Prezentácia školenia

Report
Seminár k tvorbe vzdelávacieho
obsahu
Ing. Miroslav Michalko, PhD.
Práca s fotografiou
Miroslav Michalko
Čo nás čaká ...
Teoretický úvod




Definovanie zákl. pojmov
Ako fotografovať?
Spracovanie fotografie na
počítači
Export medzi rozdielnými
formátmi
Praktické cvičenia




Tvorba fotografie
Základná úprava fotografie
Pokročilé techniky úpravy
(editor GIMP)
Publikovanie fotografie
Digitálna fotografia

na rozdiel od filmovej fotografie, používa elektronické
zariadenia na nahrávanie obrázkov v binárnej forme.
Toto uľahčuje ich uloženie a úpravu na osobných
počítačoch a taktiež schopnosť vidieť a vymazať
nevydarené obrázky z fotoaparátu.
Wikipedia
Pixel




Základný bod každého obrázku
Počet pixelov je jedným z najdôležitejších parametrov dig.
fotografie
Udáva veľkosť rastrového obrázku (tzv. bitmapy)
DPI (dot pre inch) – počet bodov na palec, udáva
„jemnosť“ obrázku – resp. zjednodušene „aký pekný
obrázok bude“
Pixel na monitore PC

udáva rozlíšenie obrazovky
Príklad: rozlíšenie monitora je nastavené na 1024 x 768
pixelov (bodov)


1024 obrazových bodov horizontálne
768 obrazových bodov vertikálne
Čo znamenajú MegaPixely?
Príklad: Fotoaparáty udávajú rozlíšenie počtom bodov
rastrového obrázka, ktorý dokážu urobiť.




1,3 Mpix – 1280 x 1024 = 1 310 270 pixelov
4 Mpix – 2272 x 1704
7 Mpix – 3072 x 2304
10 Mpix – 3648 x 2736
DPI
500 dots per inch
50 dots per inch
DPI v praxi


Monitor má 72 až necelých 100 DPI
Tlačiareň má zvyčajne 300 / 600 DPI
Príklad: Monitor má fotku zobrazenú na celej obrazovke,
rozlíšenie obrazovky je 1024 x 768 pixelov.
Maximálna veľkosť fotografie po vytlačení na tlačiarni
bude 10 cm x 7,7 cm.
Raster versus vektor
Rastrová grafika
Vektorová grafika
obr. Wikipedia
Grafické aplikácie
Rastrová grafika






Adobe Photoshop
GIMP
Corel Photo-Paint
Adobe ImageReady
Paint
a iné
Vektorová grafika







Corel Draw
Inkscape
Adobe Illustrator
OpenOffice.org Draw
Ipe
Xara Xtreme
a iné
Grafické formáty
Rastrové formáty







BMP
GIF
JPG
PNG
PCX
TIFF
a iné
Vektorové formáty






EPS
PDF
WMF
SVG
VML
a iné
Veľkosť obrázku

každý bod obrazu zaberá určitú veľkosť – vychádza to z
počtu pixelov a farebnej hĺbky
Príklad: ukážka kódovania obrázku
1 – vysvietený bod (biela)
0 – zhasnutý bod (čierna)
1 bod = 1 bajt
256 odtieňov
obr. má 54 bajtov
Veľkosť farebného obrázku


každý bod je zakódovaný prostredníctvom troch farieb
(záležia od farebného modelu)
t.j. 3 bajty na každý pixel
veľkosť obrázka: 162 bajtov
(9 pixelov * 6 pixelov * 3 bajty)
Veľkosť farebného obrázku

veľkosť obrázku = počet pixelov vertikálne * počet
pixelov horizontálne * farebná hĺbka obrazu
Príklad: Kúpime si 10 Mpix fotoaparát. Akú veľkú fotografiu
urobí? Štandardná farebná hĺbka je 16,7 milióna farieb (3
bajty = 256 * 256 * 256).
10 Mpix x 3 bajty = 30 MB (30 miliónov bajtov) bez
kompresie
Kompresie obrázkov

