Allkopi - Norsk Industri

Report
Samarbeide for å overleve?
Mulighetene er der…og MÅ tas
5 September 2014
Grafisk bransjeforenings landsmøte 2014
INNHOLD
•
•
•
•
Litt om Allkopi og hvor vi er
Hva jeg sa på sign og Print..og hva jeg ville oppnå
En historie om samarbeid….
Sluttmoral 
• Mål med mitt innlegg…vel «when in rome…»
Grafisk bransjeforenings landsmøte 2014
5 September 2014
LITT OM ALLKOPI
Vi lever….men fikk «a hell of a beating»….
•
•
•
•
•
Etablert 1957
Ledende innen trykk i alle formater
Over 20 avdelinger i Norge
295 millioner i omsetning i 2012
Leverer over 150.000 ordre i året
med 30.000 budleveranser
• Skadeskutt etter at tidligere spanske
eier tappet selskapet for kapital.
Grafisk bransjeforenings landsmøte 2014
5 September 2014
• Vi fikk ny eier Mai 2014:
• Paragon group Europe AS
– Industriell eier med base i Europa
– Langsiktig eierskap
– Fremtidsrettet produkt- og
løsningsportefølge
HVOR MANGE SÅ MITT FOREDRAG PÅ SIGN OG PRINT 2012?
Skapte en diskusjon jeg ikke var forberedt på….
Jeg tror jeg sa noe som mange hadde ment leeeengeee…..
Grafisk bransjeforenings landsmøte 2014
5 September 2014
HVA SA JEG NÅ EGENTLIG?
En liten reminder…
• Min klare mening er….
• Bransjen ødelegger sine egne
muligheter lønnsomhet….
– 3 bransjeparadokser…..
• Vi leverer til
markedsføringsekspertene men selv
driver vi med synsing
• For mange aktører, endring vil
komme
Grafisk bransjeforenings landsmøte 2014
5 September 2014
PARADOKS 1:
«Hvis jeg bare hadde den
maskinen……DA skulle det gå bra
da!»
PARADOKS 2:
«Vi må fylle
maskinen!»
PARADOKS 3:
Maskinleverandørene
konkurrerer med oss!
(og er vår «eneste» kilde
til markedsinformasjon)
HVA ØNSKET JEG Å OPPNÅ?
1.Å skape diskusjon..
2.Å sette fingeren på irrasjonalitet i bransjen.
3.Unngå ytterligere kapasitetsøkning i branjen….
Lykkes jeg?…….
Grafisk bransjeforenings landsmøte 2014
5 September 2014
EN LITEN HISTORIE OM EN MULIGHET SOM GLAPP….
En annen utgang ville vært bedre for oss alle….
• Vinter 2013:
– Allkopi bygger ny hovedproduksjonsenhet i Oslo
– 3 produserende avdelinger blir 1:
• Fornebu
• Høvik
• Brobekkveien
– Vi har 2 stk offsetmaskiner fra 90-tallet fra Komori:
• 1stk 50 x 70 i Brobekkveien
• 1stk 70 x 100 på Fornebu
– Et betydelig volum av omsetningen ble produsert på disse
Grafisk bransjeforenings landsmøte 2014
5 September 2014
ET VEIVALG MÅTTE GJØRES…..
• Vi vurderte:
– Brukt maskin
– Ny maskin 70 x 100
– Outsource offsetbehovet
og «go 100% digital»
• Outsourcingspartneren vi så
etter måtte ha:
– Ha stor maskinpark
– Få kunder
– Liten/ingen salgsstyrke
Grafisk bransjeforenings landsmøte 2014
5 September 2014
HVORDAN GIKK VI FRAM?
• 3 mulige partnere ble identifisert og vi
signerte NDA:
• Vi krevde:
– Priser som gjorde oss lønnsomme
– At noen ansatte skulle være med over
– Ful integrasjon i vår workflow
– Garantert prioritet i produksjon
• Vi tilbød:
– Langsiktig kontrakt
– Betydelig volum
– Ferdig lagde print plates til plater (all
prepress gjort)
– Distribusjon
– Mulighet for oppkjøp hvis samarbeidet
var suksessrikt.
Grafisk bransjeforenings landsmøte 2014
5 September 2014
• Vi trodde vi tilbød:
Vi lyktes ikke !!!
HVORFOR BLE DETTE IKKE VELLYKKET?
..og hva gikk vi glipp av?
Vi feilet fordi:
1. Vi overestimerte Partnernes evne
til å se og tro på samarbeidet.
2. Vi forklarte ikke godt nok
konseptet.
3. Det ga preg av en forespørsel og
ikke en invitasjon til samarbeid.
4. Bransjen har ennå ikke tatt inn
over seg at det snart er 50%
overkapasitet på trykkerier i Norge
5. Vi underestimerte
maskinleverandørenes ønske om
å selge maskiner…
Grafisk bransjeforenings landsmøte 2014
5 September 2014
Vi gikk glipp av:
1. En sunn reduksjon av kapasitet i
markedet
2. Å skape en vinn-vinn situasjon som
ville vart de neste 5 år.
3. Bedre bunnlinje for begge
selskaper……
MORALEN ER……
(En må jo skape litt debatt….)
• Bransjen vår likner litt på…
Grafisk bransjeforenings landsmøte 2014
5 September 2014
Hvem vil sitte på?
Thanks for listening!
5 September 2014
Grafisk bransjeforenings landsmøte 2014

similar documents