På en utflykt till havet ser vi att barnen visar ett stort intresse för

Report
På en utflykt till havet ser vi att barnen visar ett stort intresse för vattnet, sanden och allt som går
att upptäcka stranden. Det som väckte vårt intresse som pedagoger var hur barnen upplevde
bryggan som löpte ut i vattnet. De drogs mot den och började associera till sagan om Bockarna
Bruse som vi arbetat med på förskolan. De lekte sagan under bron och ”bron” gav direkt
inspiration till deras lek.
Vi har sett detta vid fler tillfällen att miljön, eller inslag i miljön, sätter igång lekar hos barnen som
direkt är kopplade till de berättelser som vi haft på förskolan. Ett sådant tillfälle var när de lekte
bockarna bruse på en bänk på biblioteket. Ofta har det hänt när vi varit i Beijers park och då
speciellt vid stockarna eller den lilla bron vid lekplatsen.
Kojan
• Barnen fick idén till att göra en stor koja av en låda, efter att
ha varit på muséum och blivit inspirerade av en grotta som de
sett.
• Barnen diskuterade och bestämde att kojan skulle målas
utifrån de färger som barnen valt. Grå, gröna och svarta
nyanser tyckte barnen passade bäst.
• Kojan pryddes med material från naturen(kastanjer,
ekollon, blad, pinnar, rönnbär och nypon m.m.) som
barnen på Hajarna samlat ihop i Beijers Park.
• Materialet sorterades och torkades på förskolan, för
att därefter användas efter barnens önskemål och
förslag, som dekoration till kojan.
Barnen efterfrågar ofta sagor vid måltiderna i förskolan. De får då både lyssna till och
vara medskapare av sagor. Många gånger vill de vara med i sagan genom att
exempelvis vara de olika karaktärerna såsom ”lilla bocken barnets namn”.
Barnen leker Bockarna Bruse såväl inomhus som utomhus. Utomhus har stockarna
introducerats för barnen och det har blivit en naturlig plats för att leka och iscensätta
sagor. Vi pedagoger är ofta med barnen här. Oftast leker och iscensätter barnen
Bockarna Bruse och Rödluvan.
Vid första början tog pedagogen på sig rollen som berättare. En roll som barnen
numera oftast har. Med andra ord är detta en av rollerna som barnen själva har som
alternativ när de bestämmer vem som ska vara vilken karaktär.
Innehållet i sagan och slutet på den kan se olika ut beroende på vem det är som är
berättare.
På senare tid har vi pedagoger introducerat Bockarna Bruse i Beijers park, vilket var
uppskattat av barnen. Samtliga barn som var med vid detta tillfälle fick sedan
möjligheten att spela upp för varandra och oss pedagoger.
Rödluvan ute på gården
Skapa Bockarna Bruse
Till skapandet av Bockarna Bruse hade vi bland annat
tre stenar i tre olika storlekar, två ”träklossar?”, en
planka av trä och tyger. Stenarna ger en känsla av vad
som är störst, mellan och minst i detta sammanhang.
Både sett till vikt, storlek och ljud. Barnen fick klippa
tyger (till stenarna, vatten och trollet), klistra och sätta
fast tyg. Barnen kom med förslag på hur trollet skulle
se ut. Ett utav barnen skapade även en äng med
blommor, dit bockarna skulle gå för att äta sig mätta
och feta.
Tillsammans placerade vi vårt ”Bockarna Bruse” i
Sagorummet. Delarna till bron sitter inte fast vilket
innebär att barnen kan variera mellan att ha en hög
och låg bro.
Lera
• Eftersom att barnen blev så inspirerade av att spela
Bockarna Bruse, både inne och ute, fick vi idén till att
göra Bockarna Bruse utav lera med barnen.
• Först fick barnen introduceras med leran, sedan fick
de börja skapa sina egna versioner av Bockarna Bruse
i lera.
• Resultatet blev fantastiskt och barnen blev nöjda.
Lek till Tjajkovskijs musik
Svansjön har varit ett starkt inslag på avdelningen under hösten och temat ur
finalscenen har spelats flitigt. En dag spelade vi en CD med flera sviter ur olika
verk av Tjajkovskijs musik. Leken som uppstod i rummet färgades starkt av
musiken och det verkade som musiken blev en del av leken och integrerades i den.
De tre barn som lekte tillsammans fann sina olika roller, inspirerade av Svansjön,
en prinsessa, en drake och en prins. I leken kunde man också höra inslag från
sagor som är bekanta för barnen. Repliker från ”Bockarna Bruse” och ”Hans och
Greta” kan skönjas i deras dialog. Det verkar som musiken inte bara ramar in leken
utan, genom sitt uttryck, för leken i olika riktningar.
Dockteater
En dag dök det upp en leverans i en stor låda.
Lådan förvandlade vi till en dockteater genom
att måla och dekorera den. Vi introducerade
teatern genom att spela Rödluvan för barnen.
Efteråt ville barnen spela själva med
handdockorna men att någon vuxen skulle
vara berättare. Efter ett tag tog de över även
berättarens roll och spelade på egen hand. Vi
vuxna blev istället publik.
Dockorna fick gestalta olika karaktärer i
berättelserna och barnen blandade delar från
olika berättelser och vävde ihop kända sagor
med en egen saga.

similar documents