Info om linierne

Report
Hjalleseskolen – Fremtidens 7. klasser
Global linien
&
Innovations
linien
Hjalleseskolen – Fremtidens 7. klasser
Hverdagen på Hjalleseskolen
med elev- og lærerrollen i
forandring
En forandring som kommende
7.årgang, forældre og lærere
skal være en del af……
Hjalleseskolen – Fremtidens 7. klasser
Hvordan mærker vi forandringen?
Nye klassekammerater, nye fag og
nye lærere, der vil forandringen
Global
Innovation
Hjalleseskolen – Fremtidens 7. klasser
Global
Globaliseringen skaber mulighed for
kontakt og forståelse mellem
mennesker langt fra hinanden.
Folkeskolen skal sikre, at alle unge
får kundskaber og færdigheder, der
kvalificerer dem til at deltage aktivt i
en globaliseret verden.
Viden om andre lande,
sprogfærdigheder samt international
kultur- og samfundsforståelse er
væsentligt for at deltage aktivt i et
samfund præget af globaliseringen.
Det er grundlæggende kompetencer,
som de unge skal have allerede i
folkeskolen.
Innovation
Folkeskolen skal sikre børnene og de
unge stærke faglige færdigheder.
Men eleverne skal også lære at være
nyskabende, bryde med
vanetænkningen og se nye
muligheder.
Vi skal sikre, at der faciliteres
pædagogiske metoder og teknikker,
der kan stimulere og udvikle
elevernes innovative kompetencer.
Der skal også sættes særligt fokus
på iværksætteri, fx på temadage, i
virksomhedsspil eller konkurrencer.
Og der skal skabes et stærkt
offentligt-privat-, partnerskab mellem
skoler og erhvervsliv, hvor eleverne
møder andre rollemodeller og får
indblik i, hvordan erhvervslivet
arbejder med idéer og forretning.
Hvorfor vil vi disse to linier?
Global
Innovation
•Verden ind i klassen,
klassen ud i verden
•Idegenerering i klassen
og problemløsning til
samfundet
•Kend dig selv, din
arv og din tid
•Vi reflekterer, vi
handler og nu gør vi
en forskel
•Kend dine evner, dine
muligheder og kombiner
og del dem med andre.
•Vi ser, vi vidensdeler, vi
udvikler og vi skaber nyt
i den procesorienterede
undervisning
Indholdet i de to profiler
Global
Innovation
• Projekt- og
• Projekt- og
produktorienteret
• Fokus på brug af it i det
fleksible læringsrum
• Idéskabende
• Oplevelsesorienteret
• Inddrage eksterne
samarbejdspartnere f.eks.
virksomheder, fagfolk,
uddannelses-institutioner.
produktorienteret
•Fokus på brug af trådløs
kommunikation og IT
•Dagens Nyhedskvarter
•Vidensdeling
•Brain Drain og Brain
Gain
•Fra ”Hjalleseborger” til
Verdensborger
•Netværksorienteret
Og undervisningen
Global
Innovation
• Fra barn til ung
•Hjælpemidler til
handicappede
•Vi gør en forskel
•Facebook
•Apple
•TV2 News Skolen
•Valget 2011
•Rejsen
•Made in USA
•Opfindelser gennem
historien
•Trends
•Genbrug – fra skrot til flot
•Restaurant
•Ballon
•11. september
Emner i årsplanen kunne være
Globalisering
&
Innovation
Definition af de to begreber
Globalisering
En udvikling, hvor kulturelle, politiske og økonomiske
forhold bliver mindre nationalt bestemte og i stedet
spreder sig over landegrænserne.
Inden for kultur kan det f.eks. være TV-serier, som kan ses
over større dele af verden, og inden for kommunikation
betyder internettet, at mennesker i alle lande har adgang til
de samme informationer. Politisk betyder globaliseringen,
at internationale organisationer som FN, EU osv. får større
betydning. Meget vigtig er også den økonomiske
globalisering, der f.eks. ses i de multinationale selskabers
produktion og salg i mange lande.
Definition af de to begreber
Innovation
Innovation handler om, at ville udvikle
ny-viden sammen med andre.
Innovation er en social proces, hvor eleven,
samfundet og ”de andre” er en del af processen.
En proces, hvor kreativiteten bruges på en måde,
så idéer skaber værdi for andre end en selv.
Definition af de to begreber

similar documents