Rop på meg, så vil jeg svare deg

Report
Frelsesarmeens Internasjonale Bønnemøte
FAs
Internasjonale
Bønnemøte
”Takk for deres positive respons til
denne internasjonale bønne aksjon…
Temaet for denne halvtimen er
Frelsesarmeen
Når vi samler oss til bønn over hele
Frelsesarmeverdenen, er jeg overbevist
om at Herren vil forene oss på en spesiell
måte mens vi søker hans veiledning og
velsignelse.
Takk for deres støtte i bønn.”
FAs Internasjonale
Bønnemøte
Kom, alle tørste, kom til vannet! Dere uten penger,
kom og kjøp korn og spis!
Kom, kjøp korn uten penger, vin og melk uten
betaling!
Søk Herren mens han er å finne, kall på ham når
han er nær!
For mine tanker er ikke deres tanker,
og deres veier er ikke mine veier, sier Herre.
Som himmelen er høyt over jorden,
slik er mine veier høyt over deres veier
og mine tanker høyt over deres tanker.
Rop på meg,
så vil jeg svare deg
FAs Internasjonale
Bønnemøte
Forbønn
Nå ønsker vi velkommen hit,
slapp av og sett deg ned.
La tankene få hvile og sjelen få litt fred.
Vi tar en pause sammen
bort fra dagens krav og mas.
Et øyeblikk av evighet midt i vårt livs seilas.
Så senker vi skuldrene og ber.
Så åpner vi øynene og ser
at fjellet som gjorde veien uframkommelig
er bare noen skjær vi drar forbi.
Rop på meg,
så vil jeg svare deg
FAs Internasjonale
Bønnemøte
Forbønn
Vi strever med så mange ting,
vi mener det så godt.
Vi pusser og polerer det fine vi har fått.
Men nå er tiden kommet
for å legge fra oss alt.
De seirene vi vant og ikke minst det som gikk galt.
Så senker vi skuldrene og ber.
Så åpner vi øynene og ser
at fjellet som gjorde veien uframkommelig
er bare noen skjær vi drar forbi.
Rop på meg,
så vil jeg svare deg
FAs Internasjonale
Bønnemøte
Forbønn
Vi får et annet overblikk
med himlens perspektiv
på hva som er verdifullt og viktig i vårt liv.
Vi velger som Maria
det som er den gode del.
Vi kjenner at det gjør så godt for både kropp og
sjel.
Så senker vi skuldrene og ber.
Så åpner vi øynene og ser
at fjellet som gjorde veien uframkommelig
er bare noen skjær vi drar forbi.
Rop på meg,
så vil jeg svare deg
FAs Internasjonale
Bønnemøte
Rop på meg,
så vil jeg svare deg
EN ARMÉ
ETT OPPDRAG
ETT BUDSKAP
FAs Internasjonale
Bønnemøte
EN
ARMÉ
Vi ser en Armé som er oppreist av Gud,
fylt av Guds ånd for det 21. århundre,
overbevist om kallet vårt og på marsj
fremover
Vi vil:
• Få et dypere åndelig liv
• Forenes i bønn
• Identifisere og utvikle ledere
• Øke vår bærekraft og selvfornektelse
Rop på meg,
så vil jeg svare deg
FAs Internasjonale
Bønnemøte
Lovprisning
og takk
1.Krøn 29,13
Og nå, vår
Gud, takker vi
deg og
lovsynger ditt
herlige navn.
Å fordype vårt åndelige liv og forenes i bønn
Vi priser og takker deg, Herre,
• for ditt verk over hele jorden.
• for at Den hellige ånd virker i dag.
• for de mange sjeler som blir frelst!
• for at mennesker over hele verden fortsatt synger
sanger om frelsen.
FAs Internasjonale
Bønnemøte
Lovprisning
og takk
1.Krøn 29,13
Og nå, vår
Gud, takker vi
deg og
lovsynger ditt
herlige navn.
Å fordype vårt åndelige liv og forenes i bønn (fort.)
Vi priser og takker deg, Herre
• for at vi merker åndelig begeistring og en fornyet
åndelig lengsel.
