Prezentare studiu Iluminatul stradal

Report
CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN
MUNICIPIILE CHIȘINĂU ȘI SEVASTOPOL ÎN
BAZA EXPERIENȚEI POZITIVE EXISTENTE
Chişinău 2011
EFICIENŢA ILUMINATULUI PUBLIC
AL MUNICIPIULUI CHIŞINĂU
Nicolae Mogoreanu
Sergiu Aparatu
Scopul studiului este evidenţierea spectrului de probleme care
necesită a fi abordate de diferite structuri publice în scopul:
• aducerii cadrului normativ privind iluminatul public la normele
europene în vigoare;
• trasarea acţiunilor necesare de a fi întreprinse de diferite
structuri ierarhice în scopul creării iluminatului prietenos şi
confortabil în perioada de noapte;
• familiarizarea reprezentanţilor organelor publice locale cu
privire la rezervele existente provocate de modificarea sistemului
de iluminat al municipiului cu statut de capitală.
Obiectivele principale ale sistemului de iluminat urban
Iluminatul
urban
Securitatea
traficului rutier
Iluminatul
căilor rutiere
Securitatea
persoanelor şi
bunurilor
Iluminatul
zonelor
rezidenţiale
Iluminatul
zonelor
comerciale
Ambianţă şi
confort
Iluminatul
zonelor de
plimbare
Estetica urbană
Iluminatul
parcurilor şi
grădinilor
Iluminatul
clădirilor şi
monumentelor
Conform raportului CIE 93:1992, care analizează
rezultatele a 62 studii (din 15 ţări) privind iluminatul
rutier, se constată următoarele:
- numărul pietonilor accidentaţi s-a redus cu 57%;
- numărul deceselor a fost redus cu 48-65%;
- numărul răniţilor grav a fost redus cu 24-30%;
- numărul total de accidente de circulaţie a fost
redus cu 14-53%.
Clasificarea căilor şi zonelor de trafic şi circulaţie
conform normelor Comisiei Internaţionale de
Iluminat – CIE Nr. 115:1995:
A. traficul rutier;
B. zonele conflictuale;
C. zonele pietonale;
D. pistele pentru ciclişti.
Parametrii de selectare a clasei de iluminat M
Parametru
Viteza
Volumul traficului
Componenţa traficului
Separare a benzilor carosabile
Opţiunile
Mare
Moderată
Foarte mare
Mare
Moderat
Mic
Foarte mic
Mixt cu un procentaj mare nemotorizat
Mixt
Doar motorizat
Nu
Da
Factorul de
ponderare WV
1
0
1
0.5
0
-0.5
-1
1
0.5
0
1
0
WV
Selectat
Densitatea intersecţiilor
Vehicule parcate
Luminanţa ambiantă
Orientative vizuale/ controlere de
trafic
Mare
Moderată
Sunt prezente
Lipsesc
Foarte mare
Mare
Moderată
Mică
Foarte mică
Insuficiente
Suficiente
Foarte multe
1
0
1
0
1
0.5
0
-0.5
-1
0.5
0
-0.5
Suma valorilor
de ponderare
SWV
Clase de iluminat pentru traficul pietonal P
Nr.
crt.
Caracteristicile arterei
Clasa de
iluminat
2
Străzi foarte circulate, străzi centrale, străzi cu funcţii speciale, străzi cu tradiţie
culturală, comercială, istorică, străzi unde este necesar a determina o ambianţă deosebită
Străzi cu trafic intens pietonal sau cu ciclişti
3
Străzi cu trafic mediu pietonal sau cu ciclişti
P3
4
Străzi cu trafic redus pietonal sau cu ciclişti
P4
5
Străzi cu trafic pietonal redus dar cu zone arhitecturale deosebite
P5
6
Străzi cu trafic pietonal foarte redus dar cu zone arhitecturale deosebite
P6
7
Străzi pe care este necesară numai o orientare generală
P7
1
P1
P2
Eficienţa energetică - raportul dintre rezultate, serviciu, marfă
sau energia care se obţine şi energia alocată în acest scop.
