Bildspel - hållbar utveckling

Report
Hållbar utveckling
En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov
utan att äventyra kommande generationers möjligheter att
tillfredsställa sina behov
Hållbar utveckling – något som ska räcka länge
• Det handlar om att vi tänker på framtiden och på alla
som bor på vår jord
• Det handlar om mig och dig, om mina och dina tankar
och handlingar
• Vi gör det varje gång vi handlar mat
och kläder.
• Vi gör det varje gång vi reser,
värmer våra bostäder
eller köper nya prylar.
Vi sätter mindre eller större
”fotavtryck” på jorden, lämnar spår
Vårt sätt att leva gör avtryck i naturen
Allt vi människor gör har inverkan på vår miljö på något sätt:
•
Maten vi äter,
•
kläderna vi har på oss
Allt som produceras, tillverkas, påverkar:
Vi konsumerar, handlar och köper, mer än
någonsin. När vi gör det använder och ”nöter” vi
på stora delar av naturens resurser. Exempel:
• För att tillverka dina jeans har
det gått åt i genomsnitt 10 000 liter
sötvatten. (jämför: ca 6 liter när du spolar i toaletten 1 gång)
• Jeansen görs av bomull och en del av vattnet
används vid bomullsodlingen och när jeansen tillverkas.
• Detta vatten blir sedan starkt förorenat, nedsmutsat,
av olika kemikalier, medel, innan det rinner ut i havet.
• Vattnet är då förstört för annan användning och kan i sin
tur förstöra och smutsa ner vårs sjöar…..som i sin tur
förstör för växter och djur som lever i vattnet…. osv
Vad kan JAG göra?
Vi människor har framförallt 3 viktiga
behov, det vi behöver mest:
MAT ATT ÄTA
NÅGONSTANS ATT BO
KUNNA FÖRFLYTTA
OSS
• Vad kan du tänka på när det gäller maten du äter?
• Vad kan du tänka på när det gäller huset/ lägenheten
där du bor?
• Vad kan du tänka på när du ska ta dig från en plats till en
annan?
www.wwf.se/ekologiska-fotavtryck

similar documents