Snímek 1 - Centers

Report
11.30. – 13.00
Finance - úspory
ZMENÍ SA ÚVEROVÁ POLITIKA BANK
A ROZHÝBE REALITNÝ TRH?
Jan Gabaj, UniCredit Bank Slovakia
K PPP projektům se
obracejí Ti,
…
kdo nemají peníze
PPP nemá dobrou pověst
Jsou PPP projekty šancí pro
obce i developery?
Asociácia PPP na
Slovensku
Ondrej Šebáň
Čo je verejno-súkromné partnerstvo (PPP)?
Verejný
sektor
• forma spolupráce medzi verejným a
súkromným sektorom
• financovanie výstavby, rekonštrukcie,
prevádzky a údržby infraštruktúry
• poskytovania verejných služieb
prostredníctvom tejto infraštruktúry
Zmluvné PPP
Partnerstvo založené výlučne na
zmluvnom spojení.
Súkromný
sektor
Inštitucionálne PPP
Poskytovaní verejných služieb
prostredníctvom spoločného podnik.
Kde sme v oblasti PPP na Slovensku?
Realizované PPP projekty
Potenciál pre PPP projekty
Prevádzkové zmluvy v
oblasti vodárenstva
Nemocnica Rázsochy
Elektronické mýto
D4 – obchvat Bratislavy
Rýchlostná cesta R1
Národný futbalový štadión
Obnovy regionálnych ciest
Komunálne PPP –
športoviská, sociálne služby,
nemocnice
Úloha Asociácie PPP na Slovensku
Podpora
PPP
• Vznik v roku 2007
• Združuje súkromný
sektor
• Partner verejného
sektora
• Konferencie,
semináre, spoločné
podujatia
Činnosť
• Aktuality, mediálny
monitoring
Publikácie
Budúcnosť
?
• PPP Newsletter
• Brožúry o PPP
• Komunálne PPP
projekty
• Eurofondy
Čo ponúkame našim členom?
Konferencie a semináre
Asociácie PPP
Bezplatné podujatia pre členov: Verejné obstarávanie,
Komunálne PPP projekty, Kombinácie PPP a EÚ fondov,
Financovanie pohľadávok...
Podujatia organizované s
našimi partnermi
Zľavy pre členov na partnerské podujatia, ako napríklad Annual
Europe PPP Conference vo Viedni
Prístup k zdrojom Asociácie
PPP
Poskytovanie monitoringu médií, priestor v periodiku PPP
Newsletter, databáza kontaktov
Stretnutia členov Asociácie
PPP
Neformálne stretnutia členov a partnerov Asociácie PPP – Dni
otvorených pivníc, spoločné stretnutie českej a slovenskej
APPP, Vianočný večierok
...a ešte?
Možnosť podieľať sa na formovaní a budúcom smerovaní
Asociácie PPP a tým aj na formovaní PPP prostredia na
Slovensku
Čo plánujeme v blízkej budúcnosti?
• Rozšírenie oblasti
pôsobnosti o EÚ fondy a iné
formy financovania verejných
investícií
• Chceme združiť súkromný
sektor v oblasti eurofondov
a stať sa partnerom
verejného sektora
Verejná
infraštruktúra nie
je len PPP
Rozvojové impulzy
pre mestá
• Silné zameranie na
eurofondy, ale čo potom?
• Nie každá investícia je
ideálna pre financovanie
eurofondami
• Chceme pomôcť rozvoju
PPP na komunálnej úrovni
• PPP nie je izolovaný
koncept a je potrebné ho
rozvíjať v spolupráci s
partnermi, ktorých sa týka
• Rozvíjame bilaterálnu
spoluprácu s organizáciami
ako NADSME alebo ZSPS a
hľadáme ďalších partnerov
Prehĺbenie
partnerskej
spolupráce
Chcete sa stať členom alebo len vedieť viac?
Kontaktujte nás:
www.asociaciappp.sk
Ondrej Šebáň
Asociácia PPP
0949 561 089
[email protected]
Investičné stimuly – nové hodnoty,
alebo prerozdeľovanie existujúcich?
Martin Vlachynský
Inštitút ekonomických a spoločenských analýz
INESS
[email protected]
Investičné stimuly na Slovensku 2002-2012:
•Celkový počet stimulov: 128
•Oprávnené náklady (investičné): 6,7 mld €
•Celkový objem stimulov: 1,38 mld €
•Pokrytie oprávnených nákladov: 21%
•Dotácia HIM a NHIM: 572 mil €
