Az informatika szakosztály - Bolyai Farkas Elméleti Líceum

Report
Informatika szakosztály
“az emberek túl sok falat és nem elég hidat építenek“
Isaac Newton (1642-1727)
Az informatika eszköz, hogy ezeket a falakat lebontsuk, a hidakat felépítsük.
Mi az informatika?
Az emberiség legáltalánosabb értelemben
vett kommunikációjával foglalkozó szak- és
tudományterület,
az
informatika,
önálló
tudományág, amely az információk rögzítésével,
kezelésével,
rendszerezésével,
továbbításával
foglalkozik. (wiki)
Az informatika az információtudomány, a
matematika és az elektronika elegye.
Ki az informatikus?
 számítógép készítő, illetve azokhoz elektronikai
eszközöket alkotó hardver szakértő,
 számítógépet működtető programozó,
 web programozó,
 rendszergazda,
 szervízes,
 szoftvertesztelő ,
 különböző alkalmazások, például:
orvosi alkalmazások,
ügyviteli alkalmazások,
kereskedelmi rendszerek
szakértője
Hogyan készülünk a pályaválasztásra?
Kétféle osztálytípusunk van:
1. Matematika-informatika - intenzív angol
2. Matematika-informatika - intenzív informatika
1. Matematika-informatika
intenzív angol osztálytípus
2. Matematika-informatika
intenzív informatika osztálytípus
Osztály
Heti óraszám
Osztály
Heti óraszám
IX.
1 elmélet
IX.
1 elmélet + 3 gyakorlati óra,
csoportbontásban
X.
1 elmélet
X.
1 elmélet + 3 gyakorlati óra,
csoportbontásban
XI.
2 elmélet
2 gyakorlati óra
XI.
4 elmélet + 3 gyakorlati óra,
csoportbontásban
XII.
2 elmélet
2 gyakorlati óra
XII.
4 elmélet + 3 gyakorlati óra,
csoportbontásban
• Az informatika választható érettségi tantárgy
• Szakvizsgázni lehet, számítógép kezelői és középszintű programozói képesítéssel
Fontos az alapos matematika tudás
Heti óraszámok matematikából
 IX. osztály: 4 kötelező óra
 X. osztály: 4 kötelező óra
 XI. osztály: 4 kötelező + max. 2 választható óra
 XII. osztály: 4 kötelező + max. 2 választható óra
XII. osztály végén kötelező érettségi
Támogatott továbbtanulási lehetőségek
 A diákok megfelelő felkészítést kapnak bármilyen területen
szeretnének továbbtanulni.
 A Matematika-informatika-intenzív-informatika szakon tanult
matematikai ismeretek elengedhetetlen azok számára, akik műszaki
képzésen szeretnék folytatni tanulmányaikat.
Matematika versenyek
 Tantárgyverseny
 az Alexandru Papiu-Ilarian Főgimnázium által szervezett
matematikaverseny
 Gordiusz Matematika Tesztverseny
(a Zrínyi Ilona tesztverseny folytatása)
 Erdélyi Magyar Matematikaverseny, Nemzetközi Magyar
Matematikaverseny
(keményebb vonulat, inkább matek-infósoknak)
Érdekes a fizika
A fizika tanítása az informatika osztályokban
 Kötelező óraszám 3 óra/hét
 Választott tantárgy lehetőség:
– IX. osztályban tananyag kiegészítés
– XI., XII. osztályban érettségi és felvételi felkészítő
Iskolán kívüli tevékenység, a fizikát kedvelő
diákok számára
 Működő diákkörök:
– Feladatmegoldó kör IX, X, XI. osztályos tanulók részére
– Mindentudás Iskolája – természettudományos dolgozatok bemutatása
 Versenyek:
– Fizika tantárgyverseny (megyei, országos szakasz)
– Vermes Miklós fizikaverseny IX-XI. osztályok részére (regionális, erdélyi,
nemzetközi szakasz)
– TUDEK – Tudományos Diákkörök Erdélyi Konferenciája – Kutató Diákok
Szövetsége
– TUDOK – Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája – Kutató Diákok
Szövetsége
– Schwartz Lajos emlékverseny Nagyváradon (nemzetközi)
– Kísérletifizika verseny középiskolásoknak a Szegedi Tudományegyetemen.
 Szórakoztató fizika a Nagy Fizika Hűhón
Fizika eredmények
A matematika-informatika osztályok tanulói az évek során
kiemelkedő eredményeket értek el rangos országos és nemzetközi
versenyeken:
 az országos fizika olimpiászon dícséretek,
 a nemzetközi Vermes Miklós fizikaversenyen I., II. és III. helyezések,
 a TUDEK, valamint a TUDOK diáktudományos ülésszakokon I., valamint
kiemelt I. helyezések,
 a szegedi kísérleti fizika versenyen I., II. díjak,
 az Ífjú Kutatók Nemzetközi Versenyén több ízben I. helyezés jelezte
eredményes felkészülésüket.
