hvordan-oppstar-problemer-i

Report
Hvordan oppstår problemer i
ePhorte?
(og hvordan løse dem)
Restanse i Min innboks
Svar med notat
Velger «Lagre» ved en feil
Velger deretter å besvare restansen
med et nytt notat
Det oppstår et dataproblem og
ePhorte og Word må lukkes
• Eksempelvis:
– Exception in MetaFunctions.js: NewDoc_JP
Description: Request for permission of type …
– Feil oppstod i Window.DialogWindow: URL:
http://xx …. Feil: Krever objekt
• Feilmeldinger
Gjenskaping av feil
I de følgende lysbilder vil jeg forsøke å gjenskape
noen av feilene som ofte oppstår ved datakrasj
eller andre tekniske problemer med ePhorte
Velger nå «lagre og nytt dokument»
Oppretter dokumentet og velger
«Tilbake til ePhorte», men avbryter
med «cancel»
Velger å lukke dokumentet og velg å
«ikke lagre»
Word-dokumentet er
nå opprettet, men det
er utsjekket fra ePhorte
Vi får en feilmelding fordi dokumentet
er utsjekket
På grunn av problemene velger vi å
slette journalpostene
Vi besvarer henvendelsen per epost og
importerer den til saken
Vi ferdigstiller eposten for å avskrive
restansen
Restanser blir imidlertid ikke
automatisk avskrevet når en
importerer eposter og en må
derfor gjøre det manuelt
Vi forsøker derfor å ta restansen til
etteretning
Vi får da en feilmelding fordi de
slettede epostene hindrer avskrivingen
Arkivet må da foreta et avansert søk
for å gjenopprette postene
I denne saken er det opprettet svært
mange poster som aller er satt til å
avskrive post 1
Vi har nå gjenopprettet postene
Vi velger deretter å oppheve
avskrivingen i post 1
Vi sletter deretter postene igjen
Vi får nå lov til å avskrive
Hvordan løser vi problemer uten å
skape nye?
• Gå til saksnivå på saken
Velg journalposten uten dokument
Velg deretter å opprette et nytt
tekstdokument og følg deretter vanlig
prosedyre
Om et dokument er utsjekket velger
du å sjekke det inn
Du velger deretter å sjekke inn
dokumentet
Det kan også være nødvendig å
redigere dokumentet
Om problemet ikke er løst:
• Se nettsider for arkiv
– Faq
– Regelmessig rydding
– Sjekkliste når du slutter
– Feilmeldinger og løsninger
• Ta kontakt: [email protected]

similar documents