Előadás anyaga – Győr 2013. március

Report
Szerencsére nem vagyunk egyedül
• ÉMI Nonprofit KFT. M.M. tudományos munkatárs
„Az ÉME nem forgalomba hozatali engedély, hanem a betervezéshez
szükséges műszaki specifikáció, amely tartalmazza az építési készlet
elemeire (falak, födém) vonatkozó jóváhagyott
teljesítményjellemzőket továbbá a megfelelőségi igazolás
módozatát is.”
„A megfelelőség igazolási eljárás lefolytatása valamint az eljárás
eredményeként kiállított megfelelőség igazolás termékhez való
csatolása minden esetben a gyártó feladata.”
• ÉMI Nonprofit KFT. hivatalos weblapja
„A vonatkozó műszaki specifikáció birtokában (ÉME) kerülhet sor a
termékforgalmazás alapjául szolgáló megfelelőség igazolási eljárás
lefolytatására.”
„ … a gyártó … a tanúsítvány ... birtokában kiállíthatja a Szállítói
Megfelelőségi Nyilatkozatot, melyet a termékhez csatolva az
jogszerűen forgalmazható.”
Szerencsére nem vagyunk egyedül
• OKF Megelőzési és Piacfelügyeleti Főosztály
Cs. B. ezredes, főosztályvezető
„Az A-206/2008-I számú ÉME az azt megrendelő
vállalkozás vagy szervezet tulajdona, azt más nem
használhatja fel.”
• M. Gy. kamarai szakértő – szakértői véleményéből
„ … semmilyen szervezet nem mehet egy szabványnak
minősülő Építőipari Műszaki Engedéllyel szemben.”
„ … mint rendszerről nincs Szállítói Megfelelőségi
Nyilatkozat.”
Szerencsére nem vagyunk egyedül
• Építésfelügyeleti helyszíni ellenőrzés
jegyzőkönyv 23. pont
„Megfelelőség-igazolás meglétének igazolása
szükséges … építési célú termékeknél
(anyagoknál, szerkezeteknél, termékeknél)”
• 29-23034-11/2011. számú Építési engedély
tárgyú Határozat 8. pont
„Építménybe építési terméket, berendezést,
szerkezetet beépíteni csak annak megfelelőségigazolása mellett lehet.”
Mit értünk el?
• Magyarországon a legtöbb minősített
szerkezetet tartalmazó ÉME, mely egyben a
legértékesebb,
• Magyarországon egyedülálló, több
kisvállalkozásra kidolgozott s az ÉMI által
auditál minőségbiztosítási rendszer,
• Magyarországon az első olyan Megfelelőségi
Tanúsítvány megszerzése, mely a kivitelezés
helyszínén történő gyártásra jogosít,
• Magyarországon a faházépítéssel foglakozó
vállalkozások között a második Megfelelőségi
Tanúsítvány megszerzése.
Az építési termék, melyre nincs szabvány
R. 2.§ 7. honosított harmonizált szabvány:
az európai szabványügyi szervezetek által
elfogadott és az Európai Közösségek Hivatalos
Lapjában közzétett szabvány, amelyet a magyar
eljárási rendnek megfelelően honosítottak, és
nemzeti szabványként közzétettek;
R 2.§ 6. „építőipari műszaki engedély (ÉME):
Magyarországon kijelölt jóváhagyó szervezet által
... kiadott műszaki specifikáció, amely tartalmazza
a … megfelelőség igazolási módozatait is;”
Az ÉME a nem szabványos termékek
egyedi szabványa!
„megfelelőségi tanúsítvány: kijelölt tanúsító
szervezet által kiadott megfelelőség igazolás”
Tehát az ÉME nem a forgalomba hozatal
dokumentuma!
S az ÉME nem Tanúsítvány!!!
Mit kell tudni még az ÉME -ről?
• mindenki számára elérhető nyilvános
dokumentum,
• a szabvánnyal nem rendelkező termékek
egyedi szabványa,
• termék mintadarabok vizsgálati eredményeit,
termékjellemzőket tartalmazó dokumentum,
• a bevizsgált termékmintáinak leírásait
tartalmazó dokumentum,
• a beépítendő termék megfelelőség-igazolását
tartalmazó dokumentum,
• az ÉME tulajdon,
Mi az építési termék?
R. 2. § 1. „építési termék (a továbbiakban:
termék): minden olyan anyag, szerkezet,
berendezés vagy több, különböző részből
összeállított elem, amelyet azért állítanak
elő, hogy építményekbe állandó jelleggel
beépítsék;”
A könnyűszerkezetes épületeknél mi az
építési termék?
