Document

Report
M1: LESNICKÁ BOTANIKA
ČELEĎ: LÍSKOVITÉ
Autor modulu: Ing. Radim Církva
Čeleď: lískovité
 listy střídavé a jednoduché
 květy jednodomé, jednopohlavné, převážně v jehnědách
 plodem je oříšek
 dřeviny s tvrdým dřevem zahrnující rody: habr, habrovec a líska
Čeleď: lískovité
HABR OBECNÝ
CARPINUS BETULUS
Habitus
 strom 8–25 m vys.
 průměr kmene 0,5–1 m
 kmen pokřivený, svalcovitý
 nápadné kořenové náběhy
 koruna vejčitá až široce rozložená
 kořenový systém srdčitý až plošný
 na expon. stanovištích jako keř
habr v květu
kořenové náběhy
Kůra a borka
 kůra šedá a dlouho hladká
 borka podobná kůře s tmavými
pruhy a dlouhými lištami
Větévky s pupeny
 letorosty šedohnědé, tenké,
lesklé se světlými lenticelami
 pupeny 5 mm dl., hnědé, vejčité,
zašpičatělé, k větvičce přitisklé,
střídavé
Listy
 5–10 cm dl.
 podlouhle vejčité
 zašpičatělé
 na okraji dvakrát pilovité
Květy
 jednodomé, jednopohlavné
 kvete v IV–V
 současně s rašením listů
 samčí světlezelené, na okraji
červenavé, převislé jehnědy
 samičí zelené s červenými
bliznami, koncově převislé
Plody
 0,5–0,8 cm dl., oříšky
 srdčité, zploštělé, žebernaté
 zelené a později hnědé
 s trojlaločným podpůrným listenem
 dozrávají v X
 klíčivost 60%
 semenné roky každoročně
Semenáčky
 dělohy obvejčité, báze šípovitě
vykrojená, celokrajné, kožovité,
rub bělavý
 prvotní listy podobné dospělým
listům, střídavé
semenáček
Čeleď: lískovité
LÍSKA OBECNÁ
CORYLUS AVELLANA
Habitus
 keř 2–7 m vys.
 průměr větví až 30 cm
 často vícekmenný
 koruna široce vejčitá
 kořenový systém plošný
Kůra
 šedohnědá
 hladká
 s příčnými lenticelami
Větévky s pupeny
 letorosty šedožluté až hnědé,
v mládí žláznatě chlupaté
 pupeny světle hnědé až zelenohnědé,
vejčité až kulovité, ze stran smáčklé,
střídavé
Listy
 7–12 cm dl.
 okrouhle obvejčité
 často nesouměrné
 krátce zašpičatělé
 na bázi srdčité
 po obvodu dvakrát pilovité
 mělce laločnaté
 na rubu žláznatě pýřité
 řapík krátký (do 1,5 cm) a
v mládí pýřitý
líc
rub
červenolistý kultivar
Květy
 jednodomé, jednopohlavné
 kvete v II–IV
 před rašením listů
 samčí hnědavé až žluté,
převislé jehnědy, založené
již na podzim
 samičí pupenovité s červenými
niťovitými bliznami
Plody
 1,5–2 cm dl., oříšky
 vejcovitě kulovité
 hnědé se světlou bází
 obal zelený a dřípatý,
nepřesahuje plod
 dozrává v IX
 semenné roky po 3–5 letech
 klíčí podzemně
plod se zeleným obalem
Čeleď: lískovité
LÍSKA TURECKÁ
CORYLUS COLURNA
Habitus
 strom až 25 m vys.
 průměr kmene až 70 cm
 koruna široce kuželovitá
Borka
 šedá
 šupinovitě odlupčivá
Listy
 7–15 cm dl.
 široce vejčité
 na bázi srdčité
 dvakrát pilovité
 slabě laločnaté
 líc lysý
 rub jen na žilnatině chlupatý
 řapík dlouhý (2–4 cm dl.)
líc
rub
Květy
 samčí jehnědy až 12 cm dl.
 samičí pupenové
Plody
 1,5–2 cm dl.
 kulaté oříšky s tlustší skořápkou
 jádro jedlé
 lepkavý obal delší než oříšek
 obal hluboce rozeklaný
 dozrává v IX
žlutozelený obal
Úkoly na příště
1. Vyhledejte druh z čeledi lískovité, který je podobný habru?
2. Vyhledejte další druh lísky, který se často uplatňuje v sadovnictví?
3. Prostudujte si učebnici str. 152–153.

similar documents