• for bibelstudier i korpsene.
• for flere hengivne offiserer og soldater.
• for at unge mennesker tar ansvar og blir med i
Frelsesarmeen.
• for den støtte og respekt som blir vist Frelsesarmeen
i våre nærmiljøer.
FAs Internasjonale
Bønnemøte
Lovprisning
og takk
1.Krøn 29,13
Og nå, vår
Gud, takker vi
deg og
lovsynger ditt
herlige navn.
Å identifisere og utvikle ledere
Vi priser og takker deg, Herre
• for våre fedre, grunnleggerne – for den standarden
som de satte for oss. Måtte vi ha den samme
lidenskapen for deg og for de fortapte!
• for ditt løfte om å sende Den hellige ånd for å veilede
og styrke oss.
• for at du er vår fører som elsker oss!
FAs Internasjonale
Bønnemøte
Lovprisning
og takk
1.Krøn 29,13
Og nå, vår
Gud, takker vi
deg og
lovsynger ditt
herlige navn.
Å identifisere og utvikle ledere (fort.)
Vi priser og takker deg, Herre
• for general Linda Bond, vår åndelige leder.
• for ledere som er fylt og ledet av Ånden.
• for at du tidlig planter lederskapets frø i unge
mennesker – du utvikler og former morgendagens
ledere!
• for potensielle leder i alle aldre.
FAs Internasjonale
Bønnemøte
Lovprisning
og takk
1.Krøn 29,13
Og nå, vår
Gud, takker vi
deg og
lovsynger ditt
herlige navn.
Å øke vår bærekraft og selvfornektelse
Vi priser og takker deg, Herre
• for de som ikke bare gir, men ofrer over hele
Arméen.
• for forståelsen av verdigheten ved å være
økonomisk selvforsørgende.
• fordi du sørger for oss.
• for tienden.
• for at du mangedobler våre små gaver.
FAs Internasjonale
Bønnemøte
Lovprisning
og takk
1.Krøn 29,13
Og nå, vår
Gud, takker vi
deg og
lovsynger ditt
herlige navn.
Å øke vår bærekraft og selvfornektelse (fort.)
Vi priser og takker deg; Herre
• for finansiell støtte til Frelsesarmeen.
• for at du er vårt forbilde på selvfornektelse.
• for de ressurser vi har.
• for dem som er våre forbilder, og som ikke bare gir,
men ofrer.
• for dem som allerede gir av deres tid og evner.
FAs Internasjonale
Bønnemøte
Bekjennelse og
anger
2. Krøn 7,14
«Hvis da dette
folket som mitt
navn er nevnt
over, ydmyker
seg og ber,
søker meg og
vender seg bort
fra sine onde
veier, skal jeg
høre dem fra
himmelen, tilgi
dem syndene
og lege landet».
Å fordype vårt åndelige liv og forenes i bønn
Vi bekjenner og angrer
• at vi som har blitt vist nåde og barmhjertighet, ikke
alltid har vist nåde og barmhjertighet overfor andre.
• at vi ikke alltid har tillit til Gud, men til mennesker.
• at vi ikke søker Herrens ansikt.
• vår utakknemlighet.
• at vi har oppgitt «de helliges kunnskap»
(Ordspr. 9,10).
• vi ikke åpner oss mot tidligere soldater og offiserer.
•
FAs Internasjonale
Bønnemøte
Bekjennelse og
anger
2. Krøn 7,14
«Hvis da dette
folket som mitt
navn er nevnt
over, ydmyker
seg og ber,
søker meg og
vender seg bort
fra sine onde
veier, skal jeg
høre dem fra
himmelen, tilgi
dem syndene
og lege landet».
Å identifisere og utvikle ledere
Vi bekjenner og angrer
• alle de gangene vi har vært opptatt av menneskenes
ytre i stedet for deres hjerter.
• at vi ikke alltid viser godhet og medfølelse.
• at vi fokuserer på å løfte opp Arméen i stedet for
Herren.
• at vi ikke behandler andre på den måten som vi
burde.