DIRECTIVA 2006/32/CE
Eficienţa energetică defineşte un proces de evaluare a
necesarului de energie pentru realizarea unui produs sau a
unui serviciu şi a metodelor pentru reducerea acestuia, fără
a afecta volumul produs, calitatea produsului sau a
serviciului sau a diminua confortul.
Soluţii privind eficienţa energetică
1.Interzicerea, prin lege şi norme, a produselor, tehnologiilor şi a
serviciilor cu o eficienţă energetică sub o valoare reglementată;
2.Informarea beneficiarilor privind relaţia dintre eficienţa
energetică şi costul produsului sau a serviciului;
3.Stimularea prezenţei pe piaţă a produselor eficiente energetic;
4.Utilizarea metodelor moderne de gestionare în cazul
sistemelor
(de iluminat, transport public, alimentarea cu
căldură, etc.)
Mijloace
de bază
ILUMINAT
EFICIENT
Utilizarea de scheme
moderne de iluminat
Utilizarea eficientă a
energiei electrice
Corpuri de iluminat
performante
Mijloace
secundare
Controlul fluxului
luminos
Nivel de iluminat
adaptat
Concepţie
Exploatare
Înlocuirea
lămpilor uzate
Curăţarea
periodică
Lămpi
Corpuri de
iluminat
Lămpi cu descărcare în vapori
metalici de înaltă presiune (MH).
Surse cu eficienţă
energetică ridicată
Lampă cu descărcare în vapori de
sodiu de înaltă presiune (HPS)
echipată cu balast electronic
ECONBAL.
230 V; 50 Hz
Surse cu eficienţă energetică ridicată
700 mA
F N PE
D
EMC
PFC
D
F
a)
Lampă cu LED-uri (a) şi schema electrică de principiu (b).
21 V
E [lx]
a)
Lampă de iluminat stradal cu LEDuri (a) şi amprenta luminoasă pe
carosabil (b).
b)
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
y [m]
25
20
15
10
5
0
-5
- 10
- 15
- 20
- 25
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 x[m]
Panou fotovoltaic
Lampa cu
LED-uri
17,4 V
Controler 24 V
B
Invertor
Semnale de
la senzori
F N
230 V; 50 Hz
K
Regulator
încărcare
baterie
Schema de principiu a unei instalaţii autonome de iluminat.
Studiile şi experienţa exploatării au demonstrat că:
1. Utilizând un sistem de gestionare a iluminatului potrivit, poate fi
obţinută reducerea consumului de energie electrică cu circa 40%.
2. Într-un sistem modern de iluminat public înlocuind doar balasturile
electromagnetice cu balasturi electronice şi sursele de lumină vechi
cu cele eficiente se poate economisi până la 20 – 35% din consumul
iniţial de energie.
3. Înlocuind corpurile de iluminat, implementând un sistem de gestiune care
realizează reglajul fluxului de lumină reieşind din perioada nopţii şi nivelul
traficului - pot fi obţinute economi de energie electrică până la 70% din
cea consumată iniţial.
Concluzii şi Recomandări:
1. Sistemul existent de iluminat al mun. Chişinău format în baza
concepţiilor promovate cu 30-40 de ani în urmă în ultimii 20 de ani din
motive financiare a funcţionat în regim de aşteptare a investiţiilor
(investitorului); Din punct de vedere tehnic uzura sistemului actual de
iluminat depăşeşte 75%.
2. Conceptual, starea actuala a sistemului de iluminat, nu corespunde
standardelor existente şi promovate în ţările membre a Uniunii Europene,
iar modernizarea sistemului de iluminat public, în conformitate cu
aceste concepţii şi standarde, va asigura creşterea eficienţei
energetice cu 50-70% comparativ cu situaţia actuală în domeniu.
