Historien om en jakke

Report
BÆREKRAFTIG UTVIKLING
Vi skal beskrive livsløpet til et produkt og diskutere i hvilken grad produktet er forenlig med bærekraftig
utvikling
HISTORIEN OM …
… en jakke
HVOR KOMMER JAKKEN FRA?
Og hva er jakken laget av?
SLIK LAGES NYLON
• Nylon er en gruppe syntetiske tekstilfibre av
polyamider, det vil si fibrer framstilt av olje.
• NRK lager nylon i kjemilab
PROSESSEN
Oljen hentes opp
Omdannes til nylon
Fabrikker produserer klær
Fraktes med skip fra Kina til Norge
ULIKE TEKSTILER
Naturlige
•
•
•
•
•
Bomull
Ull
Silke
Lin
Viscose
Syntetiske
• Polyester
• Nylon
• Elastan
KLESPRODUKSJON ER RESSURSKREVENDE
Bomull krever vann, noen ganger
sprøytemidler
Olje er en ikke-fornybar ressurs
Ull er fornybar – behandles i fabrikker
Silke lages av silkelarven
KLESPRODUKSJON FORURENSER
•
•
•
•
•
Sprøytemidler
Olje
Fabrikker
Fraktes langt med skip eller fly
Blir til søppel
HVOR MANGE JORDKLODER TRENGER VI?
• NORGE
• KINA
• BANGLADESH
Jorda får feber når vi bruker
mer enn en jordklode
MEN!
DET ER MYE VI KAN GJØRE!
INTERNASJONALT OG LOKALT
FN LAGER
REGLER OG
ANBEFALINGER
FOR HVA LANDENE
BØR GJØRE
OG
OSLO KOMMUNE
HAR SATT I GANG
MED
KILDESORTERING
Hva mer kan vi gjøre for å spare miljøet?
TING VI KAN GJØRE ELEVENE FYLLER INN
TEGNING
•Lag en tegning hvor du tegner
noe fra listen over ting vi kan
gjøre
•Tegningen må inneholde en
eller flere personer som gjør noe
bra for miljøet
•Prøv om du kan fargelegge så
mye som mulig av arket slik at
den blir ekstra fargerik
•Tegningene skal henge på en
utstilling hos Miljødirektoratet
HVA HAR VI LÆRT?
• Produksjon av klær forurenser og gir økte
utslipp av CO2
• Vi bruker mer enn én jordklode
• Det gjør at jorda blir varm og får feber
• FN jobber for å finne løsninger
• Vi kan gjøre mye selv
Takk for meg 

similar documents