Az él*világ legkisebb egységei

Report
Az élővilág legkisebb egységei
Sejtéseink a sejtről
Az élte fogalma, sejt
Életjelenségek (összefoglalás a táblán)
Élő rendszerek alrendszerei:
• Határoló alrendszer: az élőlényt elkülöníti környezetétől, felveszi a szükséges
anyagokat, felveszi az ingereket (pl. a bőr)
• Működő alrendszer: az élőlény és környezete között anyagcserét folytat. (pl.
szervezetünk szervrendszerei)
• Információhordozó alrendszer: irányítja a másik két alrendszert, összehangolja azok
működését, feladata a szaporodás is.
A három alrendszer szükséges és elégséges feltétele az élet kialakulásának.
A három alrendszer között nagy kémiai körfolyamatok biztosítják a kapcsolatot.
Minden élő rendszer nyílt anyagi rendszer: környezetétől folyamatosan anyagot és
energiát vesz fel
• Anyagfelvétel szerint :
– Autotróf : növények
– Heterotróf: állatok
• Energiaigény szerint:
– Fototróf: növények
– Kemotróf: állatok
Környezet fogalma az egyed alatti szerveződési szinteken: lásd táblán!
Sejttípusok: prokarióta
A legkisebb élő rendszer a sejt.
Típusaik sejtfelépítés alapján.
• Prokarióta sejtek: baktériumok, nem
rendelkeznek sejtmaggal
• Eukarióta sejtek: sejt magvasok
Sejtfelépítésük:
nincs sejtmagjuk, sem sejtszervecskéik.
(Sejtszervecske: a sejten belül valamilyen feladat
elvégzésére hártyával elkülönült térrész.)
Részei: gyűrű alakú örökítőanyag (DNS),
sejtplazma, sejthártya, sejtfal, tok, ostor
Méretük: mikrométeresek 10-6 m (a mm 1000 –
ed része)
Vizsgálatuk:
Nagyon nagy nagyítású fénymikroszkóppal már
láthatók, de belső felépítésüket
elektronmikroszkóppal lehet vizsgálni.
Sejtek vizsgálata mikroszkóppal
Mikroszkópok működési elve:
• Fénymikroszkóp: a mintán áthaladó
fénysugarakat két gyűjtőlencse
fókuszálja a megfigyelő szemébe.
Maximális nagyítása: 1500 X
• Elektronmikroszkóp: a fényt
elektronnyaláb helyettesíti vákuum
mellett dolgozik: a légkörben
szóródik az elektronnyaláb. A
lencséket elektromágneses terek
helyettesítik, ezekkel lehet az
elektronnyalábokat fókuszálni.
Nem a szemünkbe jut a sugár
(vakságot okozna), hanem egy
képernyőn keresztül látjuk a
tárgyat. Több 10 vagy 100
ezerszeres nagyítással rendelkezik.
Eukarióta sejt, állandó sejtalkotók
Az eukarióta sejtek mérete:10-100 mikrométer. (0,10,01 mm)
Az eukarióta sejtek állandó sejtalkotói:
• Sejtmag: A sejt életének szabályozása,
szaporodás.
• Belső membránrendszer: fehérje szintézis, és a
keletkezett fehérjék felhasználási helyükre
szállítása.
• Mitokondriumok: a sejt energia termelő
szervecskéi.
• Lizoszómák: a sejtbe került nagyobb méretű
anyagok lebontása.
• Sejtplazma: a itt mennek végbe sejt
anyagcserefolyamatainak többsége.
• Sejthártya: körülhatárolja, védi a sejtet, felveszi
és leadja az anyagokat, ingerfelvételben játszik
szerepet.
Eukarióta sejttípusok eltérések a
felépítsében
Növényi sejt jellemzői:
• Sejtfallal rendelkezik: cellulózból épül
fel, véd, megadja a sejt alakját.
• Sejtüreg (Vakuolum): vizet tartalékol.
• Zárvány: a sejtben keletkező káros
anyagok, raktározott anyagok
elkülönítése oldhatatlan formában.
• Zöld színtest: ebben megy végbe a
fotoszintézis.
Gomba sejt jellemzői:
• Sejtfallal rendelkezik: kitinből épül
fel, véd, megadja a sejt alakját.
Állati sejt:
• Sejtközponttal rendelkezik: ezzel
mozgatja a sejtosztódás során az
örökítőanyagot.

similar documents