•Úľava na dani z príjmu: 612 mil €
•Plánované vytvorené miesta: 45 346
• Výška stimulu na jedno pracovné miesto 30 504 €
Kto to zaplatí?
Aj daňový výdavok (daňová úľava) je výdavok, pokiaľ nie je vyvážený škrtom vo
výdavkoch
2012: 121 miliónov € (priebežné čerpanie)
Rozpočet 2013
Zodvodnenie dohôd = 134 mil €
Vyššie odvodové stropy = 130 mil €
Zdanenie bankových vkladov = 89 mil €
25% daň pre vysokopríjmových = 53 mil €
23% daň z príjmu právnických osôb = 298 mil €
Vyššie odvody a dane pre živnostníkov = 71 mil €
Nové hodnoty, či prerozdelenie existujúcich?
„Nové investície sa zaplatia samé z budúcich daňových príjmov“
Alternatívne použitie vyzbieraných zdrojov by rovnako
generovalo daňové príjmy – pravdepodobne viac.
Čistá strata:
•Poškodzovanie existujúcej konkurencie (ktorá zároveň prispieva na stimuly)
•„Kradnutie“ vysokokvalifikovaných zamestnancov okolitým (nielen konkurenčným)
firmám
•Zmenená štruktúra investície (budujem tak, aby som dostal stimul)
•Umelým zásahom zmenená štruktúra hospodárstva
•Reťazenie stimulov
Zmysluplná (udržateľná) investícia sa musí zaplatiť sama z budúcich výnosov
Podpora chudobných oblastí?
Nezamestnanosť 2002 18,5%
Okresy
<=18,5%
>18,5%
Objem stimulov
951 371 995€
431 847 701€
Plánované pracovné miesta
29 339
16 007
„Majú to naši susedia, musíme aj my!“
Investičný stimul pre 12 subjektov ročne vs. investičný „stimul“ pre niekoľko
sto tisíc subjektov
Bitka o stimul vs. prostredie pre všetkých
Doing Business:
Celkovo 46/185, EÚ 18/27
Založenie podnikania 83/185
Ochrana investorov 117/185
Administratíva daní 100/185
Vymožiteľnosť kontraktov
69/185
Alternatívy
- aký je vlastne cieľ stimulov?
Lákať investorov?
Zníženie DPPO (neposkytnutie stimulov odsúhlasených v roku 2004 by umožnilo znížiť
DPPO na jeden rok z 19% -> 14%), zrušenie stimulov by trvalo umožnilo znížiť DPPO o cca
1 p.b.
Venovať úsilie zlepšeniu podnikateľského prostredia
Pomôcť nízkopríjmovým?
Progresívne znižovanie odvodov pre nízkopríjmových. Príklad: 400 mil € zvýši čistý príjem
pracujúcich s minimálnou mzdou o 57 € / mes. a zároveň sa zníži cena práce takéhoto
zamestnanca o 69 € / mes. (442€/283 € -> 373€/340 €)
Vytvoriť pracovné miesta?
Aukcia stimulov (nižší náklad na 1 vytvorené pracovné miesto vyhráva)
Ďakujem za pozornosť!
PRIEMYSELNÉ NEHNUTEĽNOSTI –
ČO HĽADAJÚ INVESTORI?
Miroslav Stieranka, SARIO
Realitný trh v SR
Ermanno Boeris
Colliers International
Ekonomický prehľad
20.0
•
18.0
Automobilový priemysel hlavným ťahačom Slovenskej
16.0
ekonomiky
14.0
12.0
10.0
8.0
•
Spomalenie rastu ekonomiky v rámci celej EU
•
Miera nezamestnanosti, jedna z najvyšších v rámci EU
6.0
4.0
(13,7% v 3. kvartály 2012)
2.0
•
0.0
Spotrebiteľské ceny vzrástli medziročne v priemere o
-2.0
3,6% v 2012
-4.0
-6.0
Economic Growth (GDP, annual var. in %)
Unemployment (eop, % of active population)
Inflation (CPI, annual variation in %)
Investičný trh
Prime (net initial) yields
15%
13%
11%
9%
7%
5%
3%
1%
-1%
•
Nízky objem investičných transakcií na trhu v roku 2012
•
Záujem investorov a bánk o kvalitné projekty v dobrej
lokalite ( CBD kancelárske priestory, maloobchodné a
industriálne priestory s dlhodobými nájmami)
•
Office
Industrial
Total Investment Volume
500
400
300
200
100
0
Retail SC
Silnejšia investičná aktivita sa očakáva začiatkom roka
2013
•
Pokračovanie
