitet
15
Brannvernuke
Førskolebarna har
Språksprell kl.13-14
16
Samling i 3 grupper.
Førskolebarna på tur til
butikken
17
Rød har Høstfest!
Grønnsakssuppe
18
Førskole 10-10.45
Samling i 3 grupper
Tur?
19
Avdelingssamling –
Kaninen og Pinnsvinet
22
Førskolebarna har
Språksprell kl . 13-14
23
Samling i 3 grupper
24
Turdag!
25
Førskole 10-10.45
Samling i 3 grupper
26
Rød inviterer til
fellessamling
29
Førskolebarna har
Språksprell kl. 13-14
30
Samling i 3 grupper
September
•
•
•
•
I september er tema kroppen og sosial kompetanse. Vi ønsker at alle barn skal få en positiv
selvoppfatning gjennom kroppslig mestring og at de utvikler forståelse og respekt for egen og
andres kropp. Dette ønsker vi å få til gjennom å legge til rette for gode motoriske opplevelser
som turer i skog og nærmiljø. Voksen initierte aktiviteter, også i utetiden, og mulighet for å
erfare gjennom å bruke sansene i både inne og utelek. De voksne skal være trygge og
tilstedeværende.
En viktig ferdighet er å kunne vente på tur. Dette innebærer i alt fra å stå i kø til å kunne lytte
til andre og være i en likeverdig dialog. Dette skal vi øve på og undre oss over gjennom å høre
på historier om Kaninen og Pinnsvinet.
Aktiviteter i september: tegne kroppen, danse, smake og lukte leken, kongen befaler,
samarbeide om å lage mat, tørre å ha bind for øynene og stole på en venn. Lære nye sanger
og kulturelle leker.
Foreldremøtet: vi håper så mange som mulig har mulighet for å delta på møtet. Dette er
blant annet en av deres arenaer for å medvirke til barnehagens innhold. Vi vil selvfølgelig
gjerne høre hva dere tenker om barnehagens satsningsområder og kom gjerne med forslag
og ønsker. I tillegg har vi lagt opp til diskusjon og refleksjon rundt temaet: tjenester og
bjørnetjenester! Kort intro av Anita, deretter diskusjon i grupper. Vi gleder oss!
Førskolen og Språksprell
Det vil bli førskolegruppe for 5 åringene hver
torsdag klokken 10.00-10.45.
Vi håper på forståelse for at vi ønsker at førskolebarna er i barnehagen i god tid før 10.00 disse dagene.
Disse temaene vil være veiledende da barnehagens innhold alltid vil være i endring
etter barnas interesser , ønsker og personalets kompetanser.
September
Oktober
November
Desember
Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Navnet mitt: fokus på bokstaver, ordbilder og tur til biblioteket.
Forutprosjekt – skoleforberedende læring om tall og penger
Vennskap og omsorg
Prøysens jul. 100 års jubile for Alf Prøysen
Skoleforberedende læring om klokka
Skoleforberedende matematikk (avventer tema)
Tarkus og sykkelprøve
Former og begreper
Prosjekt : Dramatisering og vi håper å få til en fellestur for førskolebarna.
Rausjø og avslutning
Språksprellgruppene er på mandager mellom 13 -14.
Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette når Kari, som har ansvaret for
denne gruppen, er tilbake fra ferie.

similar documents