FAs Internasjonale
Bønnemøte
Bekjennelse og
anger
2. Krøn 7,14
«Hvis da dette
folket som mitt
navn er nevnt
over, ydmyker
seg og ber,
søker meg og
vender seg bort
fra sine onde
veier, skal jeg
høre dem fra
himmelen, tilgi
dem syndene
og lege landet».
Å identifisere og utvikle ledere (fort.)
Vi bekjenner og angrer
• at vi tar vare på oss selv i stedet for korpset vårt.
• at vi vender oss bort fra mennesker.
• at vi glemmer at kraften ikke er vår, men Herrens.
• Vår manglende tillit til Herren.
• at vi har forlatt vår første kjærlighet (Åp.2,4).
• vår egoisme og vår forfengelighet.
FAs Internasjonale
Bønnemøte
Bekjennelse og
anger
2. Krøn 7,14
«Hvis da dette
folket som mitt
navn er nevnt
over, ydmyker
seg og ber,
søker meg og
vender seg bort
fra sine onde
veier, skal jeg
høre dem fra
himmelen, tilgi
dem syndene
og lege landet».
Å øke vår bærekraft og selvfornektelse
Vi bekjenner og angrer
• at vi er så knyttet til materielle ting.
• at vi er tilbakeholdende med å gi.
• at vi ikke stoler på at Herren vil sørge for oss.
• at vi er for nøyeregnende når det gjelder å gi.
• vår selvtilfredshet.
• at vi er så opptatt av penger.
FAs Internasjonale
Bønnemøte
Bønnebegjær
og forbønn
1 Kong. 13,6
“Forsøk å vinne
velvilje for
Herren din Guds
ansikt, og be for
meg”.
Å fordype våre åndelige liv og forenes i bønn
• Gjør oss ett i Ånden.
• Grunnfest oss i kjærligheten.
• Forén oss i bønn.
• Gi oss hunger etter ditt ord.
• Fjern vår selvtilfredshet og hjelp oss å være et
rettskaffent folk.
• Tillat oss ikke å bli oppslukt av programmer, men av
hensikten.
• La oss bli forvandlet ved kraften i Kristi evangelium.
• Reis oss opp som en sannhetens Armé.
FAs Internasjonale
Bønnemøte
Bønnebegjær
og forbønn
1 Kong. 13,6
“Forsøk å vinne
velvilje for
Herren din Guds
ansikt, og be for
meg”.
Å identifisere og utvikle ledere
• Gi vår general forstand og visdom til å se nye ledere.
• Gi vår general beskyttelse, styrke, veiledning og fred.
• Styrk og beskytt våre korpsoffiser og ledere i
sosialarbeidet – gi dem utholdenhet til å bli lenge i
tjenesten.
• Beskytt våre ledere – måtte de sitte i skjul hos Den
høyeste.
• Bevar våre ledere fra fristelser
FAs Internasjonale
Bønnemøte
Bønnebegjær
og forbønn
1 Kong. 13,6
“Forsøk å vinne
velvilje for
Herren din Guds
ansikt, og be for
meg”.
Å identifisere og utvikle ledere (fort.)
• Herre, reis opp en ny generasjon som er full av
fantasi og kreativitet slik som kjempene fra Arméens
fortid ( William & Catherine, Railton, Tyrkeren Joe,
Brengle etc)!
• Måtte våre offiserer få den visdommen som søker å
finne, utvikle, fostre, lære opp til disipler og investere
i potensielle ledere.
FAs Internasjonale
Bønnemøte
Bønnebegjær
og forbønn
1 Kong. 13,6
“Forsøk å vinne
velvilje for
Herren din Guds
ansikt, og be for
meg”.
Å øke vår bærekraft og selvfornektelse
• Veiled våre offiserer til økt bærekraft.
• Gi våre offiserer utholdenhet i å øke bærekraften.
• Måtte enhver salvasjonist bli generøs i sin
givertjeneste.
• Gi dem som er ansvarlige for fordeling av
ressursene, visdom, medlidenhet og forståelse.
• La det å gi bli vår første prioritet.