Kompresia je spôsob zníženia pamäťovej náročnosti
obrázka.
Poznáme kompresie:
 stratová
 bezstratová
Bezstratová kompresia

Princíp bezstratovej kompresie spočíva v tom, že ak sa
pixel s rovnakou farbou vyskytuje viackrát za sebou, do
pamäte neukladáme jednotlivé pixely, ale uložíme koľko
krát sa pixel danej farby vyskytol.
Príklad: 8krát červená, 3krát modrá atď.
Stratová kompresia


Stratová kompresia je založená na vynechávaní, niektorých
málo viditeľných detailov obrazu.
V praxi to znamená, že ak je niekde napríklad jedna
svetložltá bodka uprostred veľkého bieleho poľa,
jednoducho sa vymaže. Ďalej ak je niekde tenká čiara
medzi dvoma plochami, tak sa farba tejto čiary upraví tak,
aby sa jej farba dala vypočítať zložením farieb plôch, ktoré
obklopuje (zjednodušene povedané).
zdroj: Wikipedia
Algoritmy pre kompresiu
Bezstratová kompresia



Run-Lenght kódovanie
(RLC)
Entropické kódovanie angl.
Entropy coding) ako
napríklad Huffmanov kód
Kódovanie s použitím
dynamicky vytváraného
slovníka ako napríklad
(LZW)
Stratová kompresia




Redukovanie farebného
priestoru
Prevzorkovanie sýtosti
farieb
Transformačné kódovanie
ako napríklad furierova
transformácia.
Fraktálová kompresia
Formáty obrázkov



RAW formát (z angl. surový) – dáta zo zdroja v originálnej
podobe bez kompresie (teda bez akýchkoľvek
kompresných strát). Daňou je veľkosť.
JPEG – stratová kompresia, možnosť nastaviť kvalitu
kompresie, zníženie RAW veľkosti až 10x.
TIFF – bezstratová kompresia, nevynechá a nezmení ani
bod, nízky kompresný pomer.
Formát JPEG
Vzrastajúci kompresný pomer zľava doprava.
Farebné modely



Farebný model opisuje základné farby a schémy miešania
týchto základných farieb do výslednej farby.
Farba je v prírode daná zmesou svetla rôznych vlnových
dĺžok a rôzne farebné modely sa snažia napodobniť farbu
čo najvernejšie.
V praxi sa používajú modely, u ktorých je zvolený vhodný
kompromis medzi presnosťou farebného dojmu a
zložitosťou konkrétneho modelu.
Model RGB

základné farebné zložky:



RED (červená)
GREEN (zelená)
BLUE (modrá)
Príklad:
čierna farba: 0 0 0 (R G B)
biela farba: 255 255 255 (R G B)
Model CMYK

základné farebné zložky:




CYAN (azúrová)
MAGENTA (purpurová)
YELLOW (žltá)
KEY (resp. blacK) – označovaná ako Kľúčová farba
Príklad:
zmiešaním všetkých troch farieb (CMY) získame
(nedokonalú) čiernu
Farebné modely
Model RGB
Model CMYK
Praktické využitie modelov


PC monitor (CRT, LCD) využíva model RGB
Tlačiareň využíva model CMY(K)
Príklad:
Obrazovka monitora je štandardne čierna. Rozsvietením
všetkých bodov získame bielu. Avšak papier v tlačiarni je
biely. Preto potrebujeme zmiešaním farieb získať čiernu.
Čierna kazeta sa však dodáva samostatne. Prečo?
Prevod medzi RGB a CMYK

existuje spôsob prevodu obrázku medzi jednotlivými
farebnými modelmi jednoduchým vzťahom:
C = (255 - R); M = (255 - G); Y = (255 - B)