trendu
rezidenčných
mladých a začínajúce rodiny
projektov
pre
Komerčné nehnuteľnosti
Kancelársky trh
2.0
16%
1.5
12%
1.0
8%
0.5
4%
0.0
0%
•
Nižšia aktivita na trhu, nájomcovia preferujú vyjednanie
lepších podmienok
•
Uzatvorené transakcie v roku 2012 predstavujú hodnotu
103tisíc m², z toho 30% zahŕňajú renegociácie
•
Total Competitive Office Stock (million m²)
Vacancy Rate (%)
Kancelárske projekty dokončené v roku 2012:
•
Centrál spoločnosti Immocap (16,000 m²)
•
BBC 1 Plus spoločnosti CA Immo (14,600 m²) –
100
80
60
Prvá zelená budova
40
20
0
Total Occupational Market Activity (thousand m²)
Net Take-Up (thousand m²)
•
Digital Park III spoločnosti Penta (19,800 m²)
•
Reding Tower II spoločnosti YIT (7,000 m²)
Komerčné nehnuteľnosti
Trh s priemyselnými a skladovými priestormi
10.0%
1160
8.0%
1100
6.0%
1040
•
4.0%
980
920
2.0%
860
0.0%
Približne 134tisíc m² pribudlo na trhu v roku 2012 (viac
ako 90% z toho situovaných v Bratislavskom kraji)
•
Nové priestory štandardu A dokončené a úspešne
prenajaté v regionálnych mestách Košice a Žilina
Total Competitive Stock (thousand m²)
Vacancy Rate (%)
•
Celková aktivita na trhu v roku 2012 predstavuje 225tisíc
m²
120
100
•
80
60
Miera neobsadenosti na Slovensku rástla v priebehu
celého roka (z 3,9% na začiatku 2012 na 8,5% na konci
40
roka)
20
0
Total Occupational Market Activity (thousand m²)
Komerčné nehnuteľnosti
Trh s maloobchodnými priestormi
Shopping Centre Stock Bratislava
540
480
420
360
300
240
180
120
60
0
Specialised SC Stock (thousand m²)
•
Približne 1,2 milióna m² nákupných centier v rámci
Slovenska, z toho 43% v Bratislave
•
Traditional SC Stock (thousand m²)
•
Projekty dokončené v roku 2012:
•
Centrál (36tisíc m²), Bratislava
•
Avion expanzia (4,6tisíc m²), Bratislava
•
Korzo (14tisíc m²), Bratislava
•
Radvaň Park (8tisíc m²), Banská Bystrica
•
Európa SC (12tisíc m²), Zvolen
Prehodnotenie počtu prevádzok zo strany nájomcov a
zameranie sa na úspešné projekty
Realitný trh v SR
Daniela Rážová
Bond Reality
NAJLEPŠÍ AGENTI NA REALITNOM TRHU
STRUČNÉ PREDSTAVENIE SPOLOČNOSTI
 BOND Reality sú už 12 rokov kľúčovým hráčom na trhu realitných sprostredkovateľov a konzultantov.
 Našimi klientmi sú tisícky jednotlivých záujemcov o kúpu, predaj, prenájom nehnuteľnosti, ale tiež
developerské, investičné, bankové a právnické spoločnosti a realitné fondy.
 V rezidenčnom segmente patríme k najvýznamnejším a najskúsenejším predajcom a konzultantom.
Projekty nastavujeme a realizujeme od A po Z (od úvodnej analýzy a nastavenia projektu až po jeho
odovzdanie do správy). Medzi najvýznamnejšie referencie patrí exkluzívny a úspešný predaj projektu
Koloseo so 713 bytmi, ale aj práca pre spoločnosti ako HB Reavis Group, SL.S Group, INTERCOM
Developement (člen skupiny Grafobal Group) , viaceré zahraničné realitné fondy a mnohé ďalšie.
 Sme zakladajúcim členom Asociácie realitných maklérov.
Riaditeľka spoločnosti BOND Reality Daniela Danihel Rážová je súčasne predsedníčkou Asociácie
realitných maklérov a autorkou knihy Všetko o realitách. Našou prioritou je spoľahlivosť,
profesionálnosť a garancia bezpečnosti pre našich klientov.
 V súčasnosti máme stabilný tím 25 maklérov, reprezentatívne priestory o výmere 850 m2 v centre
Bratislavy s parkovaním, showroom s 35timi prezentačnými obrazovkami a osvietenými prezentačnými
