2014-10-29 Møteagenda

Report
Møte i innkjøpsgruppa
for e-bøker
29.10.2014
Møtepunkter
- Markedsføring e-bøker
- Hvilken innkjøpsordning har bibliotekene
valgt for 2015
- Innkjøp høst 2014
- Sette opp møter i 2015
Markedsføringskampanje
OVERSIKT OVER INNKJØPSORDNING EBØKER 2015
5 % PÅ MEDIEPAKKE (alt. A):
Trysil videregående skole.
Stor-Elvdal bibliotek
Alvdal bibliotek
Elverum bibliotek
Nord-Odal bibliotek
Sør-Odal bibliotek
Ringsaker bibliotek
Eidskog folkebibliotek
3 % PÅ MEDIEPAKKE, KJØPE INN FOR 2 % SELV (alt. B):
Stange bibliotek
Hamar bibliotek
Hamar Katedralskole
Lydbøker
•
Vi har nå fått noen lydbøker til test fra Biblioteksentralen. Lydbøkene varierer ganske mye i størrelse. En
utfordring med lydbøker er nettopp størrelsen på filene. Der e-bøkene består av små filer, som laster
raskt over nettet og tar liten plass på mobiltelefonen eller nettbrettet, er situasjonen litt mer
komplisert med lydbøker, som kan bli ganske store.
I videreutviklingen av eBokBib tar vi nå noen grep for at nedlasting av lydbøker skal gå raskt, slik at
lånerne kan begynne å høre på lydbøkene så tidlig som mulig. Samtidig ser vi på alternativer for at
lydbøkene ikke skal fylle opp nettenhetene til lånerne.
I dette arbeidet ser vi også at vi kan bli nødt til å kreve relativt nye versjoner av operativsystemene for å
støtte håndteringen av
lydbøker. Det skjer en kontinuerlig utvikling av operativsystemene, og nye og mer effektive funksjoner
gjøres tilgjengelig for
app-utvikling. I arbeidet med å lage et robust og framtidsrettet eBokBib som håndterer lydbøker, hører
det hjemme en vurdering av
hvilke versjoner av operativsystemene vi må kreve er installert.
Vi antar at Biblioteksentralen vil starte salg av lydbøker om ikke lenge. Før vi har fått på plass
håndteringen av disse i eBokBib, vil
ikke lydbøker dere kjøper inn, kunne lånes ut via eBokBib. Vi arbeider imidlertid med dette for fullt nå,
så når dette er ferdig utviklet og testet grundig, vil eBokBib komme med en ny versjon, en oppdatering
hvor lydbøker håndteres.
Vi vil varsle dere om dette før denne versjonen foreligger, slik at dere
er godt forberedt.
(Bibliotek-systemer)

similar documents