v praxi je to veľmi využívané. Pri spájaní dvoch obrázkov
do jedného musia mať rovnaký farebný model. Potreba
prevodu.
Farebná vernosť, kalibrácia
Tvorba fotografie
Digitálny fotoaparát






počet snímacích prvkov
kvalita optiky
automatické versus manuálne zaostrovanie
kapacita pamäťovej karty
výdrž baterií
rýchlosť reakcií (do expozície)
Snímanie obrazu fotoaparátom
uchováva sa jasová intenzita
každej farebnej zložky
Zrkadlovka
zdroj: http://www.infoborder.com/Principe_of_work/cam_inside1.gif
Zrkadlovka
Kompaktný fotoaparát
zdroj: http://newsinfographics.com/wp-content/uploads/2008/03/camera.jpg
Kompozícia fotografie




dokumentačná fotografia – dôležité veci na stred
umelecká, estetická fotografia – cieľ fotenia dávame mimo
stred
prázdnymi miestami vytvárame pocit priestoru
Murphyho zákon: „Čím menej odfotíte, tým viac bude
vyzerať, že toho je. “
Kompozícia fotografie





umiestniť predmet záujmu čo najbližšie – napr. dať sa
vyfotiť na pláži z jedného kilometra – „kde som ja?“
nebáť sa využívať statív
tmavé miesta na fotografií majú ísť dole, hore pôsobí tma
znepokojujúco
pozor na fotky zhora, snažíme sa dodržať výšku očí
na amatérskych fotkách majú všetci hlavy v strede
Kompozícia fotografie

vyhnite sa tomu, aby ste niečo umiestnili presne do stredu
tretinový princíp
zdroj: digi-foto.sk
Clona

s väčšou clonou rastie i hĺbka
ostrosti
Prenos fotografie do PC



USB rozhranie (kábel, priložený softvér)
vybratím pamäťovej karty a jej vložením do príslušnej
čítačky v PC (neplatí pre integrované pamäte v
fotoaparátoch)
iné dostupné rozhranie (WiFi, Bluetooth)
Požiadavky na počítač





OS kompatibilný s ovládačom výrobcu zariadenia
HW požiadavky (rozhrania, ...)
softvér pre prehliadanie a prípadnú úpravu fotografii
dostatok diskového priestoru
základná počítačová zručnosť ;-)
Základné aplikácie dostupné v OS Windows




Sprievodca pre skenery a kamery
MS Windows Picture and Fax Viewer
Paint (rastrová grafika)
Windows Explorer
Prehliadače fotografií
Komerčné aplikácie





ACDSee
Zoner Photo Studio
Adobe Bridge
Adobe Photoshop
Lightroom
a iné
Bezplatné aplikácie





IrfanView
FastStone
Picasa
XnView
a iné
Grafické aplikácie – pokročilá úprava
fotografií
Rastrová grafika






Adobe Photoshop
GIMP
Corel Photo-Paint
Adobe ImageReady
Paint
a iné
Vektorová grafika







Corel Draw
Inkscape
Adobe Illustrator
OpenOffice.org Draw
Ipe
Xara Xtreme
a iné
ACDSee
IrfanView
GIMP
Adobe Photoshop
Čo dokážu editory fotograf.
Praktická úloha



urobiť fotografiu na digitálnom fotoaparáte
stiahnuť ju do PC
prehliadnuť ju pomocou ľubovoľného prehliadača
Základné modifikácie fotografií




otáčanie a orezanie fotografie
jas, kontrast, úprava farebnosti
dopĺňanie vlastného textu do fotografie
konverzia obrázkov medzi rozdielnými formátmi
(porovnanie veľkostí súborov)
Pokročilé úpravy





úvod do programu GIMP
vrstvy
modifikácie fotografií
predstavenie niektorých efektov
export výsledných zmien
Export vytvorených fotografií



vkladanie do MS Word / Excel
publikovanie na internete (Google Picasa, ...)
tlač fotografií (vrátane pokročilých nastavení)
Ďakujem za pozornosť

Otázky?

similar documents