FAs Internasjonale
Bønnemøte
Bønnebegjær
og forbønn
1 Kong. 13,6
“Forsøk å vinne
velvilje for
Herren din Guds
ansikt, og be for
meg”.
Å øke vår bærekraft og selvfornektelse (fort.)
• Måtte andre se på oss som eksempler på
givertjeneste og selvfornektelse.
• Gi oss kreative finansieringsidéer.
• Sørg for våre offiserer i fattige områder.
• Gi som gave det dere fikk som gave (Matt 10,8).
FAs Internasjonale
Bønnemøte
ETT
OPPDRAG
Vi vil bruke alle midler for å nå verdens
lidende, nedbrutte, ensomme, hjemløse og
fortapte med kjærlighet.
Vi vil…
• understreke vår helhetlige tjeneste
• nå og involvere ungdom og barn
• stå opp for og tjene de marginaliserte
• oppmuntre til oppfinnsomhet i oppdraget
Rop på meg,
så vil jeg svare deg
FAs Internasjonale
Bønnemøte
Lovprisning
og takk
1 Krøn 29,13
Og nå, vår Gud,
takker vi deg og
lovsynger ditt
herlige navn.
Understreke vår helhetlige tjeneste
Vi priser og takker deg, Herre,
• fordi du har reddet oss fra fienden.
• fordi Frelsesarmeen er et sted for tilflukt og
legedom.
• for arméens forfedre og mødre.
• for friheten til å hjelpe mennesker og å spre
evangeliet.
• for forvandling gjennom Jesus Kristus, vår
Frelser.
FAs Internasjonale
Bønnemøte
Lovprisning
og takk
1 Krøn 29,13
Og nå, vår Gud,
takker vi deg og
lovsynger ditt
herlige navn.
Understreke vår helhetlige tjeneste
Vi priser og takker deg
• for mennesker som vurderer, fornyer og
gjenoppdager tjenesteområder.
• for de mange tjenesteområdene vi har i arméen.
• for de som taler rettferdighetens sak.
• for menneskene som arbeider ”bak scenen”.
• for din omsorg, kraft og hjelp i oppdraget vårt.
FAs Internasjonale
Bønnemøte
Lovprisning
og takk
1 Krøn 29,13
Og nå, vår Gud,
takker vi deg og
lovsynger ditt
herlige navn.
Nå og involvere ungdom og barn
Vi priser og takker deg, Herre,
• for vårt juniorsoldatløfte – og at barn blir
betraktet som fullverdige soldater i arméen vår.
• for Frelsesarmeens leiropplegg.
• for barnearbeidet og alle som arbeider med
barn.
• for evnen til fortsatt å undervise de unge om
deg.
• for foreldre som innvier barna sine tilbake til
deg.
FAs Internasjonale
Bønnemøte
Lovprisning
og takk
1 Krøn 29,13
Og nå, vår Gud,
takker vi deg og
lovsynger ditt
herlige navn.
Nå og involvere ungdom og barn
Vi priser og takker deg
• for barn som kommer til søndagsskolen.
• for unge menneskers engasjement og oppdrag.
• fordi du sender barn til oss, slik at vi kan vise vei
for dem.
• fordi du skaper fullt liv ut av det frøet du har
sådd i barna.
• for de unges heltemot.
• for Frelsesarmeens barnearbeids historie og
arv.
FAs Internasjonale
Bønnemøte
Lovprisning
og takk
1 Krøn 29,13
Og nå, vår Gud,
takker vi deg og
lovsynger ditt
herlige navn.
Stå opp for og tjene de marginaliserte
Vi priser og taker deg, Herre,
• fordi du har kalt oss til å forkynne frelse for de
fattige.
• for samfunnets ressurser og støtte, slik at vi kan
oppfylle vårt kall til å tjene de marginaliserte.
• fordi Frelsesarmeen har en slik forbløffende
adgang til å nå og tjenestegjøre blant de
marginaliserte.
FAs Internasjonale
Bønnemøte
Lovprisning
og takk
1 Krøn 29,13
Og nå, vår Gud,
takker vi deg og
lovsynger ditt
herlige navn.