obrazmi, 3 zasadacími miestnosťami či vinnou pivničkou pre klientov.
PREČO SKUTOČNE POZNÁME SITUÁCIU NA TRHU
 interné štatistiky s analýzami cien nových aj starých nehnuteľností v Bratislave pedantne
robíme už od roku 2005
 do našej databázy pribúda v priemere 300 nových dopytov týždenne, t.j. 1 200 nových
záujmov mesačne
 do našej databázy pribúda v priemere 120 nových ponúk týždenne
 jediným skutočne objektívnym ukazovateľom reálnej situácie na trhu je okrem interných
štatistík ponukových a najmä skutočne realizovaných cien nehnuteľností a vyhodnocovanie
skutočného záujmu reálnych kupujúcich (na čo je potrebné pracovať s dostatočne veľkou a
reprezentatívnou skupinou kupujúcich)
 o situácii na trhu pravidelne diskutujeme s odborníkmi z bankového, developerského ,
znaleckého či ekonomického prostredia, ktorí sa už za dlhé roky stali našimi priateľmi
AKTUÁLNA SITUÁCIA NA TRHU SECOND HAND
BRATISLAVA
 najväčší záujem je naďalej o menšie 1, 2 a 3 izbové byty
 rozhodujúcim parametrom pre kúpu nehnuteľnosti je naďalej CENA, následne lokalita a
stav nehnuteľnosti. Klienti uprednostňujú kúpu už zrekonštruovaných nehnuteľností.
 95% klientov financuje kúpu nehnuteľnosti čiastočne alebo úplne cez hypotekárny úver
 veľké množstvo ponúkaných nehnuteľností je už zaťažených nejakým úverom, proces
prevodu nehnuteľnosti sa zdržuje potrebou vymazať alebo preniesť pôvodný úver
predávajúceho (zvyčajne sa úver vypláca zo zdrojov kupujúceho). Chýba pružnosť bánk a
zabezpečenie garancií pre kupujúcich, ktorí vyplácajú za predávajúceho úver.
 na trhu pôsobí stále veľké množstvo neprofesionálnych a neserióznych realitných
sprostredkovateľov, chýba legislatíva garantujúca serióznosť maklérov. Zvyšuje sa aj
percento neserióznych predávajúcich a kupujúcich či pokusov o podvody.
AKTUÁLNA SITUÁCIA NA TRHU NOVOSTAVIEB
BRATISLAVA
 rovnako ako pri starých bytoch, najväčší záujem je o menšie 1, 2 a 3 izbové byty. V dobre
situovaných projektoch sa takisto dobre predávajú veľkometrážne byty a penthausy na
najvyšších poschodiach.
 za posledné roky bol trh novostavieb poznačený skôr dopredajom nie celkom šťastne
dispozične riešených či cenovo nastavených hotových novostavieb, ktoré sa začali stavať
ešte v čase boomu. Úplne nových projektov sa za posledné roky začalo stavať minimálne.
 tento rok vstúpia na trh nové projekty, ktoré upravili svoju ponuku požiadavkám trhu.
Do ponuky pribudnú malometrážne a cenovo dostupné byty na sídliskách.
 rovnako ako pri starých bytoch klienti sú výrazne orientovaní na ceny a stále očakávajú
zľavy
 záujem o cenovo dostupné byty v novostavbách je veľký.
 pretrvávajú obavy klientov, či sa projekt dostavia. Chýbajú garancie pre kupujúcich.
NA ZÁVER
O tejto problematike by sa dalo rozprávať veľmi dlho, do 7 minút nebolo možné vtesnať
viacej informácií.
Ďakujem vám za pozornosť, na vaše prípadné dotazy rád odpoviem osobne tu v neformálnej
debate po skončení prezentácií.
Prajem pekný deň.
Situácia na trhu s kanceláriami
Oliver Galata
CBRE
Office space in Bratislava – Key Statistics Q4/2012
 Total Modern Stock (A+B class)
 Supply
 Take-up
2008
± 180,000 sq m
± 116,000 sq m
2009
± 130,000 sq m
± 63,500 sq m
2010
± 61,000 sq m
± 153,500 sq m
2011
± 69,350 sq m
± 99,200 sq m
2012
(total)
± 65,900 sq m
± 102,800 sq m
2013
(expected)
± 51,200 sq m