3. Autorităţile publice locale au obligaţia să asigure
funcţionarea sistemului de iluminat public în condiţii de
eficienţă energetică şi în corespundere cu standardele
Uniunii Europene. Deoarece legislaţia în vigoare nu
acoperă în deplină măsură cerinţele actelor internaţionale,
se recomandă elaborarea unei strategii municipale
privind eficientizarea iluminatului public, optimizarea
structurii ÎMREI „Lumteh”, atragerea investiţiilor în domeniu
şi dezvoltarea parteneriatelor public private.
4. Se recomandă efectuarea analizei tehnico-economice
a sistemului actual de iluminat public privind volumul
investiţilor necesare pentru modernizare şi identificarea
formelor optimale de prestare a serviciului respectiv în
condiţii de asigurare a eficienţei energetice maxime.
5. Se recomandă elaborarea unui document de politici
publice privind modernizarea sistemului de iluminat
public în conformitate cu planul urbanistic general,
care poate fi efectuată prin două căi:
a) Proiectarea în ansamblu, a sistemului de iluminat
public din municipiu Chişinău în concordanţă cu
normele şi standardele Uniunii Europene.
b) Proiectarea pe etape, care poate fi desfăşurată în
timp şi în spaţiu, a sistemului de iluminat public în
funcţie de resursele financiare disponibile în bugetul
municipal şi investiţiile atrase.
6. Se recomandă iniţierea unui proiect pilot, în unul din
sectoarele municipiului Chişinău, privind modernizarea
sistemului de iluminat public, în conformitate cu normele şi
standardele europene vizavi de asigurarea şi creşterea
eficienţei energetice.
7. Se recomandă realizarea clasificării străzilor conform
normativelor internaţionale şi stabilirea
parametrilor
luminotehnici pentru fiecare categorie stabilită. Clasificarea
respectivă va conduce la eficientizarea sistemului de iluminat
public şi la economisirea resurselor financiare municipale.
8. Se recomandă revederea politicii tarifare. Consiliul
municipal Chişinău, cu concursul experţilor în domeniu,
va propune, în baza experienţei internaţionale privind
iluminatul public, Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetica revederea politicii tarifare în domeniul
energiei electrice prin introducerea tarifelor diferenţiate (ziua/noaptea) privind alimentarea sistemelor de
iluminat;
9. Se recomandă utilizarea standardelor şi normelor europene
în scopul iluminării parţiale a căilor de trafic prin:
a) utilizarea luminii panourilor publicitare;
b) iluminarea de noapte a vitrinelor centrelor comerciale,
oficiilor etc.
c) controlul poziţionării panourilor luminiscente publicitare
in raport de traficul rutier, diminuând astfel efectul de orbire
şi evitarea distragerii atenţiei participanţilor la trafic;
10. Se recomandă elaborarea şi adoptarea de către Consiliul
Municipal Chişinău a unui program de instruire a
personalului ÎMREI “Lumteh”, creştere profesională, schimb
de experienţă în conformitate cu cerinţele şi normele actelor
Uniunii Europene;
11.Se recomandă elaborarea actelor noi şi ajustarea
regulamentelor şi instrucţiunilor existente privind
proiectarea, montarea, exploatarea şi întreţinerea iluminat
public în conformitate cu normele actelor Uniunii Europene;
12. Se recomandă elaborarea unui concept modern
privind iluminarea arhitecturală, ca parte componentă
a sistemului de iluminat public, în corespundere cu
experienţa internaţională şi strategia municipală de
dezvoltare a turismului şi promovarea imaginii
municipiului Chişinău.
13. Se recomandă elaborarea unui act normativ ori
promovarea unui proiect de lege cu privire la serviciul
de iluminat public racordat la concepţiile promovate de
Directivele Comunităţii Europene.
MULŢUMIM PENTRU ATENŢIE!

similar documents