a prezentáció letöltése

Report
Hadüzenetek
1914. augusztus 4.
1914. augusztus 1.
1914. augusztus 3.
Svájc
1916. augusztus 27.
1916. március 9.
Albánia
1914.1914.
júliusjúnius
28.
28.
Szarajevó
1915. szeptember 6.
1915. május 23.
1916. november 26.
1914. október 29.
A frontvonalak alakulása 1914-ben
Helgoland
Tannenberg
Svájc
A frontvonalak alakulása 1915-ben
Lusitania
Mazuri tavak
Ypern
Gorlice
Svájc Isonzó csaták
Doberdo
Durazzo
Dardanellák
A frontvonalak alakulása 1916-ban
Jütland
Somme folyó
Verdun
Svájc
Dardanellák
A frontvonalak alakulása 1917-ben
Szentpétervár
1917. április 6.
Moszkva
Svájc
Caporetto
Dardanellák
A frontvonalak alakulása 1918-ban
Szentpétervár
Moszkva
Amiens
Arras
Svájc
Piave folyó
Padova
Dardanellák
Katonai tömbök a világháború alatt
Japán
Semleges államok
Szövetséges és Társult
hatalmak (Antant)
Központi hatalmak
Katonai egyenruhák az I. világháborúban
Központi hatalmak
Antant
francia
magyar
török
német
osztrák
bolgár
orosz
olasz
angol
amerikai
szerb
román
portugál
Megoldások
1. Mikor volt a szarajevói merénylet?
a) 1914. június 28.
b) 1914. július 28.
c) 1914. június 8.
2. Melyik a kakukktojás?
a) Portugália, Szerbia, Oroszország, Nagy-Britannia
b) Olaszország, Franciaország, USA, Görögország
c) Bulgária, Törökország, Oroszország, Németország
3. Mi volt az fő oka a világháború kitörésének?
a) Németország a világ újra felosztását akarta.
b) Az Osztrák-Magyar Monarchia el akarta foglalni Szerbiát.
c) A franciák vissza akarták szerezni Elzász-Lotharnigiát.
4. Miért lépett ki Oroszország a háborúból?
a) A németek elfoglalták Moszkvát.
b) A cár békét kötött, mert teljesen kimerült az ország.
c) A hatalomra jutott bolsevikok békét kötöttek, mert a nép így akarta.
Keresztrejtvény
1. Az amiens-i csatában az antant győzelméhez segítséget nyújtó harci jármű.
2. A Központi hatalmak egyik szövetségese.
3. Sorozatlövésre alkalmas lőfegyver.
4. A keleti fronton itt törték át az arcvonalat a központi hatalmak 1915. májusában.
5. Kik foglalták el Belgiumot?
6. Mi tört ki 1917. novemberben Szentpéterváron?
7. Szárazföldi, páncélozott harci jármű.
8. Az olasz fronton e folyó mellett 12 véres csata zajlott.
9. A francia, angol és német csapatok ezen a fronton csaptak össze.
(A kettős mássalhangzót egy kockába írd!)
Megoldás:
Milyen szerepet töltött be a világháborúban?
Megoldások
1. Mikor volt a szarajevói merénylet?
a) 1914. június 28.
b) 1914. július 28.
c) 1914. június 8.
2. Melyik a kakukktojás?
a) Portugália, Szerbia, Oroszország, Nagy-Britannia
b) Olaszország, Franciaország, USA, Görögország
c) Bulgária, Törökország, Oroszország, Németország
3. Mi volt az fő oka a világháború kitörésének?
a) Németország a világ újra felosztását akarta.
b) Az Osztrák-Magyar Monarchia el akarta foglalni Szerbiát.
c) A franciák vissza akarták szerezni Elzász-Lotharnigiát.
4. Miért lépett ki Oroszország a háborúból?
a) A németek elfoglalták Moszkvát.
b) A cár békét kötött, mert teljesen kimerült az ország.
c) A hatalomra jutott bolsevikok békét kötöttek, mert a nép így akarta.
Angol utasszállító gőzös, melyet 1915. május 7-én német tengeralattjáró süllyesztett el,
ezért megváltozik az amerikaiak álláspontja a háború megítélésében.

similar documents