2014
(expected)
± 36,900 sq m
± 1,508,000 sq m
 Prime Rent Bratislava
€ 16.00-17.00/sq m/month
 Headline Rent Range Bratislava
City Center
€ 13.00-16.00/sq m/month
Inner City
€ 10.00-14.00/sq m/month
Outer City
€ 8.00-12.00/sq m/month
 Vacancy
203,250 sq m = 12.50%
Office space in Bratislava – Key Statistics Q4/2012
Total Leasing Activity in Q4 2012 reached
25,108 sq m, with 80% of this represented by
newly signed leases
No new supply was added to the modern
office stock in Q4 2012
Overal office vacancy rate increased by 50
bps q-o-q to 12.5%, mainly due to vacated
BBC IV returning 19,000 sq m to the market
Bratislava Office Pipeline 2012 - 2013
Project
Location
Central
Reding Tower II
BBC 1 Plus
Digital Park phase III
Panon Office
Bratislava II.
Bratislava III.
Bratislava II.
Bratislava V.
Bratislava V.
Jelacicova/Mileticova
Račianska 153/A
Plynarenska
Einsteinova 23
Panonska cesta
Building status
Completed
Completed
Completed
Completed
Under Construction
Date of completion
Completed
Completed
Completed
Completed
Q1/2013
Office Space
18,500 sq m
8,000 sq m
14,500 sq m
20,000 sq m
5,500 sq m
Developer
IMMOCAP
YIT
CA IMMO
PENTA
Panon Office
Green Cube
BC Tuhovska
Gorkeho
Forum BC
Bratislava I.
Bratislava III.
Bratislava I.
Bratislava II.
Hodzovo namestie 1/A
Tuhovska cesta
Gorkeho 4
Bajkalska
Building status
Under Construction
Under Construction
Under Construction
Under Construction
Date of completion
Q1/2013
Q1/2013
Q3/2013
Q3/2013
Office Space
750 sq m
6,500 sq m
6,100 sq m
18,800 sq m
Project
Location
Bratislava Office Pipeline 2014 - 2016
PROJECT
Size (sq m)*
Timing*
Developer
Business Park Trnavska cesta
25,200
2015
Iuris
Culenova project
23,500
2015
Penta
Eurovea phase II
25,000
2016
Ballymore
Einsteinova Office
21,500
2016
Sparkassen
Kamenne Namestie
54,000
2015 / 2016
Lordship
Lakeside Park phase II
24,300
2015
Trigranit
Panorama Business II
25,000
2015 / 2016
JTRE
Panorama Business III
21,500
2015 / 2016
JTRE
Ruzinov project
23,600
2015
Penta
Trigon
19,020
2016
Ballymore
Twin City
36,000
2014 / 2015
HB Reavis
Zuckermandel
23,400
2015 / 2016
JTRE
Westend Quadrant
33,400
Q4 2014
JTRE
The size can still be subject to change
The timing depends on pre-lease requirement
Súčasný stav Facility
Managementu na Slovensku
Bratislava Január 2013
Karol Hederling, viceprezident SAFM
Obsah prezentácie
•
•
•
•
•
•
Celková situácia Slovenska
Celková situácia FM na Slovensku
FM na strane zákazníka
FM na strane dodávateľa
Verejné obstarávanie
Závery
Karol Hederling
Bratislava január 2013
Celková situácia Slovenska
• Slovensko bolo pred krízou jedna z
najrýchlejšie sa rozvíjajúcich ekonomík Európy
• Rast HDP bol cez 10%
• V roku 2009 kríza finančných trhov a pokles na
-4,9%
• Po čiastočnej obnove dlhová kríza z roku 2011
pokračuje v tomto roku
• Predpoklad rastu HDP 2012 je 1%, 2013 3%
Karol Hederling
Bratislava január 2013
Celková situácia Slovenska
15
10
5
GDP
Inflation
Unemloyment
0
2007
2008
2009
2010
F 2011
F 2012
F 2013
-5
-10
Základné makroekonomické ukazovatele Slovenska – VUB banka 2011
Karol Hederling
Bratislava január 2013
Celková situácia FM v EU a na Slovensku
• V rámci EU je odhadovaný podiel FM služieb 5%
na celkovom HDP
• Pomer medzi interne zabezpečovanými a
outsourcovanými službami je 50/50
• Na Slovensku je obdobne podiel FM 5% HDP
