Etik Hur ska vi vara mot varandra?

Report
Etik
Hur ska vi vara mot varandra?
Kan man ljuga ibland?
1. Är det rätt att ljuga ibland?
2. När i så fall?
3. Går det att tala sanning i alla lägen?
5. Hur bemöter du en kompis som du vet
småljuger ibland?
Får man säga vad som helst?
1. Får man säga vad som helst?
2. Var det bara Peter som gjorde fel?
Hur visar man sin ilska?
• Hur gör du när du blir riktigt arg?
• Är det ok att spela ut sin ilska i vissa
sammanhang och andra inte?
Att leva som man lär
”De du vill att andra ska göra för dig ska du göra
för dem.”
• Vad innebär denna tanke, går det att leva så?
• Lever du så?
Etiska modeller
Hur går det till att välja vad som är viktigt och mindre viktigt?
Regeletik
• När man låter en regel bestämma hur man ska
handla.
• En sådan regel kan vara att aldrig stjäla.
• Den som följer regeln gör rätt och utför en
god handling.
Konsekvensetik
• När man låter konsekvenserna bestämma hur man ska
handla.
• Man tänker på följderna av sitt handlande.
• Det handlande som ger ”bäst” konsekvenser gör rätt.
Sinnelagsetik
• När man handlar utifrån viljan att göra gott.
• Den som menar väl i sitt sinne, den gör rätt.
• Att vilja göra gott och att ha goda avsikter är
det viktigaste.

similar documents