Utvecklingsarbete i förskola

Report
UTVECKLINGSARBETE I
FÖRSKOLAN
- måste vi göra det så
svårt?
HUR KAN VI FÖLJA UPP,
UTVÄRDERA OCH
UTVECKLA FÖRSKOLANS
VERKSAMHET?
FÅNGA UPP OCH
SYNLIGGÖRA
PROCESSER
HUR?
VILKA PROCESSER ÄR DET
VI SKA FÅ SYN PÅ?
VAD ÄR EN PROCESS?
VAD ÄR EN PROCESS PÅ
EN FÖRSKOLA?
VAD ÄR EN
LÄRPROCESS?
VAD ÄR EN PROCESS
FÖR OSS?
VILKA PROCESSER
VILL VI FÅNGA?
NÄR SKA VI FÅNGA
DEM?
VAR KAN VI FÅNGA
DEM?
HUR SKA VI FÅNGA
DEM?
Behöver vi göra det så svårt?
Att fånga upp
de små ögonblicken i vardagen
Att synliggöra
Att stanna upp !
Att låta saker ta sin tid!
Att se vägen dit!
Att vara där det händer!
”Om alla tänker lika då tänks det
inte mycket”
- Voltaire-
•
VAD ÄR REFLEKTION?
•
VARFÖR SKA VI REFLEKTERA?
•
NÄR SKA VI REFLEKTERA?
•
HUR GÖR VI NÄR VI REFLEKTERAR?
•
VAD SKA VI REFLEKTERA KRING?
Verksamheten
Lpfö 98/10
Miljö och
material
Barnsyn
organisation
Förhållningssätt
Vad krävs av oss?
Glädje
Engagemang
Lust
Tålamod
Medvetenhet
Insikt
Ärlighet
Mod
Hur
kan vi synliggöra
processerna
för oss själva?
Behöver vi göra det så svårt?
Hur kan vi organisera för
att lättare kunna
synliggöra processerna?
Verksamheten
Vad, varför, när, hur?
Lpfö 98/10
Miljö och
material
Barnsyn
organisation
Förhållningssätt
Att samla spår att tänka vidare kring
Vem valde att låna böckerna?
Vilken/vilka böcker var mest
populära?
Vad har barnen pratat om när vi
läst boken?
Är det någon/några böcker som
barnen inte tycket om?
Varför tror vi att de inte tyckte om
den?
Har alla pedagoger läst alla
böcker?
Ska vi låna någon bok igen?
Hur kan vi arbeta vidare med
böckerna?
Barngrupp:
Datum:
Namn:
xx intressen, vad xx leker med och pratar om, vem xx leker med, rum som xx föredrar
Att utgå från barnen
Vad har hänt, vad har jag/ vi sett och hört
I verksamheten ?
Hur tänkte jag/vi kring detta?
Hur kan jag/vi använda detta i verksamheten?
Avdelning/grupp:
Datum:
Reflektion : (något som fångat barnen, som de pratat mycket om eller visat intresse för)
Detta
Detta har
har vi
vi gjort:
gjort:
Så här går vi vidare:
Organisation av kommande vecka, vad ska vi göra och vem ansvarar för vad:
Vår miljö och vårt material, hur fungerar den/det? ska vi förändra något, ta bort eller lägga till
material?
Att låta barnen reflektera
”Vi är med och
påverkar deras
barndom, vi är med
och påverkar deras
förutsättningar i livet”

similar documents