Prezentare SNLO - Focus Energetic

Report
APRILIE 2012
1
Scurt istoric
Activitatea de extragere a lignitului în bazinul minier al Olteniei
a început în anul 1957, extrăgându-se până în anul 2011 o cantitate de
cca 1,01 mld.tone. Această cantitate s-a extras din 74 de perimetre
miniere din care 56 şi-au sistat activitatea menţinându-se în funcţiune
18, după cum urmează:
SPECIFICATIE
Total
- CE Rovinari
- CE Turceni
- CE Craiova
- SNL Oltenia
Sect.
Cariere TOTAL
subteran
3
15
18
3
3
1
2
3
1
1
2
9
11
2
Activitatea de extracţie a lignitului în cadrul Bazinului minier
din Oltenia se desfăşoară pe teritoriul a trei judeţe, Gorj, Mehedinţi şi
Vâlcea, în 15 perimetre miniere de suprafaţă la zi prin tehnologii de
extracţie în flux continuu cu excavatoare cu rotor, transportoare cu bandă
de mare capacitate şi maşini de haldat, la care se adaugă 3 perimetre
subterane în care extracţia lignitului se realizează cu abataje cu front lung
echipate cu complexe mecanizate.
3
Procesul de extracţie a lignitului în exploatările la zi cuprinde următoarele
operaţii tehnologice: excavarea selectivă, transportul, depunerea sterilului în halde şi
depunerea lignitului în depozit.
Excavarea se realizează în flux continu cu excavatoare cu
rotor din gama SRs1300, SchRs1400, SRs 2000, SRs 470 pe
trepte de lucru cu înălţimi de 25-30m.
Transportul materialului excavat se realizează cu
transportoare cu bandă, cu o lăţime cuprinsă între 10002250 mm, viteza maximă de 6,15 m/s, iar capacitatea de
transport atinge 12 500 m3/h.
Haldarea materialului steril se realizează cu instalaţii de
haldare având debite cuprinse între 2500- 12500 m3/h, lungimea
braţului de deversare fiind cuprins între 60 şi 170 metri.
Depunerea lignitului în depozit se realizează cu utilaje
de depozit (ASG) iar încărcarea se face cu maşini de
scos (KSS).
4
Dotare tehnică
•79 excavatoare cu rotor;
•51 maşini de haldat;
•483 transportoare de mare capacitate (257,4 km);
•33 maşini de depozit;
•61 cărucioare cu bandă pe şenile;
• 6 complexe mecanizate de abataj;
• 8 combine de abataj
• 8 combine de înaintare.
5
Rezerve geologice
În perimetrele miniere concesionate în bazinul Olteniei, rezervele
de lignit energetic sunt de 719 milioane tone lignit energetic, teritorial
administrativ fiind repartizate astfel:
Gorj - 82%, Mehedinţi -10%, Vâlcea - 8%.
Gradul de asigurare a resurselor/rezervelor este mai mare de 50 ani.
6
Mii tone
7
Evoluţia personalului în perioada 1990-2011
1990- 57.324 angajaţi
1997-32.974 angajaţi
2001-20.495 angajaţi
2002- 18.029 angajaţi
2003- 16.954 angajaţi
2005- 15.378 angajaţi
2007- 14.262 angajaţi
2009 -14.202 angajaţi
2010 - 13.511 angajaţi
2011 – 13.055 angajaţi
8
Evoluţia personalului, productivităţii muncii şi a câştigului mediu salarial
în perioada 1997-2011
350.0
4,000.00
300.0
3,500.00
3,000.00
250.0
2,500.00
200.0
2,000.00
150.0
1,500.00
100.0
1,000.00
50.0
500.00
0.0
0.00
1997
1999
2001
2003
2005
W fizica a muncii [%](to/sal)
Denumire indicator
W fizica a muncii (to/sal)
1997
1999
2007
Numar mediu personal
2001
2003
2005
2009
2010
2011
Cistigul mediu (lei/sal)
2007
2009
2010
2011
772,4
875
1305,5
1652,5
1756,1
2221,8
1903,6
2000,1
2368,2
Cistigul mediu (lei/sal)
191,75
345,2
909,37
1.355,69
1.699,00
2.437,20
3.096,40
3.191,50
3.339,40
Numar mediu personal
33.406
20.266
19.027
16.954
15.378
14.262
14.202
13.511
13.055
9
Consumatorii de lignit
10
ENERGIA ELECTRICĂ PRODUSA PE BAZA DE LIGNIT REPREZINTĂ 1/3 DIN DIN
PRODUCŢIA TOTALĂ DE ENERGIE ELECTRICA
Începând cu data de 01.05.2012 va deveni funcţional Complexul Energetic Oltenia, a
cărui înfiinţare a fost aprobată în baza prevederilor H.G. nr. 1024/2011 prin fuziunea Societăţii
Naţionale a Lignitului Oltenia S.A. cu Complexul Energetic Craiova, Complexul Energetic
11
Rovinari şi Complexul Energetic Turceni.
Valorificarea tuturor resurselor rezultate din procesul de
exploatare
a) Obţinerea îngrăşemintelor organo-minerale pe suport de lignit
pentru fertilizarea suprafeţelor afectate de activitatea minieră
precum şi a altor suprafeţe din zone cu terenuri slab fertilizate;
12
c) Valorificarea potenţialului hidraulic al apelor provenite din
procesul de asecare;
d) Valorificarea superioară a lignitului sub formă de brichete
combustibil;
e) Valorificarea rocilor asociate zăcământului de lignit (pietriş,
nisip, argilă);
f) Valorificarea solurilor antropice pentru reabilitarea suprafeţelor
afectate de activitatea minieră precum şi a altor suprafeţe din
zone cu terenuri slab fertilizate;
13
Vă mulţumim pentru atenţia acordată!
14

similar documents