Dias nummer 1 - Thorning Skole

Report
Folkeskolereform 2014
Formål
 Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de
bliver så dygtige, de kan.
 Folkeskolen skal mindske betydningen af
social baggrund i forhold til faglige
resultater.
 Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal
styrkes blandt andet gennem respekt for
professionel viden og praksis.
Lovens indhold
 DEN LÆNGERE OG MERE VARIEREDE
SKOLEDAG
 Skoledagen bliver udvidet. Den
gennemsnitlige skoleuges længde over et
skoleår bliver på:
 30 timer i børnehaveklassen til 3. klasse
 33 timer for 4. til 6. klasse
 35 timer for 7. til 9. klasse.
Nyt fagligt indhold
 Mere undervisning i dansk og matematik –
 Tidligere fremmedsprog –
 engelsk fra 1. klasse
 2. fremmedsprog i 5. klasse (i Silkeborg tysk)
 tredje fremmedsprog som valgfag fra 7. klasse.
 Nye fag: Madkundskab - Håndværk og design –
 It i undervisningen – Der iværksættes en række
initiativer for at understøtte anvendelsen af it i
folkeskolen.
Mere bevægelse
 Vejen til en sundere skole
 45 minutters bevægelse hver dag
 Thorning Skole er allerede i gang
Skole-hjem samarbejde
 Forældrene er en vigtig ressource og skal bidrage til
skolens virke. Med reformen præciseres det derfor i
folkeskoleloven, at skolebestyrelsens principper for
samarbejdet mellem skole og hjem også skal omfatte
principper for forældrenes ansvar i samarbejdet.
 Principperne vil for eksempel kunne beskrive, hvilke
forventninger skolen har til forældrenes deltagelse i
forældremøder, skole-hjem-samtaler og faglige eller
sociale aktiviteter på skolen.
Kommunalt
 Kommunens trivsel og læringspolitik
 Vi skal skabe en sammenhængende og
varieret skoledag
 Skolen er åben fra 6:30 til 17:00
 Der er et tværfagligt samarbejde om
børnene, pædagoger og lærere imellem
 Der er lavet en aftale om arbejdstid og løn
Thorning Skole
 Vi har arbejdet med et fremtidsværksted
 Der er et engageret og udviklingsparat
pædagogisk personale
 Vi har gode erfaringer med fleksibelt skema
(fagdage og faglige uger)
 Vi har et etableret samarbejde mellem lærere
og pædagoger
 Vi samarbejder med grundskole og
inklusiosncenter
Hvad med lektier?
 Som udgangspunkt tænker vi at skolearbejdet
foregår i skoletiden, men…
 Forventninger til forældres ansvar beskrives af
skolebestyrelsen og..
 Der er stadig en god ide at læse dagligt med dit
barn
 At snakke med dit barn om hvad det oplever i
skolen
 At tage medansvar for læringen, snak med dit
barn, når..
Vi glæder os
 Der er stadig meget vi ikke har planlagt
endnu, men..
 Vi har et klart mål:
 Det skal være en anderledes skole, hvor børn
lykkes og er glade
 Hvor vi skaber livsduelige mennesker
 De voksne har en arbejdsplads, som de er
glade for

similar documents