• Podiel outsourcingu je výrazne menší, odhaduje
sa na 20 – 30 %
• Presnejšie údaje chýbajú pre nedostatok
štatistických informácií
Karol Hederling
Bratislava január 2013
Vývoj FM na Slovensku
• Situácia FM trhu kopíruje celkový vývoj so
špecifikami danými charakterom FM služieb
• Náklady zákazníka = výnosy poskytovateľa FM
• Tlak na redukciu cien tovaru a teda aj FM
služieb ako podpory hlavnej činnosti
Karol Hederling
Bratislava január 2013
Vývoj FM na Slovensku - zákazníci
• Po vyčerpaní úspor hlavnej činnosti sa
firmy orientujú aj na podporné činnosti
• Hľadajú sa tvorivé riešenia:
–
–
–
–
Analýzy
Insourcing
Outsourcing
Profesionalizácia
Karol Hederling
Bratislava január 2013
Vývoj FM na Slovensku - zákazníci
Outsourcing
• Rastie počet tendrov,
– najviac single servis,
– málo multi servis,
– sem tam komplexné integrované FM riešenie
• Súkromné, hlavne nadnárodné firmy
– Na základe analýz hľadanie optimálneho riešenia, input output
– Pri opakovaných tendroch inteligentný zákazník
• Verejný sektor
–
–
–
–
–
Rôzna úroveň tendrovej dokumentácie
Silný lobbying
Maximálna snaha o transparentnosť
Elektronické aukcie
Jediné kritérium je cena
Karol Hederling
Bratislava január 2013
Vývoj FM na Slovensku - poskytovatelia
–
–
–
–
–
–
Zvyšovanie produktivity
Reštrukturalizácia
Procesné riadenie
Kvalita
Insourcing
Akvizície
Karol Hederling
Bratislava január 2013
Vývoj FM na Slovensku - poskytovatelia
Medzinárodné firmy a akvizície
• ISS Facility Services,
• Johnson Controls Int.
• GDF Suez – Cofely
• Strabag Property and Facility Services
• AB Facility – Penta
• HSG Zander
• Somat group, First Facility, BK Service
Karol Hederling
Dni FM SAFM Bratislava 29.-31.6.2012
Závery
• Kde sú hranice ?
• Kedy sa nízka cena stane
kontraproduktívnou?
Karol Hederling
Bratislava január 2013
STAVEBNÁ DOKUMENTÁCIA AKO
PODKLAD
PRE NÁSLEDNÚ SPRÁVU
NEHNUTEĽNOSTÍ
Marián Bujalka, ASP
Riadenie tvorby projektovej dokumentácie a jej
transformácia do IS prevádzky realitného projektu
ASP
 na trhu od 1999, rozsiahle referencie v rôznych segmentoch
FM/ PM / AM trhu v ČR a SR
Segment developerských projektov:
 IS riadenia procesov Facility – Property -Asset managementu
 FM analýzy developerského projektu z hľadiska rentability prevádzky
 transformácie projektovej dokumentácie do GTSolution - IS
 simulácia nájmov podpora tvorby nájomných zmlúv vo fáze výstavby
 tvorba (pasportizácia / digitalizácia), aktualizácie CAD výkresov
 integrácie na ekonomický / účtovný systém (SAP, Navision, Helios)
 analýzy pre nastavenie metodiky property procesov
 asset analýzy pre nastavenie výkonových pre - audit parametrov
 CRM podpora marketingu pre obsadzovanie projektu
Riadenie tvorby projektovej dokumentácie a jej
transformácia do IS prevádzky realitného projektu
Metodika riadenia tvorby projektovej dokumentácie:
 pravidlá dodania projektovej dokumentácie
 značenie projektovej dokumentácie
 značenie digitálnych súborov projektovej dokumentácie
 systém značenia CAD hladín a ich obsah (architektúra, profesie)
 jednoznačný súradnicovom systém - JSTK
 systém značenia zmien projektovej dokumentácie
 pravidlá tlače výkresov
 jazyková úprava
Riadenie tvorby projektovej dokumentácie a jej
transformácia do IS prevádzky realitného projektu
IS pre riadenie tvorby dokumentácie:
 dostupnosť cez internet

