Helena Klintström

Report
Hållbarhetsbedömning
i Uppsala kommun
Helena Klintström
Projektledare strategisk samhällsplanering
Uppsala kommun
Vem är jag?
• Samhällsplanerare Lunds Universitet
• Sustainable Cities, Danish Architecture Centre
• Delegationen för hållbara städer
• Boverket (Delegationen för hållbara städer)
• NU: Uppsala kommun
”Vårt mål är att lägga ner år 2020 för att
vi inte längre behövs”
– Rättviseförmedlingen FAQ
Vad är hållbart?
• Helhet
”Att hålla alla tankar i huvudet samtidigt”
Vad finns inte med i vår helhetsbild? Vad
glömmer vi eller prioriterar vi ned?
• System
Förståelsen att allt hänger ihop, samhällssystem,
ekosystem, energisystem. Vilka system påverkar
vårt beslut? Hur påverkas de?
• Synergi
Samlösning av utmaningar. Hur kan vi låta samma
krona jobba flera gånger?
• Maktanalys
Vad styr utvecklingen? Varför? Skapar det den
bästa lösningen? För vem?
Därför hållbarhetsbedömning
• Ny Översiktsplan Uppsala kommun: växa, växa, växa
– extra viktigt hur!
• Miljöbedömning mycket bra verktyg för prioritering och
guidning – hur utnyttja detta för att lyfta fler frågor och
helhetssyn?
• Verktyg för att skapa översiktsplan där det är lättare att se och
förstå avvägningarna – att det blir samma svar oavsett vilket
avsnitt man läser
Mot Översiktsplan 2016
?
Många tacklar liknande utmaningar
• Miljöbedömning/Hållbarhetsbedömning/Hållbarhetscertifiering
• Svårt att använda hållbar utveckling som
helhetssyn/synergier/process istället för som godkäntstämpel i
slutet
• Hållbar utveckling = PBL+Miljöbalk  SVÅRT
• Hållbar utveckling som konsultsyssla
• Hållbar utveckling person-specifikt
Vad har gjorts inom
hållbarhetsbedömningar av ÖP?
• Utvidgade miljöbedömningar
• Bedömningsverktyg:
BREEAM, LEED, HCSprojektet
• Många olika ”nivåer”
• Konsultinsatser
• Lättare att bedöma det
konkreta?
Hur hållbarhetsbedömning?
• Mycket av arbetet måste göras internt
– Kunskapsinsamling
– Avvägningar med brett stöd
– Förankring
•
Konsulter hjälper med utifrånperspektiv
–
–
–
–
Involveras tidigt i processen
Team med helhetskompetens
Följer interna arbetet
Hjälper att lyfta perspektiv och aktualitet
Samarbete mellan olika projekt i
Uppsala
• Hur får vi in hållbar utveckling i hela processen?
• Hur gör vi för att arbetet inte ska börja på noll varje gång?
• Går det att göra en hållbarhetsbedömning av ett projekt?
• Hur kan vi i så fall göra?
Vad vill vi uppnå med samarbetet?
Konkret
• Kärl/samarbetesrum för att samla upp vad som görs
• Verktygslåda med sätt att bedöma och kommunicerahållbar
utveckling i planeringsprojekt (byggs på efter hand)
3 dimensioner
Varning:
• Risk för stuprör/sektorstänkande
• Risk för kompensation/”dimensionskamp” istället för synergier
Ekologisk +
rumslig
Miljömässiga aspekter
Ekonomiska aspekter
Sociokulturella
aspekter
Social + kulturell
3 Dimensioner
3 ”Brynzonsdimensioner”
Miljömässig
Livsrumslig
Miljöekonomisk
Sociokulturekonomisk
Mot Översiktsplan 2016
?
Mot …
?
Avskaffa ordet hållbarhet till år
2020!
Tack för uppmärksamheten
Helena Klintström
Projektledare strategisk samhällsplanering
Uppsala kommun
[email protected]
018-727 87 77

similar documents