slideshow i Power point - Släktforskarna i Norrköping

Report
Vår adress är Schalegatan 7
NÅGRA RÅD NÄR DU BÖRJAR SLÄKTFORSKA
Att lära känna sina rötter – känslor!
Du får:

Samhörighet med dina rötter

Vetskap om det som berör dig

Kunskap om sådant du inte trodde

Ny förståelse
Du upptäcker fakta du inte kände till
Du vill veta mer – men kan bli besviken för att du inte hittar allt
Du får nya resmål
Du träffar nya vänner och nya släktingar
Det finns idag ett stort antal aktiva som släktforskar i Norrköping
med omnejd vilka vi gärna ser som våra medlemmar. Cirka 300
personer är redan medlemmar i SiN. Vi är måna om nybörjare, så att
de får rätt hjälp i starten i sin forskning. Vi bedriver själva utbildning
och våra värdar är kunniga inom området.
Släktforskarna i Norrköpings föreningsidé
Vi vill verka som en modern förenig där vi tillvaratar ny teknik och
skapar en trivsam atmosfär.
SiN verkar för ung och äldre i en miljö av ärlighet, öppenhet och
förståelse.
SiN vill tillvarata och utveckla kompetens , kunskap och förmåga hos
medlemmarna.
SiN vill vara alla behjälpliga att verka inom egen eller andras
släktforskning och alla skall uppleva ett gott kamratskap.
SiN skall tillgodogöra sig senaste vetenskapliga rön och omsätta
dessa i praktisk vägledning för medlemmarna.
•
Medlem blir du enklast genom att komma till vårt Forskarcenter
SINNET eller att sätta in medlemsavgiften på vårt
BANKGIRO 269-5377 och ange namn, adress, telefonnummer,
personnummer och e-postadress.
ÅRSAVGIFT 200:Du får fri tillgång till vårt forskarcenter, Schalegatan 7 i Klingsberg på
våra öppettider. Där får du råd och stöd av erfarna släktforskare och har
tillgång till forskarprogram, ArkivDigital, Svar och Ancestry, för
sökning i kyrkböcker. Vi har även databaser på CD i våra datorer, bl.a.
Sveriges dödbok, Sveriges befolkning 1880, 1890, 1900, 1970 och 1980. Vi
erbjuder kurser och studiecirklar, medlemsmöten, utflyker och
studieresor. Det finns också kaffe och kaka till en billig peng.
Vi häsar alla släktforskningsintresserade hjärtligt välkomna att besöka
vår släktforskarlokal SINNET.
På vår hemsida www.slaktforskarna.se kan du läsa mer.
Grundkurs i släktforskning: 8x3 lektionstimmar
Fortsättningskurser: Texttydning och Registerprogram
Min släkt: 3x3 lektionstimmar
Se vår hemsida: www.slaktforskarna.se
Tag sedan kontakt med våra värdar för närmare information!
Telefon: 011 – 12 54 55
Forskarcenter SINNET öppet:
Måndag 13 .00 – 17.00
Tisdagar 17.00 – 20.00
Onsdagar 13.00 – 17.00
Obs! Dag före helgdag stängt
Adress: Schalegatan 7, 603 52 Norrköping (ingång norra gaveln)
mailadress: [email protected]

similar documents