Érdemes a matematika-informatika, intenzív
informatika osztályt választani, mert:
 tovább tanulhatsz bármilyen egyetemen
 ezen a szakon tanult matematika alaposabb tudást nyújt, mint a más
reál profilú osztályokban tanult; ez a tudás elengedhetetlen azok
számára, akik informatikai, mérnöki illetve közgazdasági képzésen
szeretnék folytatni tanulmányaikat
 a munkaerő piacon hiány van a felsőfokú végzettségű, műszaki
szakemberekből
 a középiskolai informatika-képzés műszaki felkészítést is nyújt az
elméleti alapok mellett, szakmát biztosítva az érettségi diploma mellé
 nemzetközileg elismert oklevelet szerezhetsz (ECDL, Oracle, Cisco)
Az informatika tantárgy szempontjából azért
érdemes a matematika-informatika, intenzív
informatika osztályt választani, mert:
 a tantervben előírt tananyag dinamikus, igazodik a modern
elvárásokhoz,
 a tantárgy tanítása modern módszerekkel és eszközökkel történik ,
 az informatika segít rendszerben látni a dolgokat, támogatja
bármilyen feladat algoritmikus megoldását, megtanít a nehézségek
leküzdésére, kitartásra nevel;
Versenyeink
Diákjaink számos versenyen, vetélkedőn kitűnő eredményeket érnek el:
 a Nemes Tihamér informatika verseny,
 informatika diákolimpián,
 az Alexandru Papiu-Ilarian Főgimnázium által szervezett
csapatversenyen,
 a Sapientia Tudományegyetem ECN vetélkedőjén,
 a kézdivásárhelyi Nagy Mózes Gimnázium NMG körversenyén ,
 az erdélyi magyar középiskolák Kalkulusz versenyén, programozói és
alkalmazói szekcióban;
Iskolán kívüli tevékenység
 Robotprogramozás szakkör keretén belül próbáljuk,
játékos formában, megismertetni a számítógépprogramozás alapjait, NTX robotprogramozáson
keresztül. Igyekszünk rávezetni a diákjainkat a
tudományos munkára, kutatásra.
 A Bolyai-napok alkalmával az infósok játék-versenyen,
tudományos szesszión, Infó Ki Mit Tud-on vehetnek részt.
 Diákjaink mindig segítenek a gólyabál, a szalagavató, a
ballagás és az egyéb iskolai rendezvények
megszervezéséhez szükséges, számítástechnikai
ismereteket igénylő munkában.
 A diákrádió és a Tentamen diáklap szerkesztői között is
sok infós diák van.
Diákmunkák
Az ismeretek gyarapodása közben, nagyon érdekes oktatóprogramok, weblapok és változatos játékok születnek:
Végzett diákjaink véleménye
A matek-infó valójában nem a reál tantárgyak elsajátítása, hanem a logikus
gondolkodás kifejlesztése, annak a felismerése, hogy minden egy adott rendszerben
mozog, léteznek felfedezhető korlátok, és van egy biztos középpont, ami segít
leegyszerűsíteni bármilyen problémát. A matematika és az informatika rendszeressége
a későbbiekben rávetítődik mindenre, amit újonnan tanul az ember, az én esetemben
a nyelvészet átlátásában segít.
András Enikő
(matek-infó, intenzív infó, 2005-2009
Babes-Bolyai Tudományegyetem, Filológia,
német-magyar szak)
… elmondható, hogy minden infós biztos tud:
 folyamatokban gondolkodni
 könnyen szerkeszt képleteket, tud általánosítani
 hibakeresésben és tesztelésben gyorsabb és hatékonyabb másoknál - nem csak
szoftok tesztelésében, de akár egy gazdasági folyamat, egy projekt levezetésénél,
egy egyszerű dokumentáció összeállításában is könnyebben boldogul ....
 egy feladatot bármikor könnyen részfeladatokra oszt
 képes átlátni egy egész rendszert és annak működését
 Ezeket minden ember használja - főleg, ha vezető beosztásba kerül ... vagy
tanítania kell.
Szőcs Krisztina
(matek-infó, intenzív infó, 1998-2002,Babes-Bolyai Tudományegyetem, közgazdász)
Végzett diákjaink véleménye
… mint volt infós elmondhatom, hogy az elején megijedtem magától a
programozástól, mert nagyon szokatlan volt; ugyanakkor hozzá kell tennem azt, hogy a
kitartó munka meghozza gyümölcsét… nem szabad feladni, mert a kemény munkának
mindig édesebb a gyümölcse. Ha sikerült megfogni a lényeget, és végre működött az
órák óta kínozott program, sikerélményem volt, ami adott egy impulzust a további
„küzdelmekhez”… Hogy miért hasznos infó osztályt végezni még akkor is, ha a jövődet
nem infó vagy matek egyetemen képzeled el? Elárulom. Négy éven át rá van
kényszerítve az agyad (már ha rákényszeríted – márpedig muszáj, ha el akarod
végezni), hogy logikusan, rendszerezetten, algoritmusszerűen gondolkodjon. Ez pedig
nem fog véget érni, amikor kilépsz az iskola kapuján. … nem elhanyagolható az sem,
hogy humánról reálra (pl közgázra vagy infóra) menni kissé rázós... a reálról humánra
váltás pedig inkább felszusszanás.
Gál Edith Bella
(matek-infó, intenzív infó, 2004-2008,
Református Teológia)
Végzett diákjaink véleménye
… a matek infó osztályból lehet bármikor orvosira felvételizni, de
természettudomány osztályból, elég nehéz bejutni egy matek infó, matek, számtech,
automatizálás, távközlés szakra, vagy ha mégis sikerül bejutni, óriási plusz energiaidőbefektetésre van szükség, hogy azt az illető el is végezze.
Gábos Dezső
(matek-infó, intenzív infó, 2004-2008
Műszaki Egyetem, Kolozsvár, Távközlés szak)
… a líceumi évek alatt sikerült megalapozni tudásom a matematika és informatika
terén, aminek nagy hasznát vettem az egyetem első éveiben. Akik nem tanultak
intenzíven matematikát vagy informatikát középiskolában, azoknak nehéz volt az
egyetem első két éve.
Fekete Hunor
(matek-infó, intenzív infó, 1999-2003
Sapientia EMTE, programozó
Köszönjük a figyelmet!
A bemutató letölthető a
http://www.bolyai.ro/info oldalról.

similar documents