Ön szerint a háznak van ÉME-je?
Ön szerint mi az a „különböző részből összeállított
elem”?
Nem a ház a termék, hanem az annak részeit,
elemeit képező falak - és födémek!
Mindegyik fal - és födémtípust az ÉME különkülön felsorol, rétegrendjeit tulajdonságait
külön-külön meghatározza!
S máris eljutottunk az építési termékhez, s innen
már könnyű dolgunk lesz!
Tervezés -és engedélyeztetési eljárási
szakasz
R. 3. § (2) „Építési terméket építménybe betervezni
akkor szabad, ha arra jóváhagyott műszaki
specifikáció van.”
193/2009. (IX.15.) 19. § (1) „A tervezői nyilatkozat
tartalmazza
„g) a betervezett építési célú termékeknek … mi a
vonatkozó jóváhagyott műszaki specifikáció (azaz pl.
az ÉME) típusa és száma”
Itt kell tehát egy érvényes ÉME!
Engedélyezéshez be kell-e csatolni
mondjuk a Tervező diplomáját?
193/2009. (IX.15.) 19. § (1) „A tervezői nyilatkozat
tartalmazza
„a) a felelős tervező és szakági tervezők nevét címét,
jogosultságuk számát,”
Miért várja el az engedélyeztető Hatóság az ÉME
becsatolását?
Hiszen „a kibocsátónak (ÉMI KFT.) biztosítania kell
az ÉME hozzáférhetőségét, beszerezhetőségét”.
www.emi.hu
Építési termék legyártásának szakasza
Helyszíni gyártás esetén nehezen értelmezhető és
nehezen elkülöníthető szakasz!
ÉME 3.1. - 3.2. pontjai szabályozzák
3.1. gyártás lezárása (SZ.M.NY.)
3.2. gyártás folyamata (Üzemi Gyártás Ell.)
Ehhez már kevés az ÉME!
ÜGYE
• a bevizsgált mintadarabbal megegyező minőség garanciája az auditált Üzemi Gyártás Ellenőrzés!
• Jóváhagyó szervezet a Rendelet szerint kijelölt ÉMI
Nonprofit Kft.
• Sikeres auditálás – Megfelelőségi Tanúsítvány kiállítás
• Megfelelőségi Tanúsítvány – kiállíthatja a gyártó a
Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozatot
• Szállítói Megfelelőségi nyilatkozat = jogszerű beépítés
A gyártási szakasz kívül esik a kivitelezést
felügyelők hatáskörén!
Kivitelezési szakasz
Nem más, mint a legyártott termékek (falakfödémek) összeszerelése
„építménybe építési terméket, berendezést,
szerkezetet beépíteni csak annak megfelelőségigazolása mellett lehet.”
Mit ír elő az Építési Engedély?
Mi az építési termék?
Mit vizsgál az Építésfelügyeleti Helyszíni
ellenőrzés?
A gyártó leigazolta -e terméke megfelelőségét
vagy sem!
Mi szükséges tehát a jogszerű
beépítéshez?
Nem a szabvány!
Nem a gyártási útmutató!
Nem a technológia!
Nem az ÜGYE!
Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozat!!!
„A Megfelelőségi Igazolás termékhez való
csatolása minden esetben a gyártó feladata.”
M.M. ÉMI Nonprofit Kft.
tudományos munkatárs
Tegyük fel most újra a kérdést
Kell -e ÉME (egyedi szabvány) a
kivitelezéshez?
Mindenki válaszolja meg úgy,
ahogyan Ő gondolja!
Következtetés
• Ha van ÉME, betervezhető
• Ha van ÉME s az ÉME szerinti auditált ÜGYE,
legyártható
• Ha van auditált ÜGYE, kiállítható a Megfelelőségi
Tanúsítvány
• Ha van Megfelelőségi Tanúsítvány, kiállítható a
Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozat
• Ha van Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozat a
termék bárki által beépíthető
Ha a láncszem bármely tagja hiányzik, baj van!
A MAKACS TÉNY!
Csak kettő faházépítéssel
foglalkozó cég van
Magyarországon, akinek az ÉME
szerint terméke jogszerűen
forgalomba hozható -és beépíthető
épületbe!
A felhasznált információk nyilvánosak, bárki
számára elérhetők a www.emi.hu weblapon!

similar documents