vkladaní CAD súborov (AutoCAD, Microstation)

užívateľské profily pre členov tímu tvorby a zmien dokumentácie

audit akcií - zmien s evidovanou dokumentáciou

adresnosť zmien a evidencia obsahu zmien
 evidencie tlače a osoby majúce danú tlačenú verziu
 workflow pre tvorbu výkresov konečného / skutočného vyhotovenia
Riadenie tvorby projektovej dokumentácie a jej
transformácia do IS prevádzky realitného projektu
Transformácia skutočného vyhotovenia do IS pre riadenie
prevádzky:
 transformácie priestorových objektov - priestorový pasport
 číselník miestností a tvorba nájomných / fakturačných jednotiek
 väzba na nájomnej zmluvy

transformácie profesijných hladín - technologický pasport

tvorba plánov revízií a prehliadok

topológia odberných miest - väzba na rozúčtovanie energiu
Riadenie tvorby projektovej dokumentácie a jej
transformácia do IS prevádzky realitného projektu
Simulácia nájmov - evidencia nájomných zmlúv:

tvorba nákladových objektov (služby, energie)

tvorba predpisov pre nájomné / fakturačné jednotku

výpočet / simulácia pevnej a pohyblivej časti nájmu

tvorba predpisov nájmu - vlastné nájom a zálohy na služby / energie

evidencia zmlúv a presná väzba na priestor - obsadenosť
MIPIM, MIPIM Asia & MAPIC organizuje společnost Reed MIDEM
• Prezentuje: Milan STŘÍTESKÝ /ředitel společnosti BUSINESS NETWORK
• oficiální zastoupení společnosti Reed Midem pro Českou
• a Slovenskou Republiku již od roku 2002
MIPIM: veletrh
realitních a
investičních
příležitostí
Cannes Francie
12.-15. března
24.ročník
« Společnost Reed Midem organizuje tři vrcholné mezinárodní události
realitně - investičního trhu »
HONG KONG
1,900 účastníků
42 zemí
Od roku 2006
CANNES
19,400 účastníků
83 zemí
Od roku 1989
CANNES
8,000 účastníků
63 zemí
od roku 1995
13-15. listopadu
2013
listopad 2013
12-15. března
2013
« Mipim 2013 čtyři dny plné networkingu »
Výběr z investorů @ MIPIM
MIPIM Key Figures
•
•
•
•
•
•
•
19,400 účastníků
1,650 CEOs & Chairmen
4,130 investorů
220 primátorů a vysokých
politických představitelů
415 novinářů
83 zemí
18,864 m² výstavní plochy
AAREAL BANK • ABU DHABI INVESTMENT AUTHORITY • ALLIANZ REAL
ESTATE • AMUNDI • AP PENSION • AVIVA INVESTORS • AXA REAL
ESTATE • BENTALL KENNDY • BOUWINVEST • BRITISH AIRWAYS
PENSIONS FUND • CAISSE DES DEPOTS • CANADA LIFE • CANADA
PENSION PLAN INVESTMENT BOARD • COLONY CAPITAL • CHINA
INVESTMENT CORPORATION • DEKA IMMOBILIEN • DUTCH RAILWAYS
PENSION FUND • FORSTA AP-FONDEN 1 • GE CAPITAL REAL ESTATE •
GENERALI IMMOBILIARE • GIC REAL ESTATE INTERNATIONAL • MN
SERVICES • OMAN INVESTMENT FUND • PENSION DANMARK
EJENDOMME • PHILIPS PENSIOENFONDS • PUBLIC SECTOR PENSION
INVESTMENT BOARD • SAMSUNG LIFE INSURANCE • TEACHER
RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS • TIAA-CREF ASSET MANAGEMENT •
THE KOREAN TEACHERS’ CREDIT UNION • THE WELLCOME TRUST •
UNION INVESTMENT REAL ESTATE, etc…
Výběr z developerů @ Mipim
ALTAREA COGEDIM • AURELIS REAL ESTATE • BNP PARIBAS REAL
ESTATE
•
BROOKFIELD
OFFICE
PROPERTIES
•
ECE
PROJEKTMANAGEMENT • GE REAL ESTATE • GHELAMCO •
HERMITAGE • HINES • HOCHTIEF • HOK • MULTI CORPORATION BV •
NEXITY • NCC PROPERTY DEVELOPMENT • PALLADIUM • PANATTONI
EUROPE • PARSITALIA REAL ESTATE • PRELIOS • PROLOGIS • REDILCO
REAL ESTATE RENOVA • STROYGROUP • SKANSKA • STANHOPE •
STEINER • STRABAG REAL ESTATE • THE CARLTON GROUP • THOR
PROPERTIES • UNIBAIL RODAMCO • VARYAP • WARIMPEX • ZORLU,
etc…
« Celosvětově největší veletrh realit a investičních příležitostí»
TOP 15 ZEMÍ NA MIPIMU 2012 DLE INDIVIDUÁLNÍ ÚČASTI OSOB
V.Británie
3352
Holandsko
Lucembursko
268
1447
Rusko
1099
Švédsko
524
Dánsko
450
Polsko
387
Francie
5185
Německo 2463
USA
945
405
Belgie
390
Rakousko
279
672
Itálie
241
Turecko
Švýcarsko
« Mipim je místo kde se města a kraje setkávají
s mezinárodními investory »









