Sandnes Sentrum og byutvikling

Report
Sandnes Sentrum AS
Siri Ommedal
Forum for Sandnes Sunn by
11.sept.2012
Byen vår!
• Fra mitt ståsted:
- her oser det av sunnhet og muligheter.
• Grønt, sjø, tett bebyggelse, byliv,
arbeidsplasser, utdanning, handel, sport,
festligheter, store arrangement, små
arrangement, møteplasser osvosv.
Mitt ståsted
•
•
•
•
•
•
3 barns mor, bor i Sandnes.
Drevet med varehandel i over 20 år.
Vært i kjøpesenter bransjen i snart 10 år
Magasinblaa og Tvedtsenteret
Ulf, Nordsjørittet, Næringsforeningen, Sunn BY
Nå by! Hvorfor Sandnes Sentrum?
Sandnes
•
•
•
•
•
•
Kanskje Norges mest spennende by?
By i vekst
By i endring
By med potensiale
Mulighetens by!
Fakta: 67500 innbyggere, ung befolkning(30%
under 19 år).
Sandnes Sentrum as
Mål: Attraktiv sentrumsutvikling.
- Være den sentrale private aktøren for videre
utvikling av markedsplass og næringsadresse i
regionen.
Våre Aktører:
- Gårdeiere/Utbyggere/investorer
- Butikkdrivere
- Andre Næringsdrivere
Hva?
• Profilering, kommunikasjon, mf og aktiviteter.
Eks. Kremmerdagene, Sandnes Ugå, Julemarked,
SALGENE, Sandnes Fashion, Barneaktivitets heftet,
Julemagasin, Litteraturuke, Vitamin Sandnes, Eventyruke
osvosv. Koordinerer og dyrker mange aktiviteter.
• Næringsutvikling ( Ådne Berge)
• Prosjekter: Større prosjekter som sette Sandnes på
kartet eks. Hallo Fremtid. Huseierseminar. ( nytt)
• Kultur og små og store opplevelser. Kursing og
inspirasjon. Rådgivning og bygger broer. Sentral blant
våre medlemmer. Møtearena.
• Vår gamle logo, vi jobber med ny, men smilet er
viktig. Sandnes har ett godt rykte på god service
og hyggelige mennesker.
• I denne sammenheng - I varehandel så er vi litt
«psykologer», vi skaper møteplasser, vi snakker, vi
bryr oss, folk blir sett, ja vi MÅ selge for å
overleve. Vi skaper arbeidsplasser, vi ønsker å
legge til rett for gode arbeidsplasser.
• Handel trekker folk. Ref undersøkelse. Oslo.
Hvem?
• Utviklingssjef: Ådne Berge ( redusert stilling)
• Markedsmedarbeider: Bente Axelsen
• Daglig leder: Siri Ommedal
• Styret: Bjarte Bergsagel, Arne Øvstebø,
Magnhild Egeland, Odd Langhelle, Gro Beate,
Andreas Lien, Karin Hetland.
Bekymringer:
• At huseiere blir for «grådige» og at det blir
lettere å drive butikk i senter.
• At kjøpesenter vinner varehandel kampen.
Fordeler og ulemper.
• At by eiendommer blir overlatt til seg selv og
fallerer.
• At tilgjengeligheten blir for avansert.
• At det ytre miljø og omgivelser ødelegger.
Hva er viktig for å lykkes i vår verden.
•
•
•
•
•
Plassering
Pris
Pr
Personale
Produkt.
Viktige stikkord som fortjener mer en
20 minutt.
• Omdømme, opplevelse, tilgjengelighet, lojalitet, utvalg,
tilbud, mønster, muligheter, fremkommelig, trygghet,
belyst, lystbetont, treffpunkt, møteplass, holdninger.
• Hvem som bruker sentrum, -forsterkes.
• Pensjonister, ungdommer, innvandrere, arbeidsledige,
shoppere, mor & barn osv.
• Vi ønsker alle, men er redd når noen er i overkant da
forsvinner andre grupper. Hva tilbyr vi?
• Eks Barn? Hva er bra for barn i sentrum? Vi må bli
bedre på vår neste generasjon.
Status
•
•
•
•
Sandnes holder stand, 2011 + 2,7%
Stavanger 1,7%.
Sandnes Sentrum vil ta markedsandeler:
Nå MAXI, veldig bra. Bystasjonen og
Øglendsmagasinet. Øglendsmagasinet utsatt i
3 år.
• Det blir mye bygging og rigging de neste
årene, positivt men også utfordrende.
• Neste bilde viser konsentrasjon av ansatte
innenfor varehandelen i Sandnes sentrum i
2003 og 2010
• Ser at Vågen som tyngdepunkt forsterkes
betydelig i perioden
• Ser også at det er en forskyvning av
tyngdepunkt i sørlig retning i Langgata
Lav tetthet
Høy tetthet
2010
2003
Ungdomsundersøkelse
Ungdomsundersøkelse
Ungdomsundersøkelse
Hvilke av disse tilbudene synes du er viktigst for at du vil bo i sentrum
Ungdomsundersøkelse
Hva er viktigst:
Trygt sentrum
Tilgjengelighet
Jobbmuligheter
Ønskeliste!
•
•
•
•
•
•
•
Belysning
Vedlikehold
Dekor, blomster og grønt
Skilting
Sitteplasser/benker. Se og bli sett.
Spennende installasjoner
Arenaer for barn.
Dyrke, løfte, selge, legge til rette, friste
og inspirere!
- sammen med dere! Takk for meg!

similar documents