Vi - Svenska kraftnät

Report
Kliv in i projektet –
delaktighet i projekt
Steven Kabagambe
Efter att kontraktet är undertecknat
> Är det ett GEMENSAMT projekt
> Kontraktet anger förutsättningar
Men det är…
Vi människorna som ska leverera projektet…
Efter att kontraktet är undertecknat
> Är det ett GEMENSAMT projekt
> Vi TILLSAMMANS ska bygga stationen
> Vi TILLSAMMANS ska bygga ledningen
> Vårt samarbete grundas i kontraktshandlingarna
> Vi får alltid det projekt som vi förtjänar….
Med ”vi” i projektet menas:
˃
˃
˃
˃
Svenska Kraftnät
Entreprenören
Konsulter
Andra intressenter
> Vi är projektlaget
> Vi har alla olika roller
> Ta tag i din roll och ta ett
ansvar för projektet
Vi får det projekt vi förtjänar!
Ingen åker på
pakethållaren
Beställare
Framåt
Kvalitet i rätt tid
Entreprenör
>
Ett bra samarbete mellan beställare och entreprenör ger ett bra
projekt!
>
Mängdjobbet ligger på entreprenören
> Vad är delaktighet?
> Att du är med i projektlaget
> Delaktighet får vi genom
> Ett aktivt projektdeltagande…
Passivitet, nej tack!
Så kliv in i projektet!
Vi har ALLA ett ANSVAR för projektet!
Din insats räknas!
Projektarbete = Lagspel minus
enmansshower
”You didn´t build that on your own…
…The point is, is that when we succeed, we succeed
because of our individual initiative, but also because
we do things together…”
Ur ett tal från Barack Obama, från den 13 juli 2012 i Roanoke Virginia
USA. Talet finns på: http://www.youtube.com/watch?v=YKjPI6no5ng
Projektarbete
> Tillsammans drar vi projektet framåt
En cykel trampas inte framåt
med en trasig kedja
> Lagspel – inga enmansshower
> Våga fråga – Inga frågor är för dumma
fel väg /fel förutsättningar”.
> Läs kontraktshandlingar, men om inte du förstår, våga fråga
Delaktighet får vi genom
> Ge information och hjälp till övriga - då kommer
du även att få hjälp tillbaka.
> Prestigelöst tänk - ta emot information från övriga
”som leder till förbättring” dvs inte låsa fast sig ”i sitt
eget tänk”.
> Var med på möten – annars uppstår
informationsmissar och man riskerar att ”arbeta på
fel väg /fel förutsättningar”.
> Gör dina arbetsuppgifter i tid
Vi är ett projektlag!
˃ Dock olika roller: Beställare/Entreprenören
˃ Framgång uppnår vi TILLSAMMANS
˃ Nederlag förebygger vi TILLSAMMANS – om alla tar
tag i sin roll så att säga
˃ Vid ett nederlag så stöttar vi varann
Vi är ett projektlag, dock olika roller som
beställare/entreprenör!
> Inga teaterspel – Om man inte kan ett teknikområde, säg det
men säg det i tid till din projektledare.
> Tidsfaktor är viktig för projektet – Varje projektmedlem svarar
själv att leverera svar/underlag i tid till projektet.
> Underskatta inte arbetsvolymen – Samla inte problem försök
att beta av frågorna löpande.
> Va inte rädd att fråga om hjälp!
Om entreprenören lyckas, så har
Svenska Kraftnät också lyckats i sin roll!
”You didn´t build that on your own…”
“…man is condemned to be free.
Condemned, because he did not
create himself, yet is nevertheless at
liberty, and from the moment that he
is thrown into this world he is
responsible for everything he does”
”…man är dömd till att vara fri.
Dömd, eftersom hen inte skapat sig
själv, men lever ändå i frihet, och
från och med det ögonblicket hen
kastas in i denna värld är hen
ansvarig för allt hen gör ”
Jean-Paul Sartre från boken
Existentialism är en Humanism, 1964
Genom delaktighet tar du ett ANSVAR för
det gemensamma projektet
Kliv in i projektet!
Och glöm inte att ha kul på jobbet…
Som dessa snubbar…

similar documents