Výběr zúčastněných měst na veletrhu Mipim v r. 2012
300 místních samospráv – 220 primátorů a vysokých politických
představitelů

Geneva
Brussels

Sao Paulo


Copenhagen
Leeds

Prague


Oslo
Stockholm

Luxembourg


Dusseldorf
Frankfurt

Montreal


Bahrain
Munich

Helsinki


Roma
Capitale
Barcelona

Moscow


Tokyo
Paris

Turin


Qatar
Birmingham

Rotterdam


Marseille
London

Warsaw

Kiev
Vilnius
Tallinn
Riga
Ostrava
Lyon
Brno
Stuttgart
St Petersburg
« 220 vysokých politických představitelů»
Sten NORDIN
Mayor of Stockholm (Sweden)
Giovanni ALEMANNO
Mayor of Roma Capitale (Italy)
Junko INOKUMA
Deputy Director General, Regional Revitalization Bureau
Cabinet Secretariat, Government of Japan
(Japan)
Dr Wolfgang SCHUSTER
Mayor City of Stuttgart
(Germany)
Joschka FISCHER
Former Minister of Foreign Affairs
(Germany)
Sir Edward LISTER
Chief of Staff & Deputy Mayor of London
(UK)
Hanna Gronkiewicz-Waltz
Mayor
City of Warsaw
Frank JENSEN
Lord Mayor of Copenhagen, (Denmark)
“Specializovaný konferenční a networkingový program
pro města a místní samosprávy

Úvodní projev: představení primátorů


Specializované diskusní panely týkající se :
infrastruktury, logistiky, zdravotní péče a sportu

Diskusní panely věnované technologiím
a udržitelnému rozvoji
Diskusní panely věnované architektuře

Prezentace měst

Úvodní slavnostní raut

Mayors’ Think Tank - networkingová akce

MIPIM Awards ceremonie a vyhlášení vítězů
prestižní mezinárodní soutěže

Mayors’ Lunch - slavnostní oběd

Snídaně lídrů
MIPIM 2013
12. – 15. Března
Palais des Festivals, Cannes, Francie
Děkuji za pozornost a těšíme se na Vaši účast
14.00 – 17.00
Centers Dating 2013
Jedna hodina
Maximálně 100 vizitek

similar documents