Kurt Klaudi Klausen - Bibliotekslederforeningen

Report
BCF årsmøde 2015
Next Chapter
- kapitler til en 2020 strategi
 Offentlige ledere i paradigmeskifter
 Vi kender fortiden, men hvad med fremtiden?
 Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og
ledelse, og gennem mange år leder af Master of Public
Management (MPM) og den Fleksible Master i Offentlig
Ledelse (FMOL) ved Syddansk Universitet
1
2001
2
Tre bøger om strategisk ledelse: 1996,
2004 og 2014
3
Jeg har testet teorien om strategiske arenaer af i to
forskningsprojekter rapporteret i 2009 og 2012
Paradigmeskift?
 Skal det være i Kuhnsk forstand?
 Er New Public Management et reformparadigme?
 Ja, og et hegemonisk reformregime stadigvæk
 Er New Public Governance et reformparadigme?
 Ja, men ikke et hegemonisk reformregime (endnu)
 Men måske et (nyt) ledelsesideal
 Eller blot at forhold, vi plejer at tage for givne, anfægtes?
 At grundlæggende antagelser, f.eks. aktørantagelser ændres?
 I sundhedsvæsenet f.eks. helbredelse til at lære at leve med
sin sygdom, selvmonitering m.m.
 I ældreomsorgen fra aldring som et problem det offentlige
skal tage sig af til hjælp til selvhjælp
5
Paradigmeskift hos Jer? I har i al fald
genopfundet og genskabt biblioteksvæsenet –
radikal velfærdsinnovation!
 Stadig det samme formål:
” Fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet…”
 Men nu: Det åbne bibliotek
 Fra bog til information og bibliotekarer til formidlere
 Fra bibliotek til videns- og kulturcenter
 Fra autonomi til gensidig afhængighed, samarbejde og
partnerskaber – det store lokale fællesskab
 Med og efter strukturreformen: større kommuner, færre og
større biblioteker, et nyt bibliotekskoncept
 Læringsrum, inspirationsrum, møderum, skabelsesrum,
digitalt rum – arena for arkitektur og æstetik
 I kommunen, i byrummet
6
Hvad bliver det næste
(paradigmeskifte)?
 Hvorvidt vi kan sige noget begavet om det, vil afhænge af om
vi kan se ind i fremtiden …
 og ”narre” / afhverve skæbnen!
 MEN vi kan jo som bekendt ikke se ind i fremtiden og
forudse noget – når det drejer sig om samfundsvidenskab
(human- og socialvidenskab)
 OG det vil frem for alt afhænge af de initiativer andre
(eksempelvis politikerne) tager
 Men det kan også afhænge af, hvad I/vi selv foretager os
 Og så skulle vi måske genoverveje, hvorvidt vi alligevel kan
sige noget begavet om fremtiden.
7
Værktøjer til at se ind i fremtiden
med: de tre F’er
8
 Fremskrive (og tilpasse)
 Oplæg baseret på tilgængeligt materiale typisk i form af
interessent, netværks, SWOT, PEST, portfolio, værdikæde /
værdiprofiler, arena og five-forces analyser
 Forudse (og reagere)
 Hvad kan I forudse vedr. det der kan/vil ske (politisk cyklus,
aktørreaktioner, barrierer eller lignende)
 Forestille (og skabe)
 Hvilke visioner, hvilke innovative tiltag, radikal eller
inkrementel innovation?
 Strategi-innovation-entreprenørskab!
 Fremtidsværksted, Scenarier, blå oceaner, the grid, Teori U
m.m. ?

similar documents