Stå opp for og tjene de marginaliserte
Vi priser og takker deg
• fordi dette er vårt oppdrag!
• for de som gir hjelp til de som trenger det.
• fordi du gjør oss til en kanal for din
barmhjertighet og nåde.
FAs Internasjonale
Bønnemøte
Lovprisning
og takk
1 Krøn 29,13
Og nå, vår Gud,
takker vi deg og
lovsynger ditt
herlige navn.
Oppmuntre til oppfinnsomhet i oppdraget
Vi priser og takker deg, Herre,
• for oppfinnsomhetens ånd i vår armé-historie.
• for dagens oppfinnere.
• for sommerleirtjenesten.
• fordi du er vår høyeste fornyer.
• for den friheten vi har til å være oppfinnsomme.
• fordi vi har adgang til mange forskjellige
mennesker.
FAs Internasjonale
Bønnemøte
Lovprisning
og takk
1 Krøn 29,13
Og nå, vår Gud,
takker vi deg og
lovsynger ditt
herlige navn.
Oppmuntre til oppfinnsomhet i oppdraget
Vi priser og takker deg
• for menneskeliv som er blitt forvandlet ved
botsbenken/nådestolen.
• for vår multikulturelle tjeneste.
• for daglig veiledning gjennom Ånden.
• for kvaliteten på tjenesten på tvers av kjønn.
• for idérike offiserer rundt omkring i verden.
• for idérike unge mennesker.
• for global oppfinnsomhet.
FAs Internasjonale
Bønnemøte
Bekjennelse
og anger
2. Krøn 7,14
«Hvis da dette
folket som mitt
navn er nevnt
over, ydmyker
seg og ber,
søker meg og
vender seg bort
fra sine onde
veier, skal jeg
høre dem fra
himmelen, tilgi
dem syndene
og lege landet».
Understreke vår helhetlige tjeneste
Vi bekjenner og angrer
• at vi er “innendørs” mennesker – ikke “utendørs”
som når ut og møter mennesker der de er. I
stedet venter vi på at de skal komme til oss.
• at vi har det så travelt med å møte folks fysiske
behov at vi unnlater også å fokusere på deres
åndelige behov.
• at vi har forlatt vår første kjærlighet (Åp 2,4).
• at vi overser mange muligheter rundt oss.
FAs Internasjonale
Bønnemøte
Bekjennelse
og anger
2. Krøn 7,14
«Hvis da dette
folket som mitt
navn er nevnt
over, ydmyker
seg og ber,
søker meg og
vender seg bort
fra sine onde
veier, skal jeg
høre dem fra
himmelen, tilgi
dem syndene
og lege landet».
Understreke vår helhetlige tjeneste
Vi bekjenner og angrer
• alle ganger vi ikke har viet tjenesten vår
oppmerksomhet.
• at våre plikter blir til avguder.
• at vi mister synet på viktigheten av vårt oppdrag
og visjon.
• at vi prioriterer vår egen vilje og
bekvemmelighet framfor Herrens vilje og kall.
FAs Internasjonale
Bønnemøte
Bekjennelse
og anger
2. Krøn 7,14
«Hvis da dette
folket som mitt
navn er nevnt
over, ydmyker
seg og ber,
søker meg og
vender seg bort
fra sine onde
veier, skal jeg
høre dem fra
himmelen, tilgi
dem syndene
og lege landet».
Nå og involvere ungdom og barn
Vi bekjenner og angrer
• at vi har betraktet barn og ungdom som
ubetydelige.
• at vi bare har vært opptatt av å “ha det
morsomt” og ikke lagt vekt på barnas og de
unges åndelige vekst.
• at vi har forsømt å ta vare på det som har blitt
betrodd oss.
• at vi ikke har tålmodighet
FAs Internasjonale
Bønnemøte
Bekjennelse
og anger
2. Krøn 7,14
«Hvis da dette
folket som mitt
navn er nevnt
over, ydmyker
seg og ber,
søker meg og
vender seg bort
fra sine onde
veier, skal jeg
høre dem fra
himmelen, tilgi
dem syndene
og lege landet».
Nå og involvere ungdom og barn
Vi bekjenner og angrer
• at vi hindrer barns åndelige vekst.
• at vi føler oss truet av de unges iver.
• at vi skaper restriksjoner rundt dem.
Vi bekjenner frihet og frelse for verdens barn – må
alle lenker bli brutt.
FAs Internasjonale
Bønnemøte
Bekjennelse
og anger
2. Krøn 7,14
«Hvis da dette
folket som mitt
navn er nevnt
over, ydmyker
seg og ber,
søker meg og
vender seg bort
fra sine onde
veier, skal jeg
høre dem fra
himmelen, tilgi
dem syndene
og lege landet».
Stå opp for og tjene de marginaliserte
Vi bekjenner og angrer
• at vi ikke står opp for de undertrykte.
• at vi unnlater å evangelisere ut fra vår
sosialtjeneste.
• at vi forsømmer å stå på for de marginaliserte i
samfunnet.
• de gangene vi har vist mennesker bort.
• de gangene vi har tilbudt å møte de synlige
behovene og ikke tatt tak i den underliggende
• årsaken.
FAs Internasjonale
Bønnemøte
Bekjennelse
og anger
2. Krøn 7,14
«Hvis da dette
folket som mitt
navn er nevnt
over, ydmyker
seg og ber,
søker meg og
vender seg bort
fra sine onde
veier, skal jeg
høre dem fra
himmelen, tilgi
dem syndene
og lege landet».
Stå opp for og tjene de marginaliserte
Vi bekjenner og angrer
• de gangene vi har tenkt at vi er bedre enn
andre.
• de gangene vi har vendt ryggen til vårt ansvar
for å hjelpe de fortapte, de utestengte og de
minste.
• vår latskap, selviskhet og mangel på forståelse
for andres behov.
FAs Internasjonale
Bønnemøte
Bekjennelse
og anger
2. Krøn 7,14
«Hvis da dette
folket som mitt
navn er nevnt
over, ydmyker
seg og ber,
søker meg og
vender seg bort
fra sine onde
veier, skal jeg
høre dem fra
himmelen, tilgi
dem syndene
og lege landet».
Stå opp for og tjene de marginaliserte
Vi bekjenner og angrer
• de gangene vi ikke har hatt medfølelse med de
som er i nød.
• at vi bare har tilbudt mat som løsning i stedet for
å veilede til den virkelige løsning, slik at de kan
hjelpe seg selv og kjenne Kristus som det sanne
livets brød.
FAs Internasjonale
Bønnemøte
Bekjennelse
og anger
2. Krøn 7,14
«Hvis da dette
folket som mitt
navn er nevnt
over, ydmyker
seg og ber,
søker meg og
vender seg bort
fra sine onde
veier, skal jeg
høre dem fra
himmelen, tilgi
dem syndene
og lege landet».
Oppmuntre til oppfinnsomhet i oppdraget
Vi bekjenner og angrer
• at vi blir sittende fast i rutiner.
• at vi sier: ”Nei, det kan vi ikke gjøre”
• at vi kveler nytenkning.
• at vi står i veien for nytenkning.
• på tapte anledninger til å dele evangeliet.
• at vi står på stedet hvil og ikke tar sjanser.
• at vi ikke lærer opp offiserer til å være kreative.
• at vi gjør i stedet for å være.
FAs Internasjonale
Bønnemøte
Bekjennelse
og anger
2. Krøn 7,14
«Hvis da dette
folket som mitt
navn er nevnt
over, ydmyker
seg og ber,
søker meg og
vender seg bort
fra sine onde
veier, skal jeg
høre dem fra
himmelen, tilgi
dem syndene
og lege landet».
Oppmuntre til oppfinnsomhet i oppdraget
Vi bekjenner og angrer
• at vi stoler på programmer, ikke på mennesker.
• at vi setter på spill vår fødselsrett.
• at vi vurderer tradisjon høyere enn Åndens
veiledning.
• at vi bare underholder de unge.
• at vi sløser bort ressurser.
• at vi tror at bare offiserer kan tenke nytt.
• at vi sladrer om og kritiserer de som tenker
kreativt.
FAs Internasjonale
Bønnemøte
Bønnebegjær
og forbønn
1 Kong. 13,6
“Forsøk å vinne
velvilje for
Herren din Guds
ansikt, og be for
meg”.
Understreke vår helhetlige tjeneste
• La oss kjenne ubehag på vegne av de fortapte.
• Gjenopprett i oss vår første kjærlighet (Åp 2,4).
• Skap enhet mellom korps og sosialtjeneste.
• Velsign våre offiserer, som viderefører dine
disiplers arbeid.
• Forén og styrk offiserspar og deres ekteskap.
• Bring de bortkomne hjem, Herre, og sett oss i
stand til å ønske dem velkommen med åpne
armer!
FAs Internasjonale
Bønnemøte
Bønnebegjær
og forbønn
1 Kong. 13,6
“Forsøk å vinne
velvilje for
Herren din Guds
ansikt, og be for
meg”.
Understreke vår helhetlige tjeneste
• Vi ber om enhet og samarbeid mellom korps,
divisjoner, territorier og soner.
• Vi ber for kreativitet og nytenkning.
• Oppreis mennesker som er villige til å ofre seg
for å kjempe mot urettferdigheten i verden.
• Gi din styrke, nåde og visdom til offiserene på
feltet.
FAs Internasjonale
Bønnemøte
Bønnebegjær
og forbønn
1 Kong. 13,6
“Forsøk å vinne
velvilje for
Herren din Guds
ansikt, og be for
meg”.
Nå og involvere ungdom og barn
• Send dine engler for å beskytte og forsvare
unge mennesker når de begynner på
universitetet.
• Igangsett en gjenoppliving av troen i denne
generasjonen.
• Beskytt barna som står overfor vanskelige
situasjoner og beslutninger – riv dem vekk fra
synd!
FAs Internasjonale
Bønnemøte
Bønnebegjær
og forbønn
1 Kong. 13,6
“Forsøk å vinne
velvilje for
Herren din Guds
ansikt, og be for
meg”.
Nå og involvere ungdom og barn
• Må offiserer nå ut til og tjenestegjøre overfor
sine egne barn og familier.
• Bring en ny generasjon til Kristus.
• Døp barna med Den hellige ånd.
• Gjør noe i de foreldres liv som har innviet barna
sine til deg, Herre. Hjelp dem til å holde de
løftene de har gitt deg på vegne av barna sine.
FAs Internasjonale
Bønnemøte
Bønnebegjær
og forbønn
1 Kong. 13,6
“Forsøk å vinne
velvilje for
Herren din Guds
ansikt, og be for
meg”.
Nå og involvere ungdom og barn
• Utrust oss som lærere og barns hyrder.
• Velsign offisersbarna rundt omkring i verden.
• Veiled og utvikle de unge som blir kalt til å være
ledere.
• Reis opp denne hellige generasjon!
FAs Internasjonale
Bønnemøte
Bønnebegjær
og forbønn
1 Kong. 13,6
“Forsøk å vinne
velvilje for
Herren din Guds
ansikt, og be for
meg”.
Stå opp for og tjene de marginaliserte
• Idet vi tjener de marginaliserte på en praktisk
måte, hjelp oss til å påvirke dem med
evangeliet.
• Må vi alltid tilby Kristus, slik vi tilbyr praktisk
hjelp.
• Herre, lær oss å være inkluderende.
• Hjelp oss å gå ut og lete etter de som trenger
mest hjelp.
• Gi oss dristighet til å stå opp for rettferdighet og
å være en stemme for de stemmeløse.
FAs Internasjonale
Bønnemøte
Bønnebegjær
og forbønn
1 Kong. 13,6
“Forsøk å vinne
velvilje for
Herren din Guds
ansikt, og be for
meg”.
Oppmuntre til oppfinnsomhet i oppdraget
• Gi oss en oppfinnsom sjel og ånd.
• Reis opp en generasjon av fornyere.
• Gi oss en tid med kreativ forkynnelse av
evangeliet.
• Må alt vi gjør i arméen være et vitnesbyrd – i det
vi ser kreativitet og nytenkning i alle våre sentra,
ikke bare i korps.
• Bring nytenkning til musikken og den kulturelle
tjeneste.
FAs Internasjonale
Bønnemøte
Bønnebegjær
og forbønn
1 Kong. 13,6
“Forsøk å vinne
velvilje for
Herren din Guds
ansikt, og be for
meg”.
Oppmuntre til oppfinnsomhet i oppdraget
• Gi oss mot til å lede.
• Må vi ha en ydmyk ånd, slik at vi kan lære av
andre.
• Oppreis nye, effektive lærere og forkynnere i
Frelsesarmeen.
• Må alle mennesker – unge og gamle – føle
friheten til å dele nye og oppfinnsomme ideer.
• Må vi aldri vanne ut evangeliet eller kaste ut
våre kjerneverdier på jakt etter kreativitet.
FAs Internasjonale
Bønnemøte
Bønnebegjær
og forbønn
1 Kong. 13,6
“Forsøk å vinne
velvilje for
Herren din Guds
ansikt, og be for
meg”.
Oppmuntre til oppfinnsomhet i oppdraget
• Reis opp igjen de som hadde ideer som ble
avvist – må de ha selvtillit og stemme til å
komme med nye forslag.
• Utrust oss med ressurser og støtte til å sette
nye kreative ideer ut i livet.
FAs Internasjonale
Bønnemøte
Rop på meg,
så vil jeg svare deg
FAs Internasjonale
Bønnemøte
Rop på meg,
så vil jeg svare deg
FAs Internasjonale
Bønnemøte
• Søkere til offisersskolen, dynamo og
tjeneste i FA
• Prosess med registrering av Island FA som
trossamfunn
• Anbuds prosesser innenfor sosialtjeneste
Rop på meg,
så vil jeg svare deg
FAs Internasjonale
Bønnemøte
• Rettsaken og de som er berørt
• Russetiden
Rop på meg,
så vil jeg svare deg
FAs Internasjonale
Bønnemøte
Rop på meg,
så vil jeg svare deg
FAs Internasjonale
Bønnemøte
En levende
Armé
Rop på meg,
så vil jeg svare deg
FAs Internasjonale
Bønnemøte
En levende
Armé
På bøyde knær
Rop på meg,
så vil jeg svare deg
• Be at fokuset på bønn som mange korps har vil
gjøre oss mer åpne til å være en bønnens
armé
• Be at Gud vil gjøre oss til å bli enda mer
avhengig av ham
FAs Internasjonale
Bønnemøte
En levende
Armé
Med rene
hjerter
Rop på meg,
så vil jeg svare deg
• At vi skal utvikle en lengsel etter Åndens
berøring, forvandling og virke i våre liv
• At vi skal kjennetegnes av at vi er Guds
folk pga våre rene liv
FAs Internasjonale
Bønnemøte
En levende
Armé
Med åpne
sanser
Rop på meg,
så vil jeg svare deg
• at veien videre for vårt arbeid blant
romfolket skal klargjøres
• at åpne dører på Grønland skal vises klart
og tydelig.
FAs Internasjonale
Bønnemøte
En levende
Armé
Med utstrakte
hender
Rop på meg,
så vil jeg svare deg
• for søknader som sosialtjeneste er i gang med –
Tromsø, Håpets Dør, Gry, Gatehospital, Moss…at
oppstart av Fretex-konsept i Murmansk skal
lykkes
FAs Internasjonale
Bønnemøte
En levende
Armé
Med hevet
hode
Rop på meg,
så vil jeg svare deg
• for flere søkere til offisersskolen
• at dørene skal åpne for de som søker skolen
men har visse utfordringer
• søkere til dynamo
FAs Internasjonale
Bønnemøte
25
27
…Herre, la det lykkes!
Herren er Gud, han lyser for oss…
28
Du er min Gud, jeg takker deg, min Gud, jeg
opphøyer deg. 29 Takk Herren, for han er god, evig
varer hans miskunn.
Rop på meg,
så vil jeg svare deg
Frelsesarmeens Internasjonale